Προϊόντα και συστήματα υψηλής τεχνολογίας

Διαθέτουμε στην ελληνική αγορά προϊόντα και συστήματα υψηλής τεχνολογίας διεθνών οίκων αλλά & κατασκευής μας

Προϊόντα και Λύσεις

Διατίθεται μια μεγάλη γκάμα οργάνων χειρός, συσκευών, αισθητήρων και εξοπλισμού. Επιλέξτε μια από τις παρακάτω κατηγορίες για να δείτε τα προϊόντα που ανήκουν σε αυτήν ή από τον κατάλογο των εταιρείων που αντιπροσωπεύουμε ή συνεργαζόμαστε επιλέξτε την εταιρεία για να δείτε τα προϊόντα αυτής.

Μέτρηση θερμοκρασίας

θερμόμετρα χειρός και εργαστηριακά υψηλής ακρίβειας, καταγραφικά, αισθητήρες, ενδείκτες χειρός και χώρου, κ.α.

Βαθμονόμηση θερμοκρασίας

φορητοί βαθμονομητές και εργαστηριακοί, λουτρά διακρίβωσης, γέφυρες θερμομετρίας, πηγές μέλανος σώματος, κ.α.

Μέτρηση υγρασίας

υγρασιόμετρα χειρός και εργαστηριακά, καταγραφικά, αισθητήρες, ενδείκτες χειρός και χώρου, θερμο-υγρασιόμετρα, κ.α.

Βαθμονόμηση σχετικής υγρασίας

φορητές γεννήτριες υγρασίας, βαθμονομητές υγρασίας, πρότυπα διαλύματα υγρασίας, προσομοιωτές υγρασίας/θερμοκρασίας, κ.α.

Μέτρηση ενεργότητας ύδατος

φορητά σετ και εργαστηριακά σετ ενεργότητας ύδατος, αισθητηρές / σταθμοί βάσης, αναλώσιμα, κ.α.

Μέτρηση χαμηλού σημείου δρόσου

αισθητήρες χαμηλού σημείου δρόσου για τη μέτρηση των ιχνών υγρασίας, θάλαμοι μέτρησης καθορισμένης ροής αέρα, κ.α.

Μέτρηση διαφορικής πίεσης

εκπομποί, ενδείκτες, φορητά όργανα, clean room panels, αισθητήρες, κ.α.

Μέτρηση CO2 / CO (ποιότητα αέρα)

όργανα χειρός, πολυπαραμετρικά καταγραφικά και ελεγκτές, αισθητήρες, ενδείκτες, οθόνες χώρου, κ.α.

Μέτρηση μεγεθών σε εγκαταστάσεις HVAC

σετ μετρήσεων ISO 7730 θερμικών συνθηκών άνεσης, μετρητές παροχής αέρα, ρευμάτων αέρα, όργανα χειρός, κ.α.

Μέτρηση παροχής υγρών και αερίων

μετρητές / ελεγκτές ροής αερίων, υγρών και ατμού, ροής υγρών με θερμιδομέτρηση, ροής μάζας αερίων, βαθμονομητές, κ.α.

Μέτρηση ηλεκτρικής ενέργειας και PQ

αναλυτές ενέργειας AC & DC, μέτρηση ποιότητας ισχύος, φορητό σετ μετρήσεων ενεργειακού προφίλ, μετασχηματιστές, κ.α.

Μέτρηση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών παραμέτρων

ψηφιακοί και αναλογικοί παλμογράφοι, φορητοί παλμογράφοι χειρός, όργανα μετρήσεων χειρός, κ.α.

Μέτρηση θερμικής αγωγιμότητας

αισθητήρες μέτρησης της ροής θερμότητας στο έδαφος και δια μέσου κτιριακακών κελύφων, θερμικών ιδιοτήτων, κ.α.

Μέτρηση αντίστασης

μικρο-ωμόμετρα φορητά, βιομηχανικά και εργαστηρικά, φορητοί και εργαστηριακοί πολυπαραμετρικοί βαθμονομητές, κ.α.

Καταγραφή και έλεγχος

καταγραφικά ελεγκτές με κανάλια γενικής χρήσης, σειριακές μονάδες επέκτασης, πολυπλέκτες, συσκευές επικοινωνίας, κ.α.

Μέτρηση μετεωρολογικών παραμέτρων

αισθητήρες παρόντος καιρού, ορατότητας, ατμοσφαιρικού ηλεκτρικού πεδίου, βροχόμετρα, κ.α.

Μέτρηση ανεμολογικών παραμέτρων

αισθητήρες ανέμου, ανεμοδείκτες πρώτης τάξεως, ανεμόμετρα πρώτης τάξεως, τεχνολογίας υπερήχων 2D & 3D, WPD, κ.α.

Μέτρηση αιολικού δυναμικού

σετ μετασκευής αισθητήρα ελέγχου τουρμπίνας ανεμογεννητριών, συσκευές Doppler Lidar, ανεμολογικοί αισθητήρες, κ.α.

Mέτρηση ηλιακής ακτινοβολίας

σειρά πυρανομέτρων από Β τάξεως μέχρι δευτερεύον πρότυπο κατά ISO 9060:1990, ηλιακούς ιχνηλάτες και αισθητήρες, κ.α.

Μέτρηση απόδοσης & IV φωτοβολταϊκών

φορητές συσκευές μέτρησης μέγιστης ισχύος & ΙV καμπύλης φωτοβολταϊκών πάνελ, αισθητήρες αναφοράς ακτινοβολίας, κ.α.

Μέτρηση ανώτερης ατμόσφαιρας με ραδιοβόλιση

συστήματα αυτόματης ραδιοβόλισης, ημιαυτόματο σύστημα oικίσκου φουσκώματος μπαλονιών & εκτόξευσης, κ.α.

Μέτρηση θερμοκρασιακού προφίλ ατμόσφαιρας

συσκευές μέτρησης της θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας έως στα 1000 μέτρα του πλανητικού οριακού στρώματος (PBL)

Μέτρηση φυσιολογίας φυτών

συστήματα μέτρησης φωτοσύνθεσης, φθορισμού χλωροφύλλης, αναπνοής εδάφους, canopy assimilation, αναλυτές co2, κ.α.

Μέτρηση εκπεμπτικότητας & ανακλαστικότητας υλικών

όργανα φορητά και εργαστηριακά για τη μέτρηση της εκπεμπτικότητας, της γωνιακής ανάκλασης υπό γωνίες, κ.α.

Καθαρισμός με υπερήχους

λουτρά υπερήχων, ομογενοποιητές υπερήχων, ειδικά καθαριστικά & απολυμαντικά υγρά, αξεσουάρ, κ.α.

Εκπαιδευτικός εξοπλισμός εργαστηρίων

όργανα φορητά & σταθερά για μετρήσεις, πειραματικές διατάξεις, προσομοιωτές, ειδικό λογισμικό, κ.α.

Αντιπροσωπευουμε / διαθετουμε

στην Ελλάδα προϊόντα των διεθνώς αναγνωρισμένων οίκων:
Adolf Thies GmbH & Co KG Aoip SAS Bandelin Electronic GmbH & Co KG Campbell Scientific Ltd Electrex Good Will Instrument Co Ltd Hukseflux Thermal Sensors BV Ingenieurbüro Mencke & Tegtmeyer GmbH Isotech Ltd KIMO Instruments SA K&H MFG Co Ltd Kipp & Zonen BV Leiderdorp Instruments NRG Systems ONSET Computer Corp PP Systems PV-Engineering GmbH R.M. Young Co Rotronic AG RPO ATTEX LLC Sierra Instruments Inc Surface Optics Corp Swema AB TC Ltd Windspeed Ltd (Vector Instruments) Yankee Environmental Systems Inc

Δείτε τον Κατάλογο


Κατασκευαζουμε

συσκευές, διατάξεις και συστήματα για ειδικές τεχνολογικές, επιστημονικές και εκπαιδευτικές ανάγκες. Συνθέτουμε και υλοποιούμε αυτόματους μετεωρολογικούς / υδρολογικούς / περιβαλλοντικούς σταθμούς και κατασκευάζουμε τους απαιτούμενους ιστούς, βραχίονες αισθητήρων και ειδικών μηχανικών διατάξεων που απαιτούνται για την εγκατάστασή τους. Κατασκευάζουμε σειρά προϊόντων ειδικά σχεδιασμένων για την εκπαίδευση (συσκευές πειραμάτων, σετ ηλεκτρονικής & μικροελεγκτών, 3D Scanner κλπ.) και εξοπλισμό για την μέτρηση φυσικών παραμέτρων. Αναπτύσσουμε ειδικό λογισμικό επεξεργασίας μετρήσεων και εφαρμογές Internet of Things (IoT).

Δείτε τα προϊόντα μας