ΠΡΟΪΟΝΤΑ PP Systems

Συσκευές μέτρησης φυσιολογίας φυτών για τη γεωργική παραγωγή και έρευνα

PP Systems

Από το 1984, η PP Systems προμηθεύει ποιοτικά, ανθεκτικά και αξιόπιστα όργανα σε πελάτες σε όλο τον κόσμο για έρευνα υψηλού επιπέδου. Θεωρείται κορυφαία εταιρεία παγκόσμιως στον σχεδιασμό και την κατασκευή οργάνων μέτρησης φωτοσύνθεσης, αναπνοής εδάφους, φθορισμού χλωροφύλλης, ανάλυσης αερίων CO2/H2O και ανακλαστικότητας της βλάστησης. Οι πελάτες της προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών κλάδων όπως η γεωπονία, η φυτοκομία, η βιολογία, η βοτανική, οι καλλιέργειες και οι επιστήμες του εδάφους, η δασοκομία, η οικολογία, η μετεωρολογία, η ωκεανογραφία και η φυσιολογία των φυτών. Ο εξοπλισμός της χρησιμοποιείται σε περισσότερες από 100 χώρες παγκοσμίως και είναι τεκμηριωμένος σε πολλές έγκριτες επιστημονικές δημοσιεύσεις.

Η PP Systems δημιουργήθηκε αρχικά το 1984 από τον Dr. Keith J. Parkinson, του οποίου η εργασία για τη μέτρηση της φωτοσύνθεσης στον πειραματικό σταθμό Rothamsted οδήγησε στην ανάπτυξη ενός εκ των πρώτων φορητών συστημάτων μέτρησης της φωτοσύνθεσης. Για πάνω από 30 χρόνια, η PP Systems έχει εξελιχθεί σε μια μικρή ομάδα τεχνικών εμπειρογνωμόνων που ειδικεύονται στο σχεδιασμό και την κατασκευή ενός ευρέος φάσματος επιστημονικών οργάνων, συμπεριλαμβανομένου του δημοφιλούς συστήματος φορητών συκευών μέτρησης της φωτοσύνθεσης CIRAS και τη σειρά αναλυτών αερίου CO2 / H2O. Σήμερα, όλες οι επιχειρηματικές δραστηριότητες διεκπεραιώνονται μέσω της έδρας της στις ΗΠΑ, η οποία διαθέτει ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις σχεδιασμού και ανάπτυξης, παραγωγής, βαθμονόμησης και δοκιμαστικής λειτουργίας. Όλα τα όργανα παράγονται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα και πληρούν αυστηρά πρωτόκολλα ελέγχου ποιότητας / διασφάλισης που έχουν θεσπιστεί από τη διοίκηση. Η PP Systems εδρεύει στο Boston North Technology Park (BNTP), το οποίο βρίσκεται στο Amesbury, MA (ΗΠΑ).

Σε πολλές περιπτώσεις, η PP Systems είναι σε θέση να προσαρμόσει το υλικό ή το λογισμικό του συστήματος για να ανταποκριθεί στις συγκεκριμένες απαιτήσεις των τελικών χρηστών. Μια άλλη υπηρεσία που προσφέρει είναι η χρήση των εγκαταστάσεων της για την ανάπτυξη και την παραγωγή εξοπλισμού. Εάν έχετε μια ιδέα για ένα όργανο, μπορούμε να σας βοηθήσουμε στην υλοποίησή του.

Η εταιρεία μας διαθέτει τα προϊόντα της PP Systems στην Ελλάδα

Παραθέτουμε παρακάτω μερικά από τα προϊόντα / λύσεις της εταιρείας PP Systems που μπορούμε να σας προμηθεύσουμε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την PP Systems και τον πλήρη κατάλογο προϊόντων της επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της PP Systems.

Φορητά συστήματα μέτρησης της φωτοσύνθεσης

CIRAS-3 Φορητό σύστημα μέτρησης της φωτοσύνθεσης

Η φορητότητα και ο προηγμένος σχεδιασμός του CIRAS-3 είναι αποτέλεσμα πολυάριθμων συζητήσεων και ερευνών που πραγματοποιήθηκαν από μερικούς από τους σημαντικότερους εμπειρογνώμονες της φωτοσύνθεσης στον κόσμο. Το CIRAS-3 κυκλοφόρησε το 2013 και είναι εργαλείο για υψηλού επιπέδου έρευνες και η τέλεια επιλογή για τη μέτρηση: φωτοσύνθεσης, φθορισμού χλωροφύλλης, αναπνοής εδάφους, canopy assimilation. Για την έρευνα υψηλού επιπέδου που απαιτεί φορητότητα, το CIRAS-3 είναι το ιδανικό εργαλείο.

Η καρδιά και η ψυχή κάθε συστήματος φωτοσύνθεσης είναι ο αναλυτής. Η ακριβής, αξιόπιστη και σταθερή μέτρηση καθώς και ο έλεγχος του CO2 και του H2O είναι κρίσιμα για την έρευνα υψηλού επιπέδου. Το CIRAS-3 είναι ένας «πραγματικός διαφορικός αναλυτής» που διαθέτει 4 ανεξάρτητους, μη διασκορπισμού (non-dispersive) αναλυτές αερίων για ακριβή, με ταυτόχρονη μέτρηση και έλεγχο τόσο του CO2 όσο και του H2O. Αυτό αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα έναντι των συστημάτων "εναλλαγής αερίου" (gas switching) και αποτελεί βασική προϋπόθεση για τους περισσότερους ερευνητές. Για αυξημένη αξιοπιστία, δεν υπάρχουν κινούμενα μέρη, όπως chopper μοτέρ ή φίλτρα. Οι αναλυτές αερίου περιλαμβάνουν μια υπέρυθρη πηγή, πολύ καλά γυαλισμένους, επιχρυσωμένους θαλάμους δείγματος (sample cells) και ανιχνευτές που είναι βελτιστοποιειμένοι για το CO2 (4.26 μm) και το H2O (2.60 μm). Οι αναλυτές λειτουργούν ως μετρητές απορρόφησης που μετρούν μόνο την υπέρυθρη απορρόφηση. Ο οπτικός μηχανισμός είναι ελεγχόμενος θερμοκρασιακά και αντισταθμίζεται ως προς την πίεση εξασφαλίζοντας έτσι την ακριβέστερη μέτρηση του CO2 και του H2O κάτω από μεταβαλλόμενες συνθήκες περιβάλλοντος.

Το CIRAS-3 μπορεί να εφοδιαστεί με 3 τυπικές leaf cuvettes (κυψελίδες φύλλων) universal, conifer και narrow που είναι πραγματικά plug and play. Κάθε κυψελίδα μπορεί να συνδεθεί απευθείας στην κεντρική κονσόλα CIRAS-3 χωρίς την ανάγκη για χρονοβόρα, λεπτή επανασυναρμολόγηση και ρύθμιση των κεφαλών των αισθητήρων και βαθμονόμηση αυτών. Όλα τα υλικά των κυψελίδων φύλλων είναι επιλεγμένα προσεκτικά έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιδράσεις όπως η υπέρυθρη ακτινοβολία, η προσρόφηση νερού, οι επιπτώσεις του CO2 και οι διαρροές. Οι φλάντζες των κυψελίδων φύλλων παρέχουν καλή σφράγιση χωρίς να προκαλούν βλάβη στη βλάστηση. Ο αυτόματος έλεγχος θερμοκρασίας και η ενσωματωμένη LCD οθόνη είναι στάνταρ σε όλες τις κυψελίδες φύλλων.

Η μονάδα CFM-3 Chlorophyll Fluorescence είναι ένα προαιρετικό εξάρτημα για χρήση μόνο με το PLC3 Universal Leaf Cuvette. Είναι ικανή τόσο για ανεξάρτητη μέτρηση φθορισμού χλωροφύλλης όσο και για ταυτόχρονη μέτρηση φωτοσύνθεσης και φθορισμού χλωροφύλλης.

Το CIRAS-3 μπορεί να εκτελεί ταχείες μετρήσεις των καμπυλών A/Ci σε ένα κλάσμα του χρόνου των συμβατικών μεθόδων χρησιμοποιώντας ένα ειδικό πρωτόκολλο (ramping protocol) CO2 υψηλής ταχύτητας.

Μέτρηση και υπολογισμός παραμέτρων φωτοσύνθεσης: αναφορά CO2, ανάλυση CO2, διαφορά CO2, αναφορά H2O, ανάλυση H2O, διαφορά H2O, θερμοκρασία αέρα, θερμοκρασία φύλλου, θερμοκρασία κυψελίδας, εσωτερική PAR, εξωτερική PAR, σχετική υγρασία, ατμοσφαιρική πίεση, ροή, Ci, gs, A, E, VPD και WUE. Μέτρηση και υπολογισμός παραμέτρων φθορισμού με την χρήση του CFM-3: Fm, Fm, Fs, Fo', Fm', Fv/Fm, φPSII, J, Fv'/Fm', qP, qNP, NPQ, qL, φΝΟ, φNPQ-K, φfD και φNPQ-G.


TARGAS-1 Φορητό σύστημα μέτρησης της φωτοσύνθεσης

Το TARGAS-1 είναι ενα ακριβές, ευέλικτο και προσιτό φορητό σύστημα φωτοσύνθεσης. Το νέο φορητό σύστημα μέτρησης της φωτοσύνθεσης TARGAS-1 έχει σχεδιαστεί για βασική έρευνα και διαθέτει πολύ υψηλές τεχνικές προδιαγραφές, και ανταγωνίζεται μερικά από τα εργαλεία "υψηλού επιπέδου" των ανταγωνιστών μας. Επιπλέον, είναι ένα εξαιρετικά φιλικό προς το χρήστη όργανο καθιστώντας το την ιδανική επιλογή για εκπαιδευτικούς σκοπούς και μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στο εργαστήριο όσο και στο πεδίο.

Η κονσόλα του TARGAS-1 είναι συμπαγής, ελαφριά (2,1 κιλά) και είναι τοποθετημένη σε ανθεκτικό περίβλημα αλουμινίου με βάση πολυουρεθάνης που απορροφά τους κραδασμούς, καθιστώντας την εξαιρετικά στιβαρή και αξιόπιστη σε δύσκολες περιβαλλοντικές συνθήκες. Ενσωματώνει δύο μη διασκορπισμού αναλυτές υπέρυθρων αερίων για CO2 και H2O, εξασφαλίζοντας ακριβή μέτρηση και έλεγχο τόσο του CO2 όσο και του H2O. Μια εσωτερική μονάδα παροχής αέρα παρέχει ακριβή έλεγχο του αέρα αναφοράς στην κυψελίδα των φύλλων και μια άλλη αντλία αντλεί το δείγμα (ανάλυση) αέρα στον αναλυτή αερίου. Και οι δύο αντλίες ελέγχονται από τον χρήστη και η ακρίβεια εξασφαλίζεται από δύο εσωτερικούς ηλεκτρονικούς αισθητήρες ροής.

Η κυψελίδα φύλλων PLC5 Leaf Cuvette είναι εξαιρετικά ευέλικτη και ελαφριά (0,7 kg), καθιστώντας τη ιδανική για μέτρηση σε μια μεγάλη ποικιλία βλάστησης, όπως τα πλατιά φύλλα, τα στενά φύλλα, τα χόρτα και τις μικρές βελόνες των κωνοφόρων. Περιλαμβάνει αισθητήρες μέτρησης θερμοκρασίας αέρα και PAR. Όλα τα υλικά της κυψελίδας φύλλων είναι επιλεγμένα προσεκτικά για να ελαχιστοποιηθούν οι επιδράσεις όπως η υπέρυθρη ακτινοβολία, η προσρόφηση νερού, οι επιπτώσεις του CO2 και οι διαρροές. Οι φλάντζες της κυψελίδας φύλλων παρέχουν αεροστεγή σφράγιση χωρίς να προκαλούν βλάβη στη βλάστηση.

Μια προαιρετική μονάδα φωτισμού LED χαμηλής κατανάλωσης είναι διαθέσιμη εάν απαιτείται έλεγχος του φωτισμού. Ο προαιρετικός θάλαμος εδάφους SRC-2 Soil Respiration Chamber μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το TARGAS-1 για εύκολη, ακριβή και γρήγορη μέτρηση της εκροής CO2 του εδάφους. Ο προαιρετικός θάλαμος CPY-5 Canopy Assimilation Chamber μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το TARGAS-1 για εύκολη, ακριβή και γρήγορη μέτρηση της ροής διοξειδίου του άνθρακα σε χαμηλή βλάστηση (net canopy CO2 flux).


Αναλυτές αερίου CO2

EGM-5 Φορητός αναλυτής αερίου CO2

Ένα ανθεκτικό, εξαιρετικά φορητό όργανο για χρήση στο εργαστήριο και το πεδίο. Η τέλεια λύση για τις μετρήσεις της εκροής CO2 από το έδαφος και της καθαρής ροής CO2 των φυλλωμάτων.

Το EGM-5 μπορεί να διατεθεί με δύο διαφορετικά οπτικά συστήματα που βαθμονομούνται ειδικά για την απαιτούμενη περιοχή μετρήσεων. Το ένα είναι βελτιστοποιημένο για περιοχές μέτρησης CO2 μέχρι 30000 ppm και το άλλο για εύρη τιμών άνω των 30000 έως 100000 ppm. Για τους χρήστες που θέλουν να κάνουν επαναβαθμονόμηση του αναλυτή αερίων σε ένα νέο επίπεδο, αυτό μπορεί εύκολα να επιτευχθεί εφόσον βρίσκεται εντός της περιοχής μετρήσεων για το συγκεκριμένο οπτικό σύστημα. Το EGM-5 είναι ένα εξαιρετικά ευέλικτο όργανο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μια σειρά από προαιρετικούς αισθητήρες και θαλάμους που αυξάνουν τη δυνατότητα μετρήσεων. Οι διαθέσιμες επιλογές περιλαμβάνουν: αισθητήρα H2O, αισθητήρα O2, αισθητήρα quantum, αισθητήρα θερμοκρασίας και PAR, θερμοκρασία εδάφους, υγρασία εδάφους, θάλαμο αναπνοής εδάφους για εκροή CO2 από το έδαφος, θάλαμο Canopy Assimilation για καθαρή ροή CO2 των φυλλωμάτων.


WMA-5 αναλυτής αερίου CO2

Ο WMA-5 είναι ο 5ος γενιάς αναλυτής αερίων CO2 σταθερής εγκατάστασης σχεδιασμένος για εφαρμογές που απαιτούν υψηλό βαθμό ακρίβειας και ελέγχου με ελάχιστη συντήρηση. Η καινοτόμος τεχνολογία μας "Auto-Zero" εξασφαλίζει γρήγορη προθέρμανση, μακροπρόθεσμη σταθερότητα, ακρίβεια και βαθμονόμηση αναλυτή. Επίσης, ελαχιστοποιεί τις επιδράσεις στο span (ευαισθησία αερίου) της μόλυνσης της κυψέλης δείγματος, της γήρανσης της πηγής, των μεταβολών στην ευαισθησία του ανιχνευτή και των αλλαγών στο κέρδος (gain) του προ-ενισχυτή. Το WMA-5 μπορεί να διατεθεί με δύο διαφορετικά οπτικά συστήματα που βαθμονομούνται ειδικά για την απαιτούμενη περιοχή μετρήσεων. Ρυθμίστε και παρακολουθήστε απομακρυσμένα το WMA-5 από τον υπολογιστή σας ή το πρόγραμμα περιήγησης του smartphone σε πραγματικό χρόνο με την χρήση του WiFi που διαθέτει το WMA-5 (προαιρετικά).


SBA-5 αναλυτής αερίου CO2 (OEM)

Από το 1984, η PP Systems έχει συνεργαστεί με πολλούς πελάτες OEM που προσφέρουν προσαρμοσμένες λύσεις που ικανοποιούν μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών. Ο αναλυτής αερίων CO2 SBA-5 έχει την αξιοζήλευτη φήμη ότι είναι υψηλής ποιότητας, αξιόπιστος, σταθερός, ακριβής και ευέλικτος. Μπορεί να διατεθεί σε πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος (για εύκολη ενσωμάτωση σε υπάρχον σύστημα) ή σε βολικό, ελαφρύ, ανθεκτικό, ανοδιωμένο περίβλημα από αλουμίνιο. Το SBA-5 μπορεί να διατεθεί με δύο διαφορετικά οπτικά συστήματα που βαθμονομούνται ειδικά για την απαιτούμενη περιοχή μετρήσεων. Το SBA-5 είναι προγραμματιζόμενο από το χρήστη, καθιστώντας το την τέλεια λύση για προσαρμοσμένες εφαρμογές. Το λογισμικό για λειτουργικό Windows (GAS) είναι επίσης διαθέσιμο για χρήση με το SBA-5 για την παρακολούθηση και καταγραφή δεδομένων από αισθητήρες.


Αναλυτές αερίων CO2 / H2O

CIRAS-3 SC αναλυτής αερίων CO2 / H2O

Το CIRAS-3 SC είναι ένα όργανο με ένα μόνο κανάλι που διαθέτει 2 ανεξάρτητους, μη διασκορπισμού (non-dispersive) αναλυτές υπέρυθρων αερίων για την ακριβή μέτρηση σε πραγματικό χρόνο του CO2 και του H2O από ένα ρεύμα αερίου. Οι αναλυτές υπέρυθρων αερίων διαθέτουν λειτουργία Auto-Zero.


CIRAS-3 DC αναλυτής αερίων CO2 / H2O

Το CIRAS-3 DC είναι ένα όργανο δύο καναλιών που διαθέτει 4 ανεξάρτητους, μη διασκορπισμού (non-dispersive) αναλυτές υπέρυθρων αερίων για την ακριβή μέτρηση του CO2 και του H2O από δύο ρεύματα αερίων. Ως εκ τούτου, είναι σε θέση να διακρίνει πολύ μικρές διαφορές μεταξύ των ροών αερίου αναφοράς και ανάλυσης (δείγματος) σε πραγματικό χρόνο. Το CIRAS-3 DC αναφέρεται συνήθως ως "Πραγματικός Διαφορικός Αναλυτής (True Differential Analyzer)". Οι αναλυτές υπέρυθρων αερίων διαθέτουν λειτουργία Auto-Zero.


Μέτρηση της στάθμης ανακλαστικότητας της βλάστησης

UniSpec-SC Σύστημα φασματικής ανάλυσης

Το UniSpec-SC είναι ένα φορητό όργανο με ένα μόνο κανάλι (VIS/NIR) και συνήθως αναφέρεται ως "ανακλασιόμετρο φύλλου" (leaf reflectometer). Είναι ένα ιδανικό εργαλείο για τη μέτρηση της ανακλαστικότητας σε επίπεδο φύλλου (ακόμα και σε μικρά φυλλαράκια ή πευκοβελόνες), καθώς και για χρήση σε εφαρμογές απομακρυσμένων μετρήσεων σε οικοσυστήματα. Είναι πραγματικά ένα αυτόνομο σύστημα που δεν απαιτεί ξεχωριστό υπολογιστή για λειτουργία.

Η καρδιά του UniSpec-SC είναι ένας υψηλής ακρίβειας ανιχνευτής μιας μικροσκοπικής συστοιχίας φωτοδιόδων, ο οποίος διαθέτει υψηλή ευαισθησία, επαναληψιμότητα και μακροπρόθεσμη σταθερότητα ως προς την βαθμονόμηση. Με μια ενσωματωμένη, επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-Ion 7.2V που παρέχει ισχύ σε ολόκληρο το σύστημα, το UniSpec-SC μπορεί να λειτουργεί συνεχώς για 4-6 ώρες στο πεδίο. Το UniSpec-SC διαθέτει επίσης μια πηγή φωτός αλογόνου βολφραμίου, η οποία παρέχει μια σταθερή, ρυθμιζόμενη από το χρήστη πηγή φωτός για τη μέτρηση της ανακλαστικότητας του φύλλου στο VIS/NIR. Σε αντίθεση με άλλα όργανα απομακρυσμένων μετρήσεων, το UniSpec-SC διαθέτει μια καινοτόμο, εργονομική κονσόλα συστήματος σχεδιασμένη ειδικά για απαιτητικές συνθήκες. Υπάρχει επίσης μια μεγάλη ποικιλία αξεσουάρ διαθέσιμων για χρήση με το UniSpec-SC, συμπεριλαμβανομένων οπτικών ινών, συνδετήρων φύλλων, φακού FOV, cosine receptor (μετρητής με απόκριση συνημιτόνου), εξωτερικής μπαταρίας και προτύπων αναφοράς.


UniSpec-DC Σύστημα φασματικής ανάλυσης

Το UniSpec-DC είναι ένα φορητό όργανο δύο καναλιών (VIS/NIR) ικανό για μη επιτηρούμενη και ταυτόχρονη μέτρηση προσπίπτοντος και ανακλώμενου φωτός υπό οποιεσδήποτε ατμοσφαιρικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένου της νέφωσης. Είναι πραγματικά ένα αυτόνομο σύστημα που δεν απαιτεί ξεχωριστό υπολογιστή για λειτουργία.

Το UniSpec-DC διαθέτει δύο υψηλής ανάλυσης ανιχνευτές συστοιχίας μικροσκοπικών φωτοδιόδων που διαθέτουν υψηλή ευαισθησία, επαναληψιμότητα και μακροπρόθεσμη σταθερότητα ως προς την βαθμονόμηση. Το UniSpec-DC διαθέτει ενσωματωμένη, επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-Ion 7.2V, η οποία παρέχει ισχύ στο σύστημα. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνήθως διαρκεί μέχρι και 10 ώρες συνεχούς χρήσης στο πεδίο. Το UniSpec-DC διαθέτει μεγάλη ποικιλία αξεσουάρ όπως οπτικές ίνες, φακό FOV, cosine receptor (μετρητή με απόκριση συνημιτόνου), εξωτερική μπαταρία και πρότυπα αναφοράς. Διαθέτει μια καινοτόμο, εργονομική κονσόλα συστήματος σχεδιασμένη ειδικά για απαιτητικές συνθήκες. Περιλαμβάνει επίσης ένα ισχυρό πακέτο λογισμικού που σας επιτρέπει να μετράτε και να αναλύετε την αντανάκλαση με on-line βοήθεια που σας καθοδηγεί σε κάθε βήμα.