Υπηρεσίες σε συστήματα υψηλής τεχνολογίας

Παρέχουμε στην ελληνική αγορά μια σειρά υπηρεσιών όπως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω

Εκπαίδευση εικόνα

Εκπαίδευση 

Εκπαίδευση σχετικά με τον χειρισμό οργάνων, συσκευών, συστημάτων και λογισμικού που έχουμε προμηθεύσει ή εγκαταστήσει

Βαθμονομήσεις εικόνα

Βαθμονομήσεις 

Βαθμονομήσεις αισθητήρων, οργάνων και συσκευών μέτρησης (θερμοκρασίας, υγρασίας, ηλιακής ακτινοβολίας, ροής αερίων, ταχύτητας ανέμου κλπ.)

Εγκαταστάσεις εικόνα

Εγκαταστάσεις 

Εγκαταστάσεις αυτόματων σταθμών μέτρησης μετεωρολογικών - υδρολογικών - ατμοσφαιρικής ρύπανσης, εξοπλισμού εργαστηρίων

Συντηρήσεις εικόνα

Συντηρήσεις 

Συντηρήσεις αυτόματων σταθμών μέτρησης, αισθητήρων, συσκευών που έχει προμηθεύσει η εταιρία μας και καθαρισμό μπέκ ψεκασμού βενζινοκινητήρων

Λογισμικό εικόνα

Λογισμικό 

Ανάπτυξη ειδικού λογισμικού εφαρμογών και παραμετροποίηση του λογισμικού Analyzer σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις των πελατών μας

χαρτογράφηση εικόνα

Χαρτογράφηση 

Μελέτες χαρτογράφησης θερμοκρασίας / υγρασίας για χώρους αποθήκευσης προϊόντων ή παραγωγής με εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού

Ανάπτυξη εικόνα

Μελέτη & Ανάπτυξη

Η εταιρία μας με την τεχνογνωσία που διαθέτει πάνω σε θέματα υψηλής τεχνολογίας μπορεί να μελετήσει και να σχεδιάσει ειδικά προϊόντα και συστήματα για την λύση ειδικών τεχνολογικών, επιστημονικών, εκπαιδευτικών θεμάτων που απασχολούν τους πελάτες μας.