ΠΡΟΪΟΝΤΑ Leiderdorp Instruments

Παρακολούθηση κραδασμών & ενισχυτές σήματος

Leiderdorp Instruments BV

Η Leiderdorp Instruments BV ιδρύθηκε το 1987 ως εταιρεία ανάπτυξης προϊόντων. Με την πάροδο του χρόνου οι δραστηριότητες της επεκτάθηκαν σε: 1) ανάπτυξη, παραγωγή, πώληση, συντήρηση και επισκευή των δικών της προϊόντων, 2) ανάπτυξη, παραγωγή, συντήρηση και επισκευή προϊόντων OEM (που πωλούνται από τρίτους με τη δική τους ονομασία προϊόντος) και 3) ανάπτυξη προϊόντων για τρίτους (κυρίως ηλεκτρονικά και υλικολογισμικό / λογισμικό).

Κατασκευάζει εξοπλισμό μέτρησης για χρήση εντός και γύρω από εργοτάξια που μετρούν δόνηση, στάθμη νερού, κλίση, πλάτος ρωγμών κ.α. Επίσης κατασκευάζει ενισχυτές ακριβείας και αναγνώστες για αισθητήρες (ηλιακής ακτινοβολίας - UV - ροής θερμότητας) και πάρα πολλά άλλα όργανα για διάφορες εφαρμογές.

Η εταιρεία μας διαθέτει τα προϊόντα της Leiderdorp Instruments στην Ελλάδα

Παραθέτουμε παρακάτω μερικά από τα προϊόντα / λύσεις της εταιρείας Leiderdorp Instruments που μπορούμε να σας προμηθεύσουμε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Leiderdorp Instruments και τον πλήρη κατάλογο προϊόντων της επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Leiderdorp.

Ενισχυτές ακριβείας και αναγνώστες για αισθητήρες

LI-19 Sensor readout unit / Tester - Μονάδα ανάγνωσης αισθητήρα / Τέστερ

Το LI-19 είναι μια μονάδα ανάγνωσης αισθητήρων χαμηλού κόστους, υψηλής απόδοσης με ενσωματωμένο καταγραφικό. Το LI-19 είναι σχεδιασμένο για αισθητήρες ακτινοβολίας όπως πυρανόμετρα, αισθητήρες ροής θερμότητας κ.α., με πολύ χαμηλές τάσεις εξόδου, οι οποίες απαιτούν σταθερότητα και ακρίβεια της μονάδας ανάγνωσης.

Η μέγιστη ευαισθησία του LI-19 είναι περίπου 6mV πλήρους κλίμακας. Το σφάλμα είναι 0.1 %. Η μέγιστη ανάλυση είναι 16 bit. Ο συντελεστής βαθμονόμησης του αισθητήρα μπορεί να προγραμματιστεί στο LI-19 μέσω σύνδεσης USB. Στην οθόνη εμφαν;izontai οι φυσικές μονάδες αντί για mV ή microvolts.

Το LI-19 διαθέτει ενσωματωμένη λειτουργία καταγραφής δεδομένων. Το διάστημα εγγραφής και ο χρόνος έναρξης είναι προγραμματιζόμενα μέσω της σύνδεσης USB. Εάν έχει περάσει το διάστημα εγγραφής, η ελάχιστη, η μέγιστη και η μέση τιμή μέτρησης αποθηκεύονται για το παρελθόν διάστημα. Ο χρόνος δειγματοληψίας είναι 1 δευτερόλεπτο και είναι ανεξάρτητος από το διάστημα εγγραφής. Επομένως, η μέση τιμή είναι χρήσιμη για τον προσδιορισμό του ολοκληρώματος των μετρούμενων τιμών κατά την περίοδο μέτρησης.

Το LI-19 λειτουργεί συνεχώς 50 ημέρες σε δύο μικρές μπαταρίες. Το LI-19 παραδίδεται σε βαλιτσάκι στο οποίο υπάρχει χώρος για έναν αισθητήρα.


On-line Παρακολούθηση κραδασμών και ρωγμών

AXILOG II Vibration Meter - Μετρητής κραδασμών

Ο μετρητής δονήσεων AXILOG II έχει σχεδιαστεί για τη μέτρηση των δονήσεων που οφείλονται στην τοποθέτηση πασσάλων, σε κατεδάφιση, την κίνηση οχημάτων, από βαρέα μηχανήματα κλπ. Με βάση τις μετρήσεις μπορεί να γίνει μια εκτίμηση για την πιθανότητα ζημιών και οχλήσεων που προκαλούνται από τους κραδασμούς. Η μέτρηση του AXILOG II είναι σύμφωνη με τα πρότυπα SBR A, SBR B, DIN και BS.


ElliTrack L Crack width meter - Μετρητής πλάτους ρωγμών

Το Ellitrack-L μπορεί να μετρήσει το πλάτος μιας ρωγμής σε τοιχοποιία ή δομικό μέρος ενός κτιρίου ή ενός ιστορικού μνημείου με ανάλυση 0,0061 mm. Οι μετρήσεις μπορούν να αποθηκευτούν με ρυθμιζόμενο ρυθμό και να αποσταλούν σε μια δικτυακή πύλη (ElliTrack.nl) με παρόμοιο ρυθμιζόμενη συχνότητα. Σε αυτήν την πύλη μπορεί να προβληθεί ένα γράφημα των μετρήσεων και να ληφθούν με μεταφόρτωση. Τα όρια συναγερμού μπορούν να ρυθμιστούν και ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή SMS μπορεί να αποσταλεί στις υπερβάσεις. Το εύρος μέτρησης των αισθητήρων είναι 25 mm. Μπορούν να συνδεθούν έως 2 αισθητήρες. Το ElliTrack-L λειτουργεί με μπαταρία. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτάται από το καθορισμένο διάστημα εγγραφής και μετάδοσης. Για την καταγραφή ωριαίων τιμών και ημερήσια μετάδοση των μετρήσεων, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι περίπου 2 έτη. Ανάλυση: 6 μm στην περιοχή των 25 mm. Εύρος μέτρησης (από προεπιλογή) 0...25 mm.