ΜΕΤΡΗΣΗ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗΣ

με φορητές συσκευές υψηλής ακρίβειας

Η εταιρία PP Systems θεωρείται παγκόσμιος ηγέτης στην κατασκευή και σχεδιασμό οργάνων για τις επιστήμες των φυτών και του εδάφους. Η εμπειρία της σε μετρήσεις φωτοσύνθεσης τα τελευταία 30 χρόνια έχει αποδώσει υπερσύγχρονα όργανα και αξεπέραστες επιδόσεις χωρίς να θυσιάζεται η φορητότητα. Σήμερα προσφέρει το Φορητό Σύστημα Φωτοσύνθεσης CIRAS-4 για έρευνα υψηλού επιπέδου καθώς και το Φορητό Σύστημα Φωτοσύνθεσης TARGAS-1 για βασική έρευνα και διδασκαλία.

Παραθέτουμε παρακάτω μερικά από τα προϊόντα / λύσεις της εταιρείας PP Systems που μπορούμε να σας προμηθεύσουμε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την PP Systems και τον κατάλογο προϊόντων της επισκεφθείτε τον κατάλογο προϊόντων της PP Systems.

CIRAS-4 Φορητό σύστημα μέτρησης της φωτοσύνθεσης

Η φορητότητα και ο προηγμένος σχεδιασμός του CIRAS-4 είναι αποτέλεσμα πολυάριθμων συζητήσεων και ερευνών που πραγματοποιήθηκαν από μερικούς από τους σημαντικότερους εμπειρογνώμονες της φωτοσύνθεσης στον κόσμο. Το CIRAS-4 είναι η 4η γενιά CIRAS και είναι εργαλείο για υψηλού επιπέδου έρευνες και η τέλεια επιλογή για τη μέτρηση: φωτοσύνθεσης, φθορισμού χλωροφύλλης, αναπνοής εδάφους, canopy assimilation. Για την έρευνα υψηλού επιπέδου που απαιτεί φορητότητα, το CIRAS-4 είναι το ιδανικό εργαλείο.

Η καρδιά και η ψυχή κάθε συστήματος φωτοσύνθεσης είναι ο αναλυτής. Η ακριβής, αξιόπιστη και σταθερή μέτρηση καθώς και ο έλεγχος του CO2 και του H2O είναι κρίσιμα για την έρευνα υψηλού επιπέδου. Το CIRAS-4 είναι ένας «πραγματικός διαφορικός αναλυτής» που διαθέτει 4 ανεξάρτητους, μη διασκορπισμού (non-dispersive) αναλυτές αερίων για ακριβή, με ταυτόχρονη μέτρηση και έλεγχο τόσο του CO2 όσο και του H2O. Αυτό αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα έναντι των συστημάτων "εναλλαγής αερίου" (gas switching) και αποτελεί βασική προϋπόθεση για τους περισσότερους ερευνητές. Για αυξημένη αξιοπιστία, δεν υπάρχουν κινούμενα μέρη, όπως chopper μοτέρ ή φίλτρα. Οι αναλυτές αερίου περιλαμβάνουν μια υπέρυθρη πηγή, πολύ καλά γυαλισμένους, επιχρυσωμένους θαλάμους δείγματος (sample cells) και ανιχνευτές που είναι βελτιστοποιειμένοι για το CO2 (4.26 μm) και το H2O (2.60 μm). Οι αναλυτές λειτουργούν ως μετρητές απορρόφησης που μετρούν μόνο την υπέρυθρη απορρόφηση. Ο οπτικός μηχανισμός είναι ελεγχόμενος θερμοκρασιακά και αντισταθμίζεται ως προς την πίεση εξασφαλίζοντας έτσι την ακριβέστερη μέτρηση του CO2 και του H2O κάτω από μεταβαλλόμενες συνθήκες περιβάλλοντος.

Το CIRAS-4 μπορεί να εφοδιαστεί με 3 τυπικές leaf cuvettes (κυψελίδες φύλλων) universal, conifer και narrow που είναι πραγματικά plug and play. Κάθε κυψελίδα μπορεί να συνδεθεί απευθείας στην κεντρική κονσόλα CIRAS-4 χωρίς την ανάγκη για χρονοβόρα, λεπτή επανασυναρμολόγηση και ρύθμιση των κεφαλών των αισθητήρων και βαθμονόμηση αυτών. Όλα τα υλικά των κυψελίδων φύλλων είναι επιλεγμένα προσεκτικά έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιδράσεις όπως η υπέρυθρη ακτινοβολία, η προσρόφηση νερού, οι επιπτώσεις του CO2 και οι διαρροές. Οι φλάντζες των κυψελίδων φύλλων παρέχουν καλή σφράγιση χωρίς να προκαλούν βλάβη στη βλάστηση. Ο αυτόματος έλεγχος θερμοκρασίας και η ενσωματωμένη LCD οθόνη είναι στάνταρ σε όλες τις κυψελίδες φύλλων.Ταυτόχρονη μέτρηση φωτοσύνθεσης και φθορισμού χλωροφύλλης:Η μονάδα CFM-4 Chlorophyll Fluorescence είναι ένα προαιρετικό εξάρτημα για χρήση μόνο με το PLC4 Universal Leaf Cuvette. Είναι ικανή τόσο για ανεξάρτητη μέτρηση φθορισμού χλωροφύλλης όσο και για ταυτόχρονη μέτρηση φωτοσύνθεσης και φθορισμού χλωροφύλλης.

Rapid A/Ci Curves: Το CIRAS-4 μπορεί να εκτελεί ταχείες μετρήσεις των καμπυλών A/Ci σε ένα κλάσμα του χρόνου των συμβατικών μεθόδων χρησιμοποιώντας ένα ειδικό πρωτόκολλο (ramping protocol) CO2 υψηλής ταχύτητας. Είναι δυνατή η δημιουργία καμπυλών A/Ci σε λιγότερο από 5 λεπτά με το CIRAS-4!. Ωστόσο, το πραγματικό χρονικό διάστημα για την εκτέλεση αυτών των μετρήσεων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ρυθμίσεις χρήστη και τις παραμέτρους ενδιαφέροντος. (Οδηγία εφαρμογής )Auto-Zero / Δεν απαιτείται βαθμονόμηση: Η αρχή της μέτρησης Auto-Zero εξασφαλίζει εγγενή σταθερότητα βαθμονόμησης, η οποία επιβεβαιώνεται από περισσότερα από 35 χρόνια εμπειρίας στην τεχνολογία αερίου. Επιτρέπει γρήγορη προθέρμανση, προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες περιβάλλοντος και αξεπέραστη σταθερότητα για πολλά χρόνια.

Πραγματικά Φορητό: Το πρώτο πραγματικά φορητό σύστημα για ταυτόχρονη μέτρηση φωτοσύνθεσης και φθορισμού χλωροφύλλης. Για εργασία στο πεδίο, το μέγεθος και το βάρος παίζουν σημαντικό ρόλο. Με βάρος περίπου 5 kg τόσο για την κονσόλα όσο και για την κυψελίδα, τα οφέλη περιλαμβάνουν: Μειωμένη διαταραχή στη θέση εργασίας, Εύκολη πρόσβαση σε δυσπρόσιτες περιοχές, Δεν χρειάζεται τρίποδο ή βοήθεια, Μειωμένη κόπωση, Μια εντελώς νέα εμπειρία στην έρευνα.

Μέτρηση και υπολογισμός παραμέτρων φωτοσύνθεσης: αναφορά CO2, ανάλυση CO2, διαφορά CO2, αναφορά H2O, ανάλυση H2O, διαφορά H2O, θερμοκρασία αέρα, θερμοκρασία φύλλου, θερμοκρασία κυψελίδας, εσωτερική PAR, εξωτερική PAR, σχετική υγρασία, ατμοσφαιρική πίεση, ροή, Ci, gs, A, E, VPD και WUE. Μέτρηση και υπολογισμός παραμέτρων φθορισμού με την χρήση του CFM-4: Fm, Fm, Fs, Fo', Fm', Fv/Fm, φPSII, J, Fv'/Fm', qP, qNP, NPQ, qL, φΝΟ, φNPQ-K, φfD και φNPQ-G.Εφαρμογές του CIRAS


  • "Χρήση εξωτερικής πηγής CO2 με το CIRAS-4". Ορισμένα πειράματα μπορεί να απαιτούν την ανάγκη απευθείας σύνδεσης του CIRAS με μια μεγαλύτερη εξωτερική δεξαμενή μείγματος αερίου CO2. Το CIRAS-4 προσφέρει μια απλή λύση που δεν απαιτεί την ανάγκη αγοράς πρόσθετου υλικού. (Κείμενο εφαρμογής )
  • "Μέτρηση των αντιδράσεων του Αβοκάντο στις περιβαλλοντικές πιέσεις στη Νότια Φλόριντα των Η.Π.Α." που πραγματοποιήθηκε από την Melinda Yin και τον Dr. Elias Bassil. (Κείμενο εφαρμογής )
Τεχνικό Φυλλάδιο

TARGAS-1 Φορητό σύστημα μέτρησης της φωτοσύνθεσης

Το TARGAS-1 είναι ενα ακριβές, ευέλικτο και προσιτό φορητό σύστημα φωτοσύνθεσης. Το νέο φορητό σύστημα μέτρησης της φωτοσύνθεσης TARGAS-1 έχει σχεδιαστεί για βασική έρευνα και διαθέτει πολύ υψηλές τεχνικές προδιαγραφές, και ανταγωνίζεται μερικά από τα εργαλεία "υψηλού επιπέδου" των ανταγωνιστών μας. Επιπλέον, είναι ένα εξαιρετικά φιλικό προς το χρήστη όργανο καθιστώντας το την ιδανική επιλογή για εκπαιδευτικούς σκοπούς και μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στο εργαστήριο όσο και στο πεδίο.

Η κονσόλα του TARGAS-1 είναι συμπαγής, ελαφριά (2,1 κιλά) και είναι τοποθετημένη σε ανθεκτικό περίβλημα αλουμινίου με βάση πολυουρεθάνης που απορροφά τους κραδασμούς, καθιστώντας την εξαιρετικά στιβαρή και αξιόπιστη σε δύσκολες περιβαλλοντικές συνθήκες. Ενσωματώνει δύο μη διασκορπισμού αναλυτές υπέρυθρων αερίων για CO2 και H2O, εξασφαλίζοντας ακριβή μέτρηση και έλεγχο τόσο του CO2 όσο και του H2O. Μια εσωτερική μονάδα παροχής αέρα παρέχει ακριβή έλεγχο του αέρα αναφοράς στην κυψελίδα των φύλλων και μια άλλη αντλία αντλεί το δείγμα (ανάλυση) αέρα στον αναλυτή αερίου. Και οι δύο αντλίες ελέγχονται από τον χρήστη και η ακρίβεια εξασφαλίζεται από δύο εσωτερικούς ηλεκτρονικούς αισθητήρες ροής.

Η κυψελίδα φύλλων PLC5 Leaf Cuvette είναι εξαιρετικά ευέλικτη και ελαφριά (0,7 kg), καθιστώντας τη ιδανική για μέτρηση σε μια μεγάλη ποικιλία βλάστησης, όπως τα πλατιά φύλλα, τα στενά φύλλα, τα χόρτα και τις μικρές βελόνες των κωνοφόρων. Περιλαμβάνει αισθητήρες μέτρησης θερμοκρασίας αέρα και PAR. Όλα τα υλικά της κυψελίδας φύλλων είναι επιλεγμένα προσεκτικά για να ελαχιστοποιηθούν οι επιδράσεις όπως η υπέρυθρη ακτινοβολία, η προσρόφηση νερού, οι επιπτώσεις του CO2 και οι διαρροές. Οι φλάντζες της κυψελίδας φύλλων παρέχουν αεροστεγή σφράγιση χωρίς να προκαλούν βλάβη στη βλάστηση.

Μια προαιρετική μονάδα φωτισμού LED χαμηλής κατανάλωσης είναι διαθέσιμη εάν απαιτείται έλεγχος του φωτισμού. Ο προαιρετικός θάλαμος εδάφους SRC-2 Soil Respiration Chamber μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το TARGAS-1 για εύκολη, ακριβή και γρήγορη μέτρηση της εκροής CO2 του εδάφους. Ο προαιρετικός θάλαμος CPY-5 Canopy Assimilation Chamber μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το TARGAS-1 για εύκολη, ακριβή και γρήγορη μέτρηση της ροής διοξειδίου του άνθρακα σε χαμηλή βλάστηση (net canopy CO2 flux).

Εφαρμογές του TARGAS-1


  • "Χρήση εξωτερικής πηγής CO2 με το TARGAS-1". Ορισμένα πειράματα μπορεί να απαιτούν την ανάγκη απευθείας σύνδεσης του TARGAS-1 με μια μεγαλύτερη εξωτερική δεξαμενή μείγματος αερίου CO2. Το TARGAS-1 προσφέρει μια απλή λύση που δεν απαιτεί την ανάγκη αγοράς πρόσθετου υλικού. (Κείμενο εφαρμογής )
  • "Δειγματοληψία μικρού όγκου με το TARGAS-1". (Κείμενο εφαρμογής )
Τεχνικό Φυλλάδιο