Μέτρηση ηλεκτρικής ενέργειας και PQ

Καταγραφικά ενέργειας - Αναλυτές ενέργειας - Μετασχηματιστές ρεύματος

Παραθέτουμε παρακάτω μερικά από τα προϊόντα / λύσεις που μπορούμε να σας προμηθεύσουμε. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας βοηθήσουμε να βρείτε την λύση που ταιριάζει στην περιπτωσή σας.

Καταγραφικά / Αναλυτές ενέργειας AC


UPM209 Αναλυτής ισχύος τριφασικός AC ράγας με οθόνη LCD, για μέτρηση και καταγραφή των ηλεκτρικών παραμέτρων, ενέργειας και ισχύος (ενεργός/άεργος), THD & HARMONICS έως 15th.


UPM309 Αναλυτής ισχύος τριφασικός AC DIN 96x96 με οθόνη LCD, για μέτρηση και καταγραφή των ηλεκτρικών παραμέτρων, THD & HARMONICS έως 15th, Class 0.5 IEC/EN 61557-12 για την ενεργό ισχύ/ενέργεια.


UPA20 Αναλυτής ισχύος τριφασικός AC DIN 96x96 με οθόνη LCD, για μέτρηση και καταγραφή των ηλεκτρικών παραμέτρων, THD, Class 0.5 S IEC 62053-22 για την ενεργό ενέργεια, συμμορφώνεται με το IEC 61557-12, UL listed.


UPA30 Αναλυτής ισχύος τριφασικός AC DIN 96x96 με οθόνη LCD, για μέτρηση και καταγραφή των ηλεκτρικών παραμέτρων, THD & αρμονικών έως 63th, Class 0.5 S IEC 62053-22 για την ενεργό ενέργεια, συμμορφώνεται με το IEC 61557-12, UL listed.


UPA41 Αναλυτής ισχύος τριφασικός AC DIN 96x96 με οθόνη LCD, για μέτρηση και καταγραφή των ηλεκτρικών παραμέτρων, ρεύματος ουδετέρου, THD & αρμονικών έως 63th, Class 0.5 S IEC 62053-22 για την ενεργό ενέργεια, συμμορφώνεται με το IEC 61557-12.


ATTO D4 Μορφοτροπέας - αναλυτής ενέργειας AC, μετράει πάνω από 60 παραμέτρους με ακρίβεια κλάσης 1 στην ενεργό ενέργεια και κλάσης 2 για την άεργο ενέργεια (EN62053-21).


FEMTO D4 Μορφοτροπέας - αναλυτής ενέργειας AC με οθόνη LCD, μετράει πάνω από 60 παραμέτρους με ακρίβεια κλάσης 1 στην ενεργό ενέργεια και κλάσης 2 για την άεργο ενέργεια (EN62053-21).


Kilo Net 96 Αναλυτής ενέργειας & Διαχειριστής δεδομένων AC με οθόνη LCD και ενσωματωμένο Web Server, μετράει πάνω από 60 παραμέτρους με υψηλή κλάση ακρίβειας 0.5 S για την ενεργό ενέργεια σύμφωνα με το ΕΝ 62053-22 και μέτρηση μεμονωμένων αρμονικών έως 51° βαθμού.

Καταγραφικά / Αναλυτές ενέργειας DC


ATTO D4 DC Μορφοτροπέας - αναλυτής ενέργειας DC, μετράει τάση, ρεύμα, ισχύ και ενέργεια, max και min τάση, max και min ρεύμα, μέση τιμή ρεύματος (avg), κατάλληλος για συστήματα φωτοβολταϊκών ή συστοιχιών μπαταριών.


FEMTO D4 DC Μορφοτροπέας - αναλυτής ενέργειας DC με οθόνη LCD, μετράει τάση, ρεύμα, ισχύ και ενέργεια, max και min τάση, max και min ρεύμα, μέση τιμή ρεύματος (avg), κατάλληλος για συστήματα φωτοβολταϊκών ή συστοιχιών μπαταριών.

Φορητά καταγραφικά ενέργειας AC


Giga Box net Web Φορητός Μετρητής / Αναλυτής Ενέργειας & Ποιότητας AC, επεκτάσιμος μέσω RS485, για την προσωρινή παρακολούθηση της ηλεκτρικής ενέργειας.

Κατάλογοι εταιρειών με σχετικά προϊόντα


Αναλυτές δικτύων για τον έλεγχο και την μέτρηση της ποιότητας της ηλεκτρικής ενέργειας, μετρητές ενέργειας, αναλυτές Ποιότητας Ισχύος Class A.


Συστήματα και συσκευές μέτρησης / διαχείρισης ενέργειας. Αναλυτές ενέργειας & ποιότητας ισχύος. Μέτρηση παραμέτρων AC & DC.

Καλέστε μας, να βρούμε μαζί την λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σας.