Ενδεικτικός κατάλογος έργων

Εχουμε εκτελέσει με επιτυχία μια πληθώρα έργων τόσο στον δημόσιο τομέα όσο και στον ιδιωτικό

Παρακάτω περιγράφονται μερικά ενδεικτικά έργα ανά πελάτη:

 • Προμήθεια και εγκατάσταση πληροφοριακού συστήματος συλλογής στοιχείων μέσω σταθερής τηλεφωνίας από 39 σταθμούς μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε όλη την Ελλάδα με λογισμικό επεξεργασίας μετρήσεων και τηλεβαθμονόμηση.
 • Προμήθεια πληροφοριακού συστήματος συλλογής μετρήσεων και μετεωρολογικών δεδομένων μέσω σταθερής τηλεφωνίας για 26 Αυτόματους Μετεωρολογικούς Σταθμούς (Α.Μ.Σ.) σε όλη την Ελλάδα.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση οκτώ (8) πληροφοριακών συστημάτων με το απαραίτητο Λογισμικό (Software), στα κατά τόπους Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου, για την καταγραφή - τηλεμετάδοση - επεξεργασία μετεωρολογικών στοιχείων από 78 σταθμούς εγκατεστημένους σε όλη την Ελλάδα.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση ενός πληροφοριακού συστήματος αποτελούμενο από 37 Αυτόματους Μετεωρολογικούς Σταθμούς (Α.Μ.Σ.), σταθμούς διαχείρισης, δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας και λογισμικό επεξεργασίας και παρουσίασης των μετρήσεων.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση ενός συστήματος τηλεμετρίας (κινητή και σταθερή τηλεφωνία) 9 Α.Μ.Σ. με το απαραίτητο Λογισμικό επεξεργασίας μετρήσεων.
 • Προμήθεια ενός Ενεργειακού Λεωφορείου με πλήρη εξοπλισμό για την εκτέλεση διαφόρων ειδών ενεργειακών καταγραφών.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση ενός συστήματος Τηλεμετρίας με το απαραίτητο Λογισμικό, στα κεντρικά γραφεία του ΙΤΕ, για την συλλογή και καταγραφή θερμοκρασιών, παροχών, πιέσεων, ταχυτήτων ροής και μετεωρολογικών παραμέτρων των συστημάτων θερμου και κρύου νερού του Σισμανογλείου Νοσοκομείου (Μελίσσια Αττικής) και του ξενοδοχείου "ΞΕΝΙΑ", στο Λαγονήσι Αττικής, με τηλεμετάδοση των μετρήσεων.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) πληροφοριακών συστημάτων με το απαραίτητο Λογισμικό, στα κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Μ.Ε., για την καταγραφή - Τηλεμετάδοση μετεωρολογικών στοιχείων, στοιχείων ρύπανσης και στοιχείων ηλεκτρικών παραμέτρων (τάσεισ, ρεύματα, αντιστάσεις κλπ.) από 5 σταθμούς εγκατεστημένους στην Ελλάδα.
 • Προμήθεια 18 Μετεωρολογικών Σταθμών και ενός τηλεμετρικού δικτύου κινητής τηλεφωνίας με λογισμικό επεξεργασίας μετεωρολογικών μετρήσεων.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση πληροφοριακού συστήματος αποτελούμενο από δίκτυο αναλυτών NO3 - O3 κλπ., με μονάδες επεξεργασίας και τηλεμετάδοσης, λογισμικό επεξεργασίας - παρουσίασης των μετρήσεων και πινακίδες παρουσίασης αποτελεσμάτων για ενημέρωση των πολιτών.
Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) συστήματος Τηλεμετρίας με το απαραίτητο Λογισμικό, για την συλλογή θερμοκρασιών, παροχών, ταχυτήτων ροής και μετεωρολογικών παραμέτρων των συστημάτων θερμού νερού από 10 ξενοδοχεία σε διάφορα μέρη της Ελλάδος και τηλεμετάδοση στα κεντρικά γραφεία του Κ.Α.Π.Ε. στην Αθήνα.
 • Προμήθεια εξοπλισμού διακρίβωσης για το εργαστήριο θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας.
 • Προμήθεια εξοπλισμού διακρίβωσης για το εργαστήριο ροής αερίων
Προμήθεια και εγκατάσταση στα κεντρικά γραφεία της ομάδας ενός (1) συστήματος Τηλεμετρίας με το απαραίτητο λογισμικό, για την καταγραφή - τηλεμετάδοση σεισμικών σημάτων από 15 σταθμούς εγκατεστημένους στην Ελλάδα.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων διακρίβωσης φυσικών μεγεθών (Θερμοκρασίας, Πίεσης, Σχετικής Υγρασίας, Ροής).
 • Προμήθεια και εγκατάσταση δικτύου τεσσάρων (4) Αυτόματων Μετεωρολογικών Σταθμών.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση πληροφοριακού συστήματος αποτελούμενο από 13 Αυτόματους Μετεωρολογικούς Σταθμούς, σταθμό Διαχείρισης (Η/Υ), δίκτυο κινητής τηλεφωνίας και λογισμικό επεξεργασίας και παρουσίασης των μετρήσεων.
Προμήθεια και εγκατάσταση πληροφοριακού συστήματος αποτελούμενο από 6 Αυτόματους Μετεωρολογικούς Σταθμούς με σταθμό διαχείρισης του δικτύου και λογισμικό Analyzer επεξεργασίας και παρουσίασης των μετρήσεων.
 • Προμήθεια μεγάλων ποσοτήτων μετρητικού εξοπλισμού και πειραματικών διατάξεων σε 1200 Γενικά Λύκεια της χώρας.
 • Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού (εκτυπωτές, διαδραστικούς πίνακες, οπτικοακουστικά συστήματα) σε 154 σχολεία της χώρας.
 • Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για ΑΜΕΑ σε 144 σχολεία της χώρας.
 • Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, 3D εκτυπωτών, 3D σαρωτών, ρομπότ Thymio, raspberry pi, arduino kits σε 121 σχολεία της χώρας.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση 2 Αυτόματων Μετεωρολογικών Σταθμών.
 • Προμήθεια 2 ηλεκτρονικών υπολογιστών, 1 νεφοσκόπιου, 1 αισθητήρα ορατότητας και λογισμικό επικοινωνίας / παρουσίασης.


Ενδεικτικές φωτογραφίες αυτόματων μετρητικών σταθμών που έχει εγκαταστήσει η εταιρεία μας

Αυτόματοι μετρητικοί σταθμοί 

Η εταιρεία μας έχει προμηθεύσει και εγκαταστήσει στην Ελλάδα και Κύπρο για πελάτες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα περισσότερους από 400 Αυτόματους Μετρητικούς σταθμούς (μετεωρολογικούς, υδρολογικούς, κατάστασης οδοστρώματος, ατμοσφαιρικής ρύπανσης).

Δείτε σε χάρτη εγκατεστημένους Αυτόματους Μετρητικούς σταθμούς.