ΠΡΟΪΟΝΤΑ R.P.O. ATTEX

Συσκευές μέτρησης θερμοκρασιακού προφίλ ατμόσφαιρας μέχρι τα 1000 m

R.P.O. ATTEX Ltd

Η ιδέα της χρήσης μικροκυματικής ραδιομετρίας για τη μέτρηση του θερμοκρασιακού προφίλ της ατμόσφαιρας (Atmospheric Boundary Layer - ABL) προτάθηκε από τον A.V. Troitsky και υλοποιήθηκε από κοινού με τον E.N. Kadygrov και τον Α.Ν. Shaposhnikov το 1989. Περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνικής και πειραματικών οργάνων συνεχίστηκε στο Central Aerological Observatory (CAO) στη Μόσχα της Ρωσίας, υπό την καθοδήγηση του Evgeny Kadygrov. Όπως πρότεινε ο Kadygrov, το νέο όργανο ονομάστηκε MTP-5 (Meteorological Temperature Profiler for wavelength 5mm). Το 1993, παράλληλα με την επίλυση διαφόρων επιστημονικών και μεθοδολογικών προβλημάτων στη μέτρηση του προφίλ θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας (ABL), η αρχική εταιρία Atmospheric Technologies (ATTEX Ltd) οργάνωσε την παραγωγή μικρής παρτίδας συσκευών MTP-5. Το πειραματικό μοντέλο profiler MTP-5 δοκιμάστηκε με επιτυχία στις διεθνείς συγκρίσεις στη Βρετανία (1993), την Ιαπωνία (1994-1995) και τις ΗΠΑ (1996-1997). Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του οργάνου από ένα πειραματικό μοντέλο σε προϊόν παραγωγής σειράς, εισήχθησαν αρκετές τροποποιήσεις. Τον Απρίλιο του 2010 έγινε αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας σε Research and Production Organization “ATTEX” (R.P.O. ”ATTEX” Ltd) και ξεκίνησε η παραγωγή των νέων αναβαθμισμένων MTP-5.

Συσκευές MTP-5, που κατασκευάζονται από την R.P.O. "ATTEX" Ltd, λειτουργούν με επιτυχία στον αρκτικό πολικό σταθμό SP-40, στα Πανεπιστήμια του Belgorod και του Perm, στο Ινστιτούτο Παρακολούθησης Κλιματικών και Οικολογικών Συστημάτων του Υποκαταστήματος Σιβηρίας της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών, σε πυρηνικούς σταθμούς στη Ρωσία καθώς και σε ΗΠΑ, Νορβηγία, Κουβέιτ, Ελλάδα, Ιταλία, Βιετνάμ, Κίνα κλπ.

Η R.P.O. "ATEX" Ltd είναι μέλος του Συνδέσμου Βιομηχανίας Εξοπλισμού Υδρομετεωρολογίας (HMEI). Το προσωπικό της εταιρείας R.P.O. "ATTEX" Ltd περιλαμβάνει υψηλής ειδίκευσης φυσικούς, μαθηματικούς, έμπειρους μηχανικούς στον τομέα της τεχνολογίας μικροκυμάτων για μήκος κύματος mm και μηχανικούς προγραμματισμού. Επιστημονική και μεθοδολογική καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση των συσκευών μέτρησης θερμοκρασιακού προφίλ ατμόσφαιρας MTP-5 παρέχονται από ειδικούς των Κρατικών Ιδρυμάτων της Ρωσίας "CAO" και "Hydrometcenter".

Η εταιρεία μας διαθέτει τα προϊόντα της R.P.O. ATTEX Ltd στην Ελλάδα

Παραθέτουμε παρακάτω μερικά από τα προϊόντα / λύσεις της εταιρείας R.P.O. ATTEX Ltd που μπορούμε να σας προμηθεύσουμε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την R.P.O. ATTEX και τον πλήρη κατάλογο προϊόντων της επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της R.P.O. ATTEX.

Συσκευές μέτρησης θερμοκρασιακού προφίλ ατμόσφαιρας

Σειρά MTP-5

Το MTP-5 διαθέτει επαναστατική τεχνολογία για απομακρυσμένες μετρήσεις του προφίλ θερμοκρασίας αέρα μέχρι το ύψος των 1000 μέτρων. Η μέτρηση της θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας στα 1000 μέτρα του πλανητικού οριακού στρώματος (Planetary Boundary Layer - PBL) που είναι πιο κοντά στο έδαφος είναι επιθυμητή σε μια σειρά εφαρμογών στην επιστήμη της μετεωρολογίας και του περιβάλλοντος. Καθώς αυξάνεται το υψόμετρο, η θερμοκρασία του αέρα πέφτει με θεωρητικό ρυθμό περίπου 6.5 °C ανά 1.000 m., αλλά αυτό επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες.

Το MTP-5 είναι ένα όργανο για απομακρυσμένες μετρήσεις που μετρά την ακτινοβολία που εκπέμπεται από τα χαμηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας (600 - 1000 μέτρα), εντός του πλανητικού οριακού στρώματος (PBL). Η ατμόσφαιρα είναι μια ισχυρή πηγή ακτινοβολίας αλλά οι αλλαγές που οφείλονται στη θερμοκρασία είναι μικρές, οπότε απαιτείται ένας πολύ ευαίσθητος δέκτης. Ειδικά ραδιόμετρα και ειδικού σχεδιασμού κεραίες που λειτουργούν στην εύρος ζώνης των 5 mm αποτελούν την καρδιά του MTP-5.

Η ατμοσφαιρική ακτινοβολία μετράται με σάρωση σε γωνιακά βήματα από οριζόντια θέση έως την κατακόρυφη και το ειδικό λογισμικό επεξεργάζεται τα δεδομένα μετατρέποντας τα σε πληροφορίες κάθετου ύψους και θερμοκρασίας. Τα δεδομένα αποθηκεύονται και τα προφίλ εμφανίζονται σε γραφική μορφή κάθε 5 λεπτά, δείχνοντας τη θερμοκρασία ανά διαστήματα ύψους των 50 m. Μπορεί επίσης να προβάλλει ημερήσιες γραφικές παραστάσεις θερμοκρασιών.

Το MTP-5 είναι μια οικογένεια συσκευών που μοιράζονται χαρακτηριστικά σχεδιασμού και εξαρτήματα και έχουν κοινό λογισμικό και μορφές δεδομένων. Η επιλογή του μοντέλου εξαρτάται από την εφαρμογή και τα χαρακτηριστικά της θέσης μέτρησης. Τα μοντέλα είναι:

MTP-5H: υψομετρικό εύρος 0...1000 m, εμφάνιση τιμών ανά διαστήματα ύψους 50 m, ακρίβεια υψόμετρου ± 25%, ελάχιστο χρονικό διάστημα μέτρησης 180 sec, ακρίβεια θερμοκρασίας (RMS) ± 0.2 °C έως ± 0.5 °C, ευαισθησία του δέκτη 0.04 °C, εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας -40 °C...+50 °C.

MTP-5HE: υψομετρικό εύρος 0...1000 m, εμφάνιση τιμών ανά διαστήματα ύψους 25 m (0-100) 50 m (100-1000), ακρίβεια υψόμετρου ± 25%, ελάχιστο χρονικό διάστημα μέτρησης 180 sec, ακρίβεια θερμοκρασίας (RMS) ± 0.3 °C έως ± 1.25 °C, ευαισθησία του δέκτη 0.07 °C, εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας -40 °C...+50 °C.

MTP-5RE: υψομετρικό εύρος 0...1000 m, εμφάνιση τιμών ανά διαστήματα ύψους 10 m (0-100) 25 m (100-200) 50 m (200-1000), ακρίβεια υψόμετρου ± 25%, ελάχιστο χρονικό διάστημα μέτρησης 180 sec, ακρίβεια θερμοκρασίας (RMS) ± 0.25 °C έως ± 1.25 °C, ευαισθησία του δέκτη 0.07 °C, εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας -40 °C...+50 °C.

MTP-5PE: υψομετρικό εύρος 0...1000 m, εμφάνιση τιμών ανά διαστήματα ύψους 10 m (0-100) 25 m (100-200) 50 m (200-1000), ακρίβεια υψόμετρου ± 25%, ελάχιστο χρονικό διάστημα μέτρησης 180 sec, ακρίβεια θερμοκρασίας (RMS) ± 0.25 °C έως ± 1.25 °C, ευαισθησία του δέκτη 0.07 °C, εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας -80 °C...+45 °C.

Το MTP-5 έχει σημαντικές εφαρμογές στην παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα σε αστικά περιβάλλοντα. Προσφέρει μια απλή, γρήγορη και οικονομική λύση για την πρόβλεψη και την υποβοήθηση της διαδικασίας έκδοσης δημόσιων ανακοινώσεων σχετικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση. Συνήθως χρησιμοποιείται ένα μικρό δίκτυο από 2 ή 3 όργανα, το ένα στο κέντρο της πόλης και τα άλλα σε περιοχές από τις οποίες προέρχονται οι μεταβολές των ατμοσφαιρικών συνθηκών.

Τα δεδομένα από το MTP-5 είναι χρήσιμα για τον προγραμματισμό εκλύσεων από βιομηχανικές διεργασίες και ως είσοδο δεδομένων σε υπολογιστικά μοντέλα που προβλέπουν τη διασπορά αερίων από σκόπιμη ή τυχαία απελευθέρωση.

Άλλες εφαρμογές περιλαμβάνουν: Παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής σταθερότητας σε αεροδρόμια. Περιφερειακές προβλέψεις και προβλέψεις μεσοκλίμακας στη μετεωρολογία. Υποστήριξη μελετών ενεργειακού ισοζυγίου και πρόβλεψης ομίχλης. Έρευνα της ατμοσφαιρικής χημείας. Μελέτη των φαινομένων θερμικών νησίδων (heat island) στα αστικά περιβάλλοντα. Έρευνα για τη διάδοση των ραδιοκυμάτων και της δέσμης λέιζερ. Σαν εισαγωγή δεδομένων σε συστήματα διαχείρισης έκτακτης ανάγκης σταθμών πυρηνικής ενέργειας και πετροχημικών εγκαταστάσεων.