Αντιπροσωπείες

Αντιπροσωπεύουμε / μεταπωλούμε στην ελληνική αγορά προϊόντα και συστήματα υψηλής τεχνολογίας από διεθνώς αναγνωρισμένους οίκους