Διαθέσιμες Θέσεις Εργασίας

Η εταιρεία μας για την κάλυψη των αναγκών της δημοσιεύει στην παρούσα ιστοσελίδα τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας για την πρόσληψη προσωπικού. Αποστείλατε στην ηλεκτρονική διεύθυνση "IT [at] SCIENTER [dot] GR" βιογραφικό σημείωμα σε pdf αρχείο αναγράφοντας στο θέμα του email τον τίτλο και τον κωδικό της θέσης εργασίας που σας ενδιαφέρει. Τα στοιχεία που υποβάλετε χειρίζονται από την εταιρεία μας σύμφωνα με την πολιτική μας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

ΠΑΛΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΦΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Όλοι οι υποψήφιοι που υπέβαλαν τα βιογραφικά τους θα ειδοποιηθούν μέσω email ή τηλεφωνικώς για προσωπική συνέντευξη.

Αναρτήθηκε στις 16-05-2018

Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Κωδικός θέσης: SE_01)

Ο υποψήφιος θα κληθεί να στελεχώσει το τεχνικό τμήμα της εταιρείας, με καθήκοντα την εγκατάσταση και επίδειξη υπολογιστικών συστημάτων σε εργαστήρια πληροφορικής / νέων τεχνολογιών.

Απαραίτητα προσόντα
 • Πτυχίο ΤΕΙ σχολής Η/Υ ή αντίστοιχης σχολής ή ΙΕΚ αντίστοιχης ειδικότητας
 • Ομαδικό και οργανωτικό πνεύμα
 • Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Linux, OpenOffice, Networking, εγκατάσταση, διαχείριση, επίλυση προβλημάτων)
 • Καλή γνώση OS Linux Ubuntu
 • Δεξιότητα εγκατάστασης και διασύνδεσης περιφερειακών Η/Υ (εκτυπωτές, βιντεοπροβολείς, κλπ)
 • Γνώσεις διασύνδεσης δικτυακών συσκευών με switch και ρύθμιση διευθύνσεων δικτύου (IP)
 • Βασικές γνώσεις προγραμματισμού Η/Υ (τουλάχιστον μια γλώσσα προγραμματισμού)
 • Ευχέρεια στην παρουσίαση και επίδειξη λογισμικού & υπολογιστικών συστημάτων
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Διάθεση για ταξίδια εντός της Ελλάδος
 • Προϋπηρεσία 2 ετών σε παρεμφερή θέση
Προσόντα που θα εκτιμηθούν
 • Γνώσεις λειτουργικού Raspbian εγκατεστημένο σε Raspberry Pi
 • Γνώσεις λειτουργίας / χρήσης 3D scanner, 3D printer, arduino
 • Γνώσεις προγραμματισμού με την χρήση της γλώσσας Scratch
 • Διάθεση για περαιτέρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων του στο αντικείμενο

Φάση: Αξιολόγηση βιογραφικών (Δεν εξετάζονται νέα βιογραφικά)

Αναρτήθηκε στις 16-05-2018

Βοηθός Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Κωδικός θέσης: SE_02)

Ο υποψήφιος θα κληθεί να στελεχώσει το τεχνικό τμήμα της εταιρείας, με καθήκοντα την παροχή βοήθειας κατά την εγκατάσταση υπολογιστικών συστημάτων σε εργαστήρια πληροφορικής / νέων τεχνολογιών.

Απαραίτητα προσόντα
 • Πτυχίο ΙΕΚ σχολής Η/Υ ή αντίστοιχης σχολής ή ΤΕΛ / ΕΠΑΛ αντίστοιχης ειδικότητας
 • Ομαδικό και οργανωτικό πνεύμα
 • Δεξιότητα εγκατάστασης και διασύνδεσης περιφερειακών Η/Υ (εκτυπωτές, βιντεοπροβολείς, κλπ)
 • Διάθεση για ταξίδια εντός της Ελλάδος
Προσόντα που θα εκτιμηθούν
 • Προϋπηρεσία 1 έτους σε παρεμφερή θέση
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Διάθεση για περαιτέρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων του στο αντικείμενο

Φάση: Αξιολόγηση βιογραφικών (Δεν εξετάζονται νέα βιογραφικά)

Αναρτήθηκε στις 16-05-2018

Τεχνικός Ηλεκτρονικός (Κωδικός θέσης: SE_03)

Ο υποψήφιος θα κληθεί να στελεχώσει την γραμμή παραγωγής της εταιρείας, με καθήκοντα την συναρμολόγηση προϊόντων.

Απαραίτητα προσόντα
 • Πτυχίο ΤΕΙ σχολής ηλεκτρονικών ή αντίστοιχης σχολής ή ΙΕΚ αντίστοιχης ειδικότητας
 • Ομαδικό και οργανωτικό πνεύμα
 • Δεξιότητα στην συναρμολόγηση μηχανικών / ηλεκτρονικών / ηλεκτρικών συσκευών
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Προϋπηρεσία 2 ετών σε παρεμφερή θέση
Προσόντα που θα εκτιμηθούν
 • Γνώσεις λειτουργίας / χρήσης 3D scanner, 3D printer, arduino
 • Διάθεση για περαιτέρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων του στο αντικείμενο

Φάση: Αξιολόγηση βιογραφικών (Δεν εξετάζονται νέα βιογραφικά)

Αναρτήθηκε στις 16-05-2018

Βοηθός Τεχνικός Ηλεκτρονικός (Κωδικός θέσης: SE_04)

Ο υποψήφιος θα κληθεί να στελεχώσει την γραμμή παραγωγής της εταιρείας, με καθήκοντα την παροχή βοήθειας στην συναρμολόγηση προϊόντων καθώς και την διαλογή / ταξινόμηση ηλεκτρονικών εξαρτημάτων.

Απαραίτητα προσόντα
 • Πτυχίο ΙΕΚ σχολής ηλεκτρονικών ή αντίστοιχης σχολής ή ΤΕΛ / ΕΠΑΛ αντίστοιχης ειδικότητας
 • Ομαδικό και οργανωτικό πνεύμα
 • Δεξιότητα στον διαχωρισμό / ταξινόμηση ηλεκτρονικών εξαρτημάτων
Προσόντα που θα εκτιμηθούν
 • Δεξιότητα στην συναρμολόγηση μηχανικών / ηλεκτρονικών / ηλεκτρικών συσκευών
 • Γνώσεις λειτουργίας / χρήσης 3D scanner, 3D printer, arduino
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Προϋπηρεσία 1 έτους σε παρεμφερή θέση
 • Διάθεση για περαιτέρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων του στο αντικείμενο

Φάση: Αξιολόγηση βιογραφικών (Δεν εξετάζονται νέα βιογραφικά)