Επιστημονικές Επιχειρήσεις ΕΠΕ

Πρωτοπόρος εταιρία που δραστηριοποιείται στον τομέα εφαρμογών συστημάτων υψηλής τεχνολογίας

Συμπληρώνοντας 40 χρόνια ολοένα και πιό δυναμικής παρουσίας στην ελληνική αγορά, αντιπροσωπεύουμε σήμερα αποκλειστικά στην Ελλάδα 20 και πλέον διεθνώς αναγνωρισμένους κατασκευαστικούς οίκους πρωτοπόρας τεχνολογίας και συνεργαζόμαστε με πληθώρα άλλων εταιριών για να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες των πελατών μας.

Με άξονα τα οφέλη της υψηλής τεχνολογίας για τον άνθρωπο, το περιβάλλον, την εκπαίδευση και την έρευνα, το αντικείμενο των εργασιών της εταιρίας περιλαμβάνει:

 • Σχεδιασμό, κατασκευή - συναρμολόγηση, εγκατάσταση, συντήρηση μετεωρολογικών συστημάτων
 • Σχεδιασμό και κατασκευή ειδικών μηχανικών και ηλεκτρονικών διατάξεων
 • Εμπορία πληροφοριακών συστημάτων, επιστημονικών οργάνων - συσκευών, και εξειδικευμένου λογισμικού
 • Σχεδίαση και κατασκευή εκπαιδευτικών οργάνων και συσκευών - συστημάτων πειραμάτων
 • Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων μέτρησης και χαρακτηρισμού φυσικών μεγεθών στο χώρο της μετεωρολογίας, της βιομηχανίας και της έρευνας
 • Παροχή υπηρεσιών στους τομείς συντήρησης και επισκευής τεχνολογικών συστημάτων

Ιστορικό 

Η εταιρεία Επιστημονικές Επιχειρήσεις ιδρύθηκε το 1979 σαν ομόρρυθμη εταιρεία από τον Ιωάννη Ψυχογιό, Ηλεκτρονικό Μηχανικό, απόφοιτο του Spring Garden Institute, Pennsylvania, Η.Π.Α., τον επιχειρηματία Αλέξανδρο Καραγεώργο και τον Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Κοσμά Βογιατζόγλου, απόφοιτο της Σχολής Μηχανικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών του Πανεπιστημίου Columbia της Νέας Υόρκης, Η.Π.Α. Το έτος 1991 μετατράπηκε σε Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, μορφή που διατηρείται μέχρι σήμερα με την ίδια εταιρική / μετοχική σύνθεση.

Έδρα εταιρίας 


Η εταιρία μας στεγάζεται σε κτίριο 1000 τ.μ. στο Μοσχάτο Αττικής επί της οδού Αγ. Σαράντα 45 και διαθέτει:
 • Στο ισόγειο Μηχανουργείο - Εφαρμοστήριο μεταλλικών κατασκευών
 • Στον 1ο όροφο Αποθήκες υλικών, ανταλλακτικών, αναλωσίμων και εμπορευμάτων
 • Στον 4ο όροφο Εργαστήριο επισκευών - βαθμονομήσεων, Τμήμα ηλεκτρολογικών - ηλεκτρονικών κατασκευών και Τμήμα τεχνικής υποστήριξης
 • Στον 5ο όροφο Γραφεία Διοίκησης, Πωλήσεων, Marketing και το τμήμα Μελετών και Ανάπτυξης προϊόντων
Παρακαλώ περιμένετε....
Φόρτωση χάρτη της Google....

Ανθρώπινο Δυναμικό 


Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας μας αποτελείται από εξειδικευμένο επιστημονικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό με πολύχρονη εμπειρία σε συστήματα υψηλής τεχνολογίας και περιλαμβάνει:
 • Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς με εκπαίδευση σε USA - UK
 • Μηχανολόγους Μηχανικούς
 • Μηχανικούς Βιομηχανίας
 • Μηχανικούς Λογισμικού
 • Ηλεκτρονικούς Τεχνολόγους Μηχανικούς
 • Ηλεκτρονικούς Τεχνικούς
 • Μηχανουργούς Τεχνίτες
 • Διοικητικούς Υπαλλήλους
Δείτε το οργανόγραμμα της εταιρείας μας εδώ.

Διασφάλιση Ποιότητας Περιβαλλοντική Διαχείριση 


Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Η εταιρία μας έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 με πεδίο εφαρμογής: α) Σχεδίαση, Κατασκευή, Πώληση και Συντήρηση ηλεκτρονικών συσκευών συστημάτων χαμηλής τάσης και συχνότητας, επιστημονικού εκπαιδευτικού εξοπλισμού και ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων, β) Πώληση και Συντήρηση οργάνων μέτρησης ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών και φυσικών παραμέτρων. (Πιστοποιητικό )

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Η εταιρία μας έμπρακτα αποδεικνύει την περιβαλλοντική ευαισθητοποίησή της εφαρμόζοντας Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ISO 14001:2015 έτσι ώστε να βελτιώσει τις περιβαλλοντικές επιδόσεις λειτουργίας της και να εξασφαλίσει την τήρηση της περίπλοκης περιβαλλοντικής νομοθεσίας. (Πιστοποιητικό )

Ενεργή συμμετοχή στην ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Η εταιρία μας πιστή στίς αρχές της προφύλαξης και της προληπτικής δράσης, καθώς και στην αρχή της ευθύνης του παραγωγού για επανόρθωση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος, συμμετέχει ενεργά στην ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε., συμβάλλοντας έτσι δυναμικά στην εναλλακτική διαχείριση των Aποβλήτων Hλεκτρικού και Hλεκτρονικού Eξοπλισμού (ΑΗΗΕ), με αποτέλεσμα την προστασία του περιβάλλοντος στη χώρα μας. Αντικείμενο της εταιρείας AΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. είναι η εναλλακτική διαχείριση ΑΗΗΕ, δηλαδή η συλλογή, η μεταφορά, η προσωρινή αποθήκευση, ο διαχωρισμός και η επεξεργασία των ΑΗΗΕ και των κατασκευαστικών τους στοιχείων, με τελικό στόχο την απομάκρυνση των επιβλαβών για το περιβάλλον ουσιών και την επανένταξη των αξιοποιήσιμων υλικών ως πρώτη ύλη στην παραγωγή νέων προϊόντων. (Πιστοποιητικό )

Ενεργή συμμετοχή στην ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασίας

Η εταιρία μας πρωτοπορώντας στον κλάδο του εμπορίου, συμμετέχει ενεργά στην Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ΑΕ (Ε.Ε.Α.Α.), συμβάλλοντας έτσι δυναμικά στην εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας, εκπληρώνοντας τις νομικές υποχρεώσεις της με το βέλτιστο τρόπο και συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην προστασία του περιβάλλοντος στη χώρα μας. Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ΑΕ (Ε.Ε.Α.Α.) ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2001 από βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις που, είτε διαθέτουν συσκευασμένα προϊόντα στην ελληνική αγορά, είτε κατασκευάζουν διάφορες συσκευασίες. (Πιστοποιητικό )

Οικονομικά στοιχεία 


Φορολογική ταυτότητα εταιρίας
ΑΦΜ:095507066
ΔΟΥ:Μοσχάτου
ΑΜ ΓΕΜΗ:121598601000
ΑΜ ΕΒΕΑ:104871
Κατάλογος Ισολογισμών της εταιρίας
2012201320142015