ΠΡΟΪΟΝΤΑ Swema AB

Φορητά όργανα μέτρησης συνθηκών θέρμανσης - αερισμού - κλιματισμού (HVAC)

Swema AB

Η εταιρεία Swema AB ιδρύθηκε στη Στοκχόλμη της Σουηδίας από τον Axel Th. Carlander το 1944. Η εταιρεία ασχολείται με την ανάπτυξη, παραγωγή, διανομή, βαθμονόμηση και επισκευή μετρητικών διατάξεων, καταγραφικών και αισθητήρων με ειδίκευση σε εφαρμογές HVAC και θερμικών συνθηκών άνεσης σε εσωτερικούς χώρους. Το πρώτο "SwemaFlow" για μέτρηση της παροχής αέρα κατασκευάστηκε το 1966. Το πρώτο SwemaAir 300 ένα όργανο γενικής χρήσης για τη μέτρηση των συνθηκών του κλίματος σε εσωτερικούς χώρους κατασκευάστηκε το 1994.

Η εταιρεία μας διαθέτει τα προϊόντα της Swema AB στην Ελλάδα

Παραθέτουμε παρακάτω μερικά από τα προϊόντα / λύσεις της εταιρείας Swema AB που μπορούμε να σας προμηθεύσουμε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Swema AB και τον πλήρη κατάλογο προϊόντων της επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Swema AB.

Εξοπλισμός κατά ISO 7726 για ISO 7730 Thermal environment (Θερμικό περιβάλλον)

Thermal environment - Σετ για μετρήσεις ISO 7730 των θερμικών συνθηκών άνεσης

Ο εξοπλισμός της Swema για τη μέτρηση των Moderate Thermal Environments πληροί τα πρότυπα: ISO 7726 - Thermal environments - Instruments and methods for measuring physical quantities (Θερμικά περιβάλλοντα - Όργανα και μέθοδοι μέτρησης φυσικών μεγεθών) και ISO 7730 - Ergonomics of the thermal environment (Εργονομία του θερμικού περιβάλλοντος) - Αναλυτικός προσδιορισμός και ερμηνεία της ικανοποίησης του θερμικού περιβάλλοντος με υπολογισμό των δεικτών PMV και PPD και τοπικών κριτηρίων θερμικής άνεσης.

Μετρήσεις ISO 7730: Πολλά δεδομένα δοκιμών δείχνουν ότι είναι εφικτό με έξι μεταβλητές να προσδιοριστεί πόσο ζέστη ή κρύο αισθάνεται κάποιος: 1) Θερμοκρασία αέρα, 2) Ταχύτητα αέρα, 3) Υγρασία αέρα, 4) Μέση θερμοκρασία ακτινοβολίας, 5) Προσωπική δραστηριότητα, 6) Μόνωση ρουχισμού. Οι παράμετροι 1...4 είναι μετρούμενες με όργανα και οι 5...6 μεμονωμένα επιλεγμένες από πίνακες τιμών.

Η θερμική άνεση ορίζεται ως αυτή η κατάσταση του μυαλού που εκφράζει την ικανοποίηση με το θερμικό περιβάλλον. Λόγω ατομικών διαφορών, είναι αδύνατο να βρεθεί ένα θερμικό περιβάλλον που θα ικανοποιήσει όλους. Ο στόχος πρέπει να είναι να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερους δυσαρεστημένους ανθρώπους. Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7730 υπάρχουν τρεις δείκτες για να περιγράψουμε το ποσοστό δυσαρέσκειας (ή ικανοποίησης) σε σχέση με το θερμικό περιβάλλον: PMV, PPD και DR.

Το PMV: Predicted Mean Vote, είναι η αίσθηση της θερμότητας του σώματος, από +3 (ζέστη) έως +1 (ελαφρώς ζέστη) και από -1 (ελαφρά κρύο) έως -3 (κρύο).

PPD: Predicted Percentage Dissatisfied,είναι το ποσοστό των ατόμων που δεν είναι ικανοποιημένοι από το θερμικό περιβάλλον.

DR: Draught Rate, είναι το ποσοστό των ατόμων που αναμένεται να ενοχλούνται από ρεύματα αέρα. Το ρεύμα αέρα είναι μια ανεπιθύμητη τοπική ψύξη του σώματος που προκαλείται από τις κινήσεις του αέρα.

Απαιτούμενος εξοπλισμός για την μέτρηση του θερμικού περιβάλλοντος: 1) SwemaMultipoint (763710) πρόγραμμα υπολογιστή που συλλέγει δεδομένα από τρεις αισθητήρες. 2) Swema 03 ή Swema 03+ (767360/767361) αισθητήρας ρευμάτων αέρα για την ταχύτητα και τη θερμοκρασία του αέρα. 3) Swema 05 (767370) αισθητήρας θερμοκρασίας black globe. 4) HygroClip2 HC2A-S (859550) αισθητήρας σχετικής υγρασίας. 5) αξεσουάρ στερέωσης αισθητήρων και καλώδια USB σύνδεσης των αισθητήρων με υπολογιστή.


SwemaMultipoint: Το πρόγραμμα SwemaMultipoint έχει σχεδιαστεί για εργαστηριακή και χρήση σε εσωτερικούς χώρους για καταγραφή δεδομένων μέτρησης από διαφορετικές τοποθεσίες (χώρους). Το SwemaMultipoint έχει τρία ξεχωριστά παράθυρα: ένα για την εγκατάσταση και αποθήκευση δεδομένων σε αρχεία, ένα για την παρουσίαση online δεδομένων σε διαγράμματα και ένα παράθυρο για ISO 7730. Στο παράθυρο ISO 7730 του προγράμματος υπάρχει online παρουσίαση γραφημάτων των PMV και PPD. Εισάγοντας το επίπεδο δραστηριότητας και το επίπεδο μόνωσης των ρούχων, υπολογίζονται τα PMV και PPD. Παράμετροι που υπολογίζονται από το SwemaMultipoint: PMV, PPD, Ρεύματα αέρος, Αναλογία ανάμιξης, Σημείο Δρόσου, Θερμοκρασία υγρού βολβού, Θερμοκρασία υγρού βολβού black globe, Θερμοκρασία λειτουργίας.


Swema 03 Anemometer - Draught: Πανκατευθυντικό ανεμόμετρο για χαμηλή ταχύτητα αέρα με έξοδο USB και RS485. Το Swema 03 πληροί την απαίτηση του ISO 7726 για να χρησιμοποιηθεί για το ISO 7730 - Εργονομία του θερμικού περιβάλλοντος. Ευαίσθητο για χαμηλή ταχύτητα αέρα 0.05...3 m/s στους 15...30 °C. Χρόνος απόκρισης <0.2 δευτερόλεπτα. Συχνότητα δειγματοληψίας Max 100Hz. Το αποτέλεσμα είναι ένας αισθητήρας ρευμάτων αέρα με ιδιαίτερα καλές δυναμικές ιδιότητες στίς αναταράξεις. Το Swema 03+ έχει ενσωματωμένο βαρόμετρο, έτσι ώστε η μετρούμενη ταχύτητα αέρα να αντισταθμίζεται αυτόματα για την πραγματική πυκνότητα του αέρα. Το λογισμικό SwemaMultipoint μπορεί να διαβάσει τιμές από το Swema 03 με συνιστώμενη συχνότητα 10 Hz με μια επιλεγμένη χρονική σταθερά ρυθμισμένη στο 0,1 δευτερόλεπτο. Το Swema 03 μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και με άλλα λογισμικά μέσω σύνδεσης USB ή RS485.


Swema 05 Black globe temperature sensor: Αισθητήρας θερμοκρασίας με έξοδο USB υψηλής συχνότητας για τη μέτρηση της θερμοκρασίας black globe. Το Swema 05 πληροί την απαίτηση του ISO 7726 για να χρησιμοποιηθεί για το ISO 7730 - Εργονομία του θερμικού περιβάλλοντος. Το λογισμικό SwemaMultipoint μπορεί να διαβάζει τιμές από το Swema 05 έως και 10 φορές το δευτερόλεπτο. Τεχνικά χαρακτηριστικά Black globe: 0...50 °C, Pt-100, 4-wire, Ø 150 mm, Uncertainty (95% coverage probability) 0...50°C ±0.1 °C.


HygroClip2 Relative humidity sensor: Ο αισθητήρας HC2A-S είναι ο πιο ευπροσάρμοστος της σειράς HygroClip2 Advanced της Rotronic. Μετράει την υγρασία και τη θερμοκρασία και υπολογίζει το σημείο δρόσου. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Εύρος μετρήσεων -50...+100 °C / 0...100 %rh. Ακρίβεια με το προφίλ standard ±0.8 %RH / ±0.1 K στους 10...30 °C με ρύθμιση στους 23 °C και 10, 35, 80 %RH.


Θήκη: για τον εξοπλισμού που απαιτείται για τις μετρήσεις του ISO 7730. Θήκη για αισθητήρες και καλώδια μέτρησης ISO 7730. Η θήκη χωράει 1 τεμάχιο Swema 03 ή 1 τεμάχιο Swema 03+, 1 τεμάχιο Swema 05, 1 τεμάχιο HygroClip2-S και τα απαραίτητα καλώδια για τους τρείς αισθητήρες. Μέγεθος θήκης: 495x415x225 mm.


Μετρητές παροχής αέρα

SwemaFlow 126 - Μετρητής παροχής αέρα 1.5...125 l/s με κώνο προσαρμογής

Το SwemaFlow 126 μετρά τόσο τον αέρα εξαγωγής όσο και τον αέρα εισαγωγής. Για τον αέρα εισαγωγής συνιστώνται οι μεγαλύτεροι κώνοι 650x650 και 250x650. Το εύρος τιμών είναι από 1.5 έως 125 l/s, από 5.4 έως 450 m3/h, από 2.3 έως 260 CFM. Επίσης μετριέται η θερμοκρασία και η βαρομετρική πίεση. Το SwemaFlow 126 βασίζεται στην γνωστή αρχή της Swema, ένα πλέγμα ζεστών συρμάτων, το οποίο δίνει μια καλή και ακριβή μέση τιμή της παροχής του αέρα στο άνοιγμα μέτρησης. Αυτή η αρχή μαζί με τους μεγαλύτερους κώνους προσαρμογής (650x650 ή 650x250) καθιστά επίσης δυνατή την αντιμετώπιση της ροής του αέρα από γωνιακά στόμια εξόδου. Συμπληρώστε τον κώνο 650x650 με ένα σταυρό για να διακόψετε το στροβιλισμό που δημιουργείται από τους διαχυτήρες στροβίλου. Ο παρεχόμενος κώνος προσαρμογής 300x300 μπορεί να μετρήσει αέρα εισαγωγής αφού βαθμονόμησετε το αποτέλεσμα με έναν μεγαλύτερο κώνο. Η αντιστάθμιση της πυκνότητας είναι δυνατή καθώς μετριέται η θερμοκρασία και η βαρομετρική πίεση.


SwemaFlow 236 - Μετρητής παροχής αέρα 1...65 l/s με κώνο προσαρμογής

Το SwemaFlow 236 είναι ένα γρήγορο και ακριβές όργανο παροχής αέρα. Μετρά τη παροχή του αέρα εξαγωγής σε συστήματα αερισμού από 1 έως 65 l/s (4...234 m3/h, 2...138 CFM). Το χαμηλό βάρος και η τηλεσκοπική λαβή με γωνιακή ρύθμιση εξασφαλίζουν καλή ισορροπία και στεγανότητα. Με εκτεταμένη την τηλεσκοπική λαβή η χρήση σκάλας, στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν είναι απαραίτητη για να φτάσουμε το στόμιο εξόδού του αέρα. Η θερμοκρασία και η βαρομετρική πίεση μετριούνται για να αντισταθμίσουν τη παροχή αέρα για την πυκνότητα του αέρα.


SwemaAir 5 - Ανεμόμετρο / Μετρητής παροχής αέρα

Το SwemaAir 5 είναι ένα ανεμόμετρο για μέτρηση της ταχύτητας του αέρα, της παροχής αέρα και της θερμοκρασίας. Το όργανο διαθέτει ενσωματωμένο βαρόμετρο. Μαζί με τον αισθητήρα θερμοκρασίας το SwemaAir 5 αντισταθμίζει την πυκνότητα του αέρα. Η ταχύτητα του αέρα μετράται σε m/s ή fpm και η παροχή του αέρα σε l/s, m3/h ή CFM. Η επιφάνεια του στομίου εισάγεται στο όργανο ως διάμετρος, ύψος x πλάτος ή σαν εμβαδόν για τον υπολογισμό της παροχής αέρα από την ταχύτητα αυτού. Η μέγιστη, ελάχιστη και μέση τιμή εμφανίζεται στην οθόνη. Το όργανο διαθέτει μεγάλη οθόνη με οπίσθιο φωτισμό και μπορεί να αποθηκεύσει εκατοντάδες μετρήσεις. Το εργαλείο περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, όπως μετρήσεις παροχής αέρα σε αγωγούς και πάνω από πλέγματα, έλεγχο της διαρροής αέρα στα παράθυρα και μέτρηση της ταχύτητας του αέρα στα καπέλα καπναγωγών / καμινάδων. Εύρος μετρήσεων: Ταχύτητα αέρα 0.1...12 m/s, 19...2350 fpm. Θερμοκρασία -20...80 °C, -4...176 °F. Βαρομετρική πίεση 600...1200 hPa.


Μετρητές ρευμάτων αέρα

Swema 3000 draught- Μετρητής ρευμάτων αέρα

Μέτρηση ρευμάτων αέρα - της ανεπιθύμητης κίνησης του αέρα. Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7730 και 7726. Μετράει την ταχύτητα του αέρα, την θερμοκρασία και την ταχύτητα των ρευμάτων αέρα - ανεξάρτητα από την κατεύθυνση (πανκατευθυντικός αισθητήρας). Για ταχύτητες αέρα 0.05...3 m/s, Θερμοκρασία 10...40 °C. Χρόνος απόκρισης <0.2 δευτερόλεπτα. Το αποτέλεσμα είναι ένας αισθητήρας ρευμάτων αέρα με ιδιαίτερα καλές δυναμικές ιδιότητες στίς αναταράξεις.

Ο εξαερισμός ή το σύστημα κλιματισμού προκαλεί δυσφορία λόγω ρευμάτων αέρα;

Το ρεύμα αέρα εξαρτάται από τον συνδυασμό της μέσης ταχύτητας, της θερμοκρασίας και του στροβιλισμού του αέρα. Το Swema 3000 και ο πανκατευθυντικός αισθητήρας SWA 03 μετρούν όλες αυτές τις παραμέτρους και το όργανο παρουσιάζει αυτόματα το ρεύμα αέρα σε μονάδες που ονομάζονται DR (Draught Rating). Το πρότυπο EN ISO 7730 ορίζει το DR ως το ποσοστό των ατόμων που αναμένεται να ενοχλούνται από ρεύμα αέρα.