Μέτρηση CO2 διοξειδίου του άνθρακα / CO μονοξειδίου του άνθρακα

Όργανα χειρός - Καταγραφικά αυτόνομα & ασύρματα - Αισθητήρες - Ανιχνευτές

Καταγραφικά CO2 / CO για την μέτρηση και καταγραφή της ποιότητας του αέρα εσωτερικών χώρων. Η παρακολούθηση του αέρα εσωτερικών χώρων περιορίζεται συνήθως στην υγρασία και τη θερμοκρασία του αέρα. Αλλά η παρακολούθηση του CO2 (διοξείδιο του άνθρακα) είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντική για την παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα σε εσωτερικούς χώρους.

Το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) είναι ένα άχρωμο και άοσμο αέριο που μπορεί να ανιχνευθεί μόνο με όργανο μέτρησης. Τα αυξημένα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα σε εσωτερικούς χώρους έχουν αρνητικές συνέπειες για την ικανότητα του ανθρώπου να λαμβάνει αποφάσεις, αλλά και για την απόδοσή του σε διάφορες εργασίες διότι μπορεί να προκαλέσει μειωμένη γνωστική απόδοση, ζαλάδα, υπνηλία κ.α. και είναι θανατηφόρο σε πολύ υψηλές συγκεντρώσεις. Οι συσκευές μέτρησης CO2 είναι εξοπλισμένοι με ευαίσθητους αισθητήρες και είναι ιδανικοί για την απαιτητική παρακολούθηση της ποιότητας αέρα εσωτερικών χώρων. Επίσης μπορούν χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα σε υπόγειους χώρους στάθμευσης, σε σήραγγες καθώς και να παρέχουν πολύτιμες υπηρεσίες όπως του ελέγχου του αερισμού σε θερμοκήπια, εκκολαπτήρια και αποθήκες ή για συναγερμό.

Λύση προστασίας έναντι του Covid-19: Ο Covid-19 μπορεί να εξαπλωθεί με αερολύματα που παραμένουν στον αέρα για έως και 9 λεπτά. Ο σωστός αερισμός μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο μόλυνσης από COVID-19. Η συγκέντρωση CO2 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης ποιότητας αέρα και μπορεί να παρακολουθείται με αισθητήρες, καταγραφικά ή με φορητά καταγραφικά όπως π.χ. το Aranet4 το οποίο προειδοποιεί όταν η ποιότητα του αέρα είναι ανθυγιεινή και θα πρέπει να προσέξετε τη ροή του αέρα στο χώρο (αερισμός χώρου). H χρήση συσκευών μέτρησης CO2 σε εσωτερικούς χώρους μας βοηθά στην εκτίμηση των κινδύνων μετάδοσης SARS-CoV-2 μέσω αερολυμάτων. Οι αισθητήρες και τα καταγραφικά CO2 μπορεί να μας βοηθήσουν να επιστρέψουμε στήν "κανονικότητα". Διαβάστε το άρθρο "Πώς μπορούν οι αισθητήρες CO2 να μας βοηθήσουν στη μάχη έναντι του Covid-19".

Παραθέτουμε παρακάτω μερικά από τα προϊόντα / λύσεις που μπορούμε να σας προμηθεύσουμε. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας βοηθήσουμε να βρείτε την λύση που ταιριάζει στην περιπτωσή σας.

Όργανα χειρός & φορητά καταγραφικά CO2


Aranet4 HOME Φορητό οικονομικό καταγραφικό Bluetooth που μετρά και καταγράφει ταυτόχρονα το CO2, την υγρασία, τη θερμοκρασία και την ατμοσφαιρική πίεση. Διαθέτει iOS/Android app. Εύρος μετρήσεων CO2 0...9999 ppm.


E2250 Φορητός οικονομικός ενδείκτης που μετρά ταυτόχρονα το CO2, την υγρασία και τη θερμοκρασία. Διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία, 3 LED ποιότητας αέρα και ηχητικό alarm. Εύρος μετρήσεων CO2 0...5000 ppm.


HOBO MX1102A Καταγραφικό Bluetooth / USB που μετρά και καταγράφει ταυτόχρονα το CO2, την υγρασία και τη θερμοκρασία. Συμβατό με το MX Gateway και την cloud εφαρμογή HOBOlink. Διαθέτει iOS/Android app. Εύρος μετρήσεων CO2 0...5000 ppm.


CP11 Φορητό όργανο χειρός πολλαπλών παραμέτρων που μετρά και καταγράφει ταυτόχρονα το CO2, την υγρασία και τη θερμοκρασία. Εύρος μετρήσεων CO2 0...5000 ppm.

Καταγραφικά CO2 διοξειδίου του άνθρακα


CL11 Καταγραφικό πολλαπλών παραμέτρων που μετρά και καταγράφει ταυτόχρονα το CO2, την υγρασία και τη θερμοκρασία. Εύρος μετρήσεων CO2 0...5000 ppm.


CO2 DISPLAY Οθόνη καταγραφικό CO2 με μεγάλη οθόνη που μετρά και καταγράφει ταυτόχρονα το CO2, την υγρασία και τη θερμοκρασία. Διαστάσεις 33x25x5 cm. Εύρος μετρήσεων CO2 0...5000 ppm.


RMS-LOG Καταγραφικό για την Cloud υπηρεσία RMS Rotronic για παρακολούθηση από το internet συνθηκών & συναγερμών, συμμόρφωση με FDA/GAMP. Εύρος μετρήσεων CO2 0...2000 / 5000 / 10000 ppm.

Εκπομποί CO2 διοξειδίου του άνθρακα


CF1 Εκπομπός μέτρησης CO2 με ενσωματωμένη μέτρηση υγρασίας και θερμοκρασίας. Διαθέτει αναλογικές εξόδους (4...20 mA / 0...1 V / 10 V). Εύρος μετρήσεων CO2 0...2000 / 5000 ppm.


CF3 Εκπομπός μέτρησης CO2. Ιδανικός για τον έλεγχο του εξαερισμού σε κατοικίες, γραφεία, κινηματογράφους κλπ. Διαθέτει αναλογική έξοδο 0...10 V. Εύρος μετρήσεων CO2 0...2000 ppm.


CF8 Greenhouse Εκπομπός μέτρησης CO2 κατάλληλος για δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες. Ιδανικός για τον έλεγχο εξαερισμού σε θερμοκήπια. Διαθέτει αναλογικές εξόδους. Εύρος μετρήσεων CO2 0...4 %vol (0...40000 ppm).


CF8 Incubator Εκπομπός μέτρησης CO2 κατάλληλος για για μετρήσεις σε εκκολαπτήρια ή κλιματικούς θαλάμους. Διαθέτει αναλογικές εξόδους. Εύρος μετρήσεων CO2 0...3 %vol (0...30000 ppm).


E2608-CO2-10K Εκπομπός μέτρησης CO2 κατάλληλος για κλειστούς χώρους. Διαθέτει 2 αναλογικές εξόδους 4-20 mA ή 0-10 V, RS485 Modbus RTU και 2 ρελέ. Εύρος μετρήσεων CO2 0...10000 ppm.


E2638-R-CO2-LCD Εκπομπός μέτρησης CO2 με οθόνη LCD κατάλληλος για κλειστούς χώρους. Διαθέτει 1 αναλογική έξοδο 4-20 mA ή 0-10 V, RS485 Modbus RTU και 2 ρελέ. Εύρος μετρήσεων CO2 0...10000 ppm.

Εκπομποί CO μονοξειδίου του άνθρακα


CF8 CO Εκπομπός μέτρησης CO και CO2 κατάλληλος για κλειστούς χώρους με διεργασίες καύσης, υπόγεια γκαράζ, σήραγγες, ορυχεία. Διαθέτει αναλογικές εξόδους & ρελέ. Εύρος μετρήσεων CO2 0...3000 ppm, CO 0...100 ppm.


E2608-CO Εκπομπός μέτρησης CO κατάλληλος για κλειστούς χώρους. Διαθέτει 2 αναλογικές εξόδους 4-20 mA ή 0-10 V, RS485 Modbus RTU και 2 ρελέ. Εύρος μετρήσεων CO 0...1000 ppm.


E2638-R-CO-LCD Εκπομπός μέτρησης CO με οθόνη LCD κατάλληλος για κλειστούς χώρους. Διαθέτει 1 αναλογική έξοδο 4-20 mA ή 0-10 V, RS485 Modbus RTU και 2 ρελέ. Εύρος μετρήσεων CO 0...1000 ppm.

Καταγραφικά πολλών εισόδων & IoT Gateways


HOBO MX1105 Bluetooth καταγραφικό με 4 αναλογικά κανάλια (είσοδοι) για σύνδεση αισθητήρων / εκπομπών με σήμα εξόδου 4-20 mA, 0-2.5 V DC, 0-5 V DC, 0-10 V DC, 0-24 V DC.


HOBO UX120-006M USB καταγραφικό με 4 αναλογικά κανάλια (είσοδοι) για σύνδεση αισθητήρων / εκπομπών με σήμα εξόδου 4-20 mA, 0-2.5 V DC, 0-5 V DC, 0-10 V DC, 0-24 V DC.


Aranet PRO Ασύρματο καταγραφικό & IoT Gateway με εμβέλεια έως 3 Km που διαθέτει ενσωματωμένο web server και μπορεί να δεχθεί έως 100 ασύρματους αισθητήρες της σειράς Aranet.


HOBO MXGTW1 Gateway IoT Gateway για έως 50 Bluetooth καταγραφικά της σειράς HOBO MX για σύνδεση με την cloud πλατφόρμα HOBOlink για παρακολούθηση τιμών, alarms με email ή και sms.


CR310 Καταγραφικό ελεγκτής πολλαπλών χρήσεων, μικρού μεγέθους, με 6 κανάλια γενικής χρήσης (6 AI ή 4 DI/DO - 2 AI), 2 AO, 2 DI/DO για σύνδεση με πλήθος αισθητήρων. Μπορεί να λειτουργήσει και σαν IoT Gateway.

Αισθητήρες CO2 διοξειδίου του άνθρακα / CO


Aranet CO2 / T Ασύρματος αισθητήρας CO2, υγρασίας και θερμοκρασίας. Συμβατός με τις βάσεις Aranet PRO, με εμβέλεια (line-of-sight) έως 3 km. Εύρος μετρήσεων CO2 0...9999 ppm.


Aranet CO Ασύρματος αισθητήρας CO (μονοξειδίου του άνθρακα). Συμβατός με τις βάσεις Aranet PRO, με εμβέλεια (line-of-sight) έως 3 km. Εύρος μετρήσεων CO 0...500 ppm.


Aranet4 PRO Ασύρματος αισθητήρας CO2 και καταγραφικό Bluetooth που καταγράφει CO2, υγρασία, θερμοκρασία και ατμοσφαιρική πίεση. Συμβατός με τις βάσεις Aranet PRO. Εύρος μετρήσεων CO2 0...9999 ppm.

Ανιχνευτές CO2 διοξειδίου του άνθρακα / CO


E2610-CO Ανιχνευτής μέτρησης CO κατάλληλος για κλειστούς χώρους. Διαθέτει 2 SPDT ρελέ, λυχνία LED και εσωτερικό βομβητή για οπτικούς και ηχητικούς συναγερμούς. Εύρος μετρήσεων CO 0...200 / 1000 ppm.


E2630-CO Ανιχνευτής μέτρησης CO με λυχνία LED και βομβητή κατάλληλος για κλειστούς χώρους. Διαθέτει 2 ρελέ για έλεγχο αερισμού. Στεγανότητα IP65. Εύρος μετρήσεων CO 0...200 / 1000 ppm.


E2608-CO2 Ανιχνευτής & Εκπομπός μέτρησης CO2 κατάλληλος για κλειστούς χώρους. Διαθέτει 2 αναλογικές εξόδους 4-20 mA ή 0-10 V, RS485 Modbus RTU και 2 ρελέ. Εύρος μετρήσεων CO2 0...10000 ppm.

Κατάλογοι εταιρειών με σχετικά προϊόντα


Η εταιρεία Rotronic διαθέτει προϊόντα για τη μέτρηση της θερμοκρασίας, της υγρασίας, του CO2, του σημείου δρόσου και της διαφορικής πίεσης. Περιλαμβάνει όργανα χειρός, πομπούς, εργαστηριακές λύσεις, καθώς και καταγραφικά δεδομένων και συστήματα παρακολούθησης.


Η ασύρματη IoT λύση της σειράς Aranet διαθέτει προϊόντα για τη μέτρηση της θερμοκρασίας, της υγρασίας, του CO2 κ.α. περιβαλλοντικών παραμέτρων για τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.


Η Evikon διαθέτει ένα ευρύ φάσμα συσκευών (αισθητήρες, εκπομπούς, καταγραφικά) για τη μέτρηση επικίνδυνων αερίων τοξικών ή αναφλέξιμων όπως της αμμωνίας, βουτανίου, αιθανόλης, αιθυλενίου, μεθανίου, CO2, CO, προπανίου, VOC κ.α.


Η εταιρεία ONSET παρέχει ένα ευρύ φάσμα λύσεων μέτρησης της θερμοκρασίας, υγρασίας, CO2 και άλλων παραμέτρων. Διαθέτει καταγραφικά με δυνατότητα σύνδεσης αυτών σε cloud πλατφόρμα που διαθέτει τηλε-ειδοποίηση με email/sms.

Καλέστε μας, να βρούμε μαζί την λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σας.


Η εταιρεία μας εφαρμόζει την τηλεργασία για το μέρος του προσωπικού μας που η φύση της εργασίας τους το επιτρέπει. Στα γραφεία μας υπάρχει μόνο το απαραίτητο προσωπικό που τηρεί τους κανόνες και τις οδηγίες του ΕΟΔΥ σχετικά με τον κορωνοϊό Covid-19. Όλες οι υπηρεσίες μας και οι παραγγελίες σας εκτελούνται κανονικά. Η πιο αποτελεσματική προστασία για όλους μας είναι η υπεύθυνη στάση μας. Μένουμε Ασφαλείς #menoumeasfaleis. Περιορίζουμε τις άσκοπες μετακινήσεις και ακολουθούμε τις οδηγίες των Αρμόδιων Αρχών Υγείας. "Χέρια (πλένουμε), Αποστάσεις (κρατάμε), Μάσκες (φοράμε)".