ΠΡΟΪΟΝΤΑ Thies Clima

Μετεωρολογικοί αισθητήρες και εξοπλισμός

Adolf Thies GmbH & Co. KG

Η Adolf Thies GmbH & Co. KG (Thies Clima), αναπτύσσει και κατασκευάζει ακριβείς αισθητήρες, όργανα μέτρησης και συστήματα ανάλυσης για τους κλάδους της μετεωρολογίας και της κλιματολογίας για περισσότερα από 70 χρόνια. Ιδρύθηκε το 1945 από τον Adolf Thies. Από την αρχή, η εταιρεία παρέμεινε επικεντρωμένη στην ανάπτυξη και την παραγωγή τεχνικά προηγμένων προϊόντων που χρησιμοποιούν τεχνολογίες αιχμής. Σε όλη την ιστορία της, η πόλη του Göttingen στην Γερμανία αποδείχθηκε ότι ήταν μια ιδανική τοποθεσία για την στέγαση της έδρας της. Διαθέτει μια μεγάλη μονάδα παραγωγής στο Klein Lengden, λίγα μίλια πιό μακριά, Η στενή συνεργασία της με τα πανεπιστήμια, τα επιστημονικά ιδρύματα και τις διεθνείς μετεωρολογικές υπηρεσίες διασφαλίζουν ότι οι τελευταίες επιστημονικές γνώσεις και ερευνητικές εξελίξεις συνεχίζουν να ενσωματώνονται στο σχεδιασμό των προϊόντων της.

Τα προϊόντα της ικανοποιούν τις απαιτήσεις τόσο των Γερμανικών όσο και των διεθνών μετεωρολογικών υπηρεσιών, καθώς και των Τεχνικών Κανονισμών του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO).

Η εταιρεία μας διαθέτει τα προϊόντα της Thies Clima στην Ελλάδα

Παραθέτουμε παρακάτω μερικά από τα προϊόντα / λύσεις της εταιρείας Thies Clima που μπορούμε να σας προμηθεύσουμε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Thies Clima και τον πλήρη κατάλογο προϊόντων της επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Thies Clima.

Αισθητήρες ανέμου

First Class windvanes - Ανεμοδείκτες πρώτης τάξεως

Οι ανεμοδείκτες πρώτης τάξεως διαθέτουν καθορισμένη και βελτιστοποιημένη δυναμική συμπεριφορά καθώς και υψηλή ακρίβεια και ανάλυση της μέτρησης, υψηλή απόσβεση με μικρή σταθερά απόστασης, χαμηλή τιμή ενεργοποίησης, χαμηλή κατανάλωση ενέργειας με απλή τοποθέτηση του αισθητήρα. Πληρούν όλες τις απαιτήσεις του IEC 61400-12-1 (2005-12) για ένα όργανο της κλάσης ακριβείας 0.5. Διατίθεται μια μεγάλη γκάμα μοντέλων.

4.3151.00.000: ανάλυση 2.5 °, ακρίβεια ±1 °, ψηφιακή έξοδος 8 bit, ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη θέρμανση 24V AC/DC, 25W.

4.3151.00.001: ανάλυση 0.35 °, ακρίβεια ±0.75 °, ψηφιακή έξοδος 16 bit, ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη θέρμανση 24V AC/DC, 25W.

4.3151.00.400: ανάλυση 0.1 °, ακρίβεια ±1 °, έξοδος RS485, ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη θέρμανση 24V AC/DC, 25W.

4.3151.00.xxx: ανάλυση 0.35 °, ακρίβεια ±1 °, αναλογική έξοδος 0...20 mA ή 4...20 mA ή 0...10 V ή 0...5 V, ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη θέρμανση 24V AC/DC, 25W.

Τα παραπάνω μοντέλα διατίθενται και χωρίς ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη θέρμανση με άλλο κωδικό.

Δείτε το φυλλάδιο

Wind Direction Transmitter - Ανεμοδείκτες Compact

Ανεμοδείκτης μικρού όγκου (compact) για τη μέτρηση της οριζόντιας διεύθυνσης του ανέμου με έξοδο ποτενσιομέτρου. Η τιμή μέτρησης εξάγεται αναλογικά σε σχέση την κατεύθυνση του ανέμου σαν αναλογική τάση στην περίπτωση που το ποτενσιόμετρο τροφοδοτείται από σταθερή τάση. Για χρήση σε περιβάλλον με χιόνια, το όργανο είναι προαιρετικά εξοπλισμένο με ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη θέρμανση, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του ρουλεμάν και να αποφευχθεί η συσσώρευση παγου στό διάκενο μεταξύ των εξωτερικών τμημάτων περιστροφής.

4.3129.00.712: ανάλυση 0.5 °, ακρίβεια ±2 °, έξοδος ποτενσιόμετρου 2 KOhm, ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη θέρμανση 24V AC/DC, 20W.

4.3129.10.712: ανάλυση 0.5 °, ακρίβεια ±2 °, έξοδος ποτενσιόμετρου 2 KOhm, χωρίς θέρμανση.

Δείτε το φυλλάδιο

First Class anemometers - Ανεμόμετρα πρώτης τάξεως

Τα ανεμόμετρα πρώτης τάξεως είναι σχεδιασμένα για την μέτρηση του οριζόντιου συστατικού της ταχύτητας του ανέμου για εφαρμογές στούς τομείς της μετεωρολογίας και της περιβαλλοντικής τεχνολογίας, για την αξιολόγηση της θέσης και τη μέτρηση των χαρακτηριστικών του αιολικού δυναμικού για συστήματα αιολικής ενέργειας. Τα Ανεμόμετρα πληρούν όλες τις απαιτήσεις του IEC 61400-12-1 (2005-12) για ένα όργανο της κλάσης ακριβείας 0.5. Διατίθεται μια μεγάλη γκάμα μοντέλων.

4.3351.00.000: εύρος μέτρησης 0.3...75 m/s, ακρίβεια <1% της τιμής μέτρησης ή <±0.2 m/s, ψηφιακή έξοδος 1082 Hz στα 50 m/s, ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη θέρμανση 24V AC/DC, 25W.

4.3351.00.1xx: εύρος μέτρησης 0.3...75 m/s, ακρίβεια <1% της τιμής μέτρησης ή <±0.2 m/s, αναλογική έξοδος 0...20 mA ή 4...20 mA ή 0...10 V ή 0...5 V, ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη θέρμανση 24V AC/DC, 25W.

Τα παραπάνω μοντέλα διατίθενται και χωρίς ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη θέρμανση με άλλο κωδικό.

Δείτε το φυλλάδιο

Ultrasonic Anemometer 2D - Ανεμόμετρα 2D τεχνολογίας υπερήχων

Τα ανεμόμετρα τεχνολογίας υπερήχων επιτρέπουν, σε σύγκριση με τα κλασικά ανεμόμετρα, μετρήσεις με μεγαλύτερη ακρίβεια χωρίς αδρανειακές διακυμάνσεις. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για τη μέτρηση των τιμών ριπών και των μέγιστων τιμών. Οι τιμές μέτρησης μπορούν να μεταδοθούν ψηφιακά (RS485 / RS422) ή / και σε αναλογική μορφή (0...20 mA ή 4...20 mA ή 0...10 V ή 0...5 V). Η σειριακή ή αναλογική έξοδος των δεδομένων πραγματοποιείται εναλλακτικά ως στιγμιαία τιμή ή με επιλέξιμο χρονικό διάστημα. Εάν είναι απαραίτητο, οι βραχίονες του αισθητήρα θερμαίνονται αυτόματα σε περίπτωση κρίσιμων χαρακτηριστικών περιβάλλοντος. Έτσι η πιθανότητα δυσλειτουργίας, που προκαλείται από το σχηματισμό πάγου, ελαχιστοποιείται.

Μπορούν να μετρήσουν / υπολογίσουν περισσότερες από 35 διαφορετικές παραμέτρους, για παράδειγμα: Ορθογωνικά ανύσματα ταχύτητας ανέμου (X/Y διεύθυνση). Scalar ταχύτητα ανέμου. Διεύθυνσης ανέμου. Ακουστική-εικονική θερμοκρασία. Ακουστική-εικονική θερμοκρασία των ορθογώνιων ανυσμάτων μέτρησης (X/Y διεύθυνση). Τυπική απόκλιση του ανύσματος της ταχύτητας του ανέμου (X/Y διεύθυνση). Τυπική απόκλιση της scalar ταχύτητας του ανέμου. Τυπική απόκλιση της διεύθυνσης του ανέμου. Τυπική απόκλιση της ηχητικής-εικονικής θερμοκρασίας. Ταχύτητα ριπής ανέμου κατά WMO. Διεύθυνσης ριπής ανέμου κατά WMO.

Διατίθεται μια μεγάλη γκάμα μοντέλων.

Δείτε το φυλλάδιο

Ultrasonic Anemometer 3D - Ανεμόμετρα 3D τεχνολογίας υπερήχων

Τα ανεμόμετρα 3D τεχνολογίας υπερήχων χρησιμεύουν για την τρισδιάστατη μέτρηση των οριζόντιων και κάθετων συνιστωσών της ταχύτητας του ανέμου, της διεύθυνσης του ανέμου καθώς και της ακουστικής-εικονικής θερμοκρασίας.

Μπορούν να μετρήσουν / υπολογίσουν περισσότερες από 70 διαφορετικές παραμέτρους, για παράδειγμα: Ανύσματα ταχύτητας ανέμου κατά X/Y/Ζ διεύθυνση. Συνολική ταχύτητα ανέμου. Αζιμούθιο ταχύτητας ανέμου. Αζιμούθιο διεύθυνσης ανέμου. Ακουστική-εικονική θερμοκρασία. Τυπική απόκλιση του ανύσματος της ταχύτητας του ανέμου κατά X/Y/Z. Τυπική απόκλιση της συνολικής ταχύτητας του ανέμου. Τυπική απόκλιση του αζιμούθιου της διεύθυνσης του ανέμου. Τυπική απόκλιση της ηχητικής-εικονικής θερμοκρασίας. Ταχύτητα ριπής ανέμου ως προς X/Y/Z κατά WMO. Διεύθυνση ριπής ανέμου κατά WMO.

Διατίθεται μια μεγάλη γκάμα μοντέλων με ψηφιακές (RS485 / RS422) ή / και αναλογικές εξόδους (0...20 mA ή 4...20 mA ή 0...10 V ή 2...10 V) καθώς και με δυνατότητα θέρμανσης των μερών του αισθητήρα για αποφυγή του σχηματισμού πάγου σε αυτόν.

Δείτε το φυλλάδιο

Ultrasonic Anemometer WPD - Ανεμόμετρο WPD τεχνολογίας υπερήχων

Το ανεμόμετρο WPD τεχνολογίας υπερήχων για την 2-διάστατη μέτρηση των οριζόντιων συνιστωσών της ταχύτητας του ανέμου και της κατεύθυνσης του ανέμου εχει σχεδιαστεί ειδικά για εφαρμογές σε περιβάλλοντα με αντίξοες καιρικές συνθήκες και είναι εξαιρετικά κατάλληλο για χρήση σε αιολικά πάρκα χάρη στη συμπαγή κατασκευή και το χαμηλό βάρος του. Η σειριακή (RS485 / RS422) ή αναλογική έξοδος (0...20 mA ή 4...20 mA ή 0...10 V ή 2...10 V) των δεδομένων εμφανίζεται προαιρετικά ως στιγμιαία τιμή ή ως κινούμενος μέσος όρος με δυνατότητα ρύθμισης του χρονικού διαστήματος. Εάν είναι απαραίτητο, το όργανο θερμαίνεται αυτόματα σε κρίσιμες θερμοκρασίες περιβάλλοντος με συνέπεια την ελαχιστοποίηση του κινδύνου δυσλειτουργίας λόγω παγοποίησης. Οι μορφοτροπείς υπερήχων θερμαίνονται, καθώς και όλα τα απαραίτητα συστατικά του περιβλήματος.

Δείτε το φυλλάδιο