Ειδικός εξοπλισμός για Φωτοβολταϊκά Πάρκα

Αισθητήρες κλίματος & ηλιακής ακτινοβολίας - Καταγραφικά - Μέτρηση απόδοσης / IV, ρύπανσης πάνελ κ.α.

Τόσο στις εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών σε στέγες όσο και στις επίγειες εγκαταστάσεις, οι μετρήσεις της ηλιακής ακτινοβολίας βελτιώνουν σημαντικά την παρακολούθηση της απόδοσης του φωτοβολταϊκού συστήματος ηλιακής ενέργειας. Εάν δεν μετράτε την προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία στη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση, δεν θα γνωρίζετε αν θα πρέπει να είστε ικανοποιημένοι με την απόδοση / παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της φωτοβολταϊκής σας εγκατάστασης.

Για την παρακολούθηση της ενεργειακής απόδοσης της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών εγκαθίσταται ένα κεκλιμένο πυρανόμετρο στην ίδια γωνία με τα πάνελ για τη μέτρηση της ακτινοβολίας στο επίπεδο της συστοιχίας των πάνελ (POA). Ένα οριζόντιο πυρανόμετρο μπορεί να προστεθεί για μέτρηση της παγκόσμιας οριζόντιας ακτινοβολίας (GHI) – αυτό επιτρέπει τη σύγκριση των τοπικών δεδομένων με άλλες τοποθεσίες και με δεδομένα που λαμβάνονται από μετεωρολογικούς σταθμούς.

Σε μεσαίες και μεγάλες εγκαταστάσεις (>1 MW) οι αβεβαιότητες στην απόδοση της παραγωγής ενέργειας έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην κερδοφορία του έργου. Μια αβεβαιότητα μέτρησης τόσο χαμηλή όσο ένα-δυο τοις εκατό για μια μονάδα ονομαστικής ισχύος πολλών MW μπορεί να σημαίνει σημαντική διαφορά στις προβλέψεις παραγωγής ενέργειας και επομένως μπορεί να επηρεάσει άμεσα το κέρδος ή τη ζημία!

Για εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας συνιστάται ένας υψηλής ποιότητας ηλιακός σταθμός παρακολούθησης για τη μέτρηση και των τριών συστατικών της ηλιακής ακτινοβολίας (GHI, DHI και DNI). Αυτά τα δεδομένα μπορούν να συμπληρωθούν με την παρακολούθηση της ακτινοβολίας POA σε διάφορες τοποθεσίες του Φωτοβολταϊκού Πάρκου.

Τα μεγάλα Φωτοβολταϊκά Πάρκα καλύπτουν συχνά μια περιοχή όπου οι μετεωρολογικές συνθήκες ενδέχεται να διαφέρουν λόγω διαφορών στο μικροκλίμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορεί να χρειαστεί να τοποθετηθούν ηλιακοί σταθμοί παρακολούθησης και μετεωρολογικοί σταθμοί σε πολλά σημεία της εγκατάστασης για την προσεκτική παρακολούθηση των τοπικών συνθηκών.

Περιβαλλοντικοί παράγοντες όπως ο άνεμος, η βροχή και η θερμοκρασία των πάνελ επηρεάζουν την απόδοση των φωτοβολταϊκών μονάδων, αλλά, σε πολλά περιβάλλοντα, η ρύπανση (Soiling) των φωτοβολταϊκών μονάδων μπορεί να είναι ο μεγαλύτερος παράγοντας επιρροής του συντελεστή απόδοσης (Performance Ratio) σε μια φωτοβολταϊκή μονάδα παραγωγής ενέργειας. Σε περιοχές με σκόνη μπορεί να προκαλέσει απώλεια απόδοσης άνω του 30 % εάν οι μονάδες δεν καθαριστούν εγκαίρως. Η ρύπανση μπορεί να έχει σοβαρό αντίκτυπο στην απόδοση επένδυσης (ROI) του φωτοβολταϊκού σας έργου.

Το να γνωρίζετε πότε είναι πιο αποδοτικός από άποψη κόστους ο καθαρισμός των ηλιακών πάνελ είναι συνάρτηση της λεπτομερούς παρακολούθησης της κατάστασης ρύπανσης. Οι πληροφορίες σχετικά με τη ρύπανση σε μια φωτοβολταϊκή εγκατάσταση μπορούν να ενημερώσουν για το πότε και πού να καθαριστούν τα πάνελ, αντί να υπάρχει ένα σταθερό χρονοδιάγραμμα που οδηγεί σε κόστος καθαρισμού που μπορεί να μην είναι απαραίτητο. Τα συστήματα παρακολούθησης σκόνης, όπως το DustIQ της Kipp & Zonen, μπορούν να παρέχουν μια κρίσιμη συμβολή για τη βελτιστοποίηση της οικονομικής ισορροπίας μεταξύ της απώλειας απόδοσης και του κόστους καθαρισμού και τη διατήρηση των στόχων απόδοσης.

Παραθέτουμε παρακάτω μερικά από τα προϊόντα / λύσεις που μπορούμε να σας προμηθεύσουμε. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας βοηθήσουμε να βρείτε την λύση που ταιριάζει στην περιπτωσή σας.

Αισθητήρες ηλιακής ακτινοβολίας


Πυρανόμετρα Πλήρη σειρά πυρανομέτρων θερμοστήλης από C' τάξεως μέχρι A' τάξεως κατά ISO 9060:2018. Διατίθεται η σειρά CMP με έξοδο σε mV και η σειρά SMP με ενσωματωμένο μικροεπεξεργαστή και ενισχυτή με έξοδο 0 ... 1 V ή 4 ... 20 mA και RS-485. Διατίθεται επίσης και πυρανόμετρο πυριτίου για λιγότερο απαιτητικές εφαρμογές μέτρησης.


Aισθητήρας πυριτίου Si Ο σχεδιασμός της κυψέλης του αισθητήρα, ο οποίος αντιστοιχεί σε αυτόν ενός φωτοβολταϊκού στοιχείου, καθιστά τους αισθητήρες αυτούς ιδανικούς ως αισθητήρες αναφοράς για την παρακολούθηση φωτοβολταϊκών συστημάτων επιτρέποντας την ακριβή ανάλυση των φωτοβολταϊκών αποδόσεων με τη χρήση των τιμών μέτρησης από τον αισθητήρα.


RaZON+ Είναι ένα όλα-σε-ένα σύστημα που μετρά με ακρίβεια τόσο την καθέτως προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία (DNI) όσο και τη διάχυτη ακτινοβολία στο οριζόντιο επίπεδο (DHI) από τον ουράνιο θόλο, ώστε να παρέχει πολύ αξιόπιστες τιμές της συνολικής ηλιακής ακτινοβολίας σε οριζόντιο επίπεδο (GHI) καθώς και της διάρκειας της ηλιοφάνειας. Υπολογίζει την προσπίπτουσα ηλιακή ενέργεια στο οριζόντιο επίπεδο σε kWh/m2.


SOLYS2 sun tracker Το SOLYS2 φέρνει στην κατηγορία των ήλιακών ιχνηλατών (sun tracker) καινοτόμα χαρακτηριστικά, απόδοση, ποιότητα και πρωτοφανή ευκολία χρήσης - όλα αυτά σε μια εκπληκτικά προσιτή τιμή. Ικανοποιεί Baseline Surface Radiation Network (BSRN) επίπεδα απόδοσης και αξιοπιστίας. Με την προαιρετική πλάκα ανάρτησης αισθητήρων και το σύστημα σκίασης, το SOLYS2, μπορεί να διαμορφωθεί ως ένας πλήρης ηλιακός σταθμός παρακολούθησης με έως και τρία αεριζόμενα ακτινόμετρα.


Αλβεδόμετρο Το αλβεδόμετρο αποτελείται από δύο πυρανόμετρα, ειδική βάση στήριξης και ειδική ασπίδα για το κάτω πυρανόμετρο. Μετρά τόσο την συνολική προσπίπτουσα όσο και την ανακλώμενη ηλιακή ακτινοβολία. Συμμορφώνεται με το επίπεδο κατάταξης του ISO 9060:2018, ανάλογα με την επιλογή των πυρανομέτρων. Ιδανικό για φωτοβολταϊκά πάρκα με πάνελ διπλής όψης (bifacial photovoltaic module).

Αισθητήρες θερμοκρασίας PV πάνελ


Aισθητήρας Θερμοκρασίας φωτοβολταϊκού πάνελ Οικονομικοί αισθητήρες θερμοκρασίας επιφάνειας για γενικές εφαρμογές καθώς και για φωτοβολταϊκά πάνελ. Αυτός ο αισθητήρας θερμοκρασίας φωτοβολταϊκού πάνελ είναι διαθέσιμος με πολλά διαφορετικά σήματα εξόδου (Pt100 ή Pt1000 ή 0...10 V ή 4...20 mA ή RS485).


CS241DM Ο CS241DM είναι ένας αισθητήρας θερμοκρασίας που τοποθετείται στην επιφάνεια, στο πίσω μέρος του φωτοβολταϊκού πάνελ με χαρακτηριστικά σχεδιασμένα για την αξιολόγηση της απόδοσης και ρύπανσης φωτοβολταϊκών πάνελ διπλής όψης (bifacial photovoltaic module). Παρέχεται με πιστοποιητικό βαθμονόμησης με δυνατότητα ιχνηλάτησης NIST.

Αισθητήρες θερμοκρασίας αέρα


Ambient Temperature Διατίθενται οικονομικοί αισθητήρες θερμοκρασίας αέρα περιβάλλοντος χώρου για γενικές εφαρμογές καθώς και χρήση σε φωτοβολταϊκά πάρκα. Αυτός ο αισθητήρας θερμοκρασίας αέρα περιβάλλοντος χώρου είναι διαθέσιμος με πολλά διαφορετικά σήματα εξόδου (Pt100 ή Pt1000 ή 0...10 V ή 4...20 mA ή RS485).


Hygro-Thermo Ο αισθητήρας 1.1005.54.780 μετράει την σχετική υγρασία και την θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος χώρου. Αποτελείται από ένα χωρητικό στοιχείο υγρασίας και ένα θερμόμετρο αντίστασης Pt 100. Για εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο συνιστούμε τη χρήση κλωβού προστασίας ακτινοβολίας. Διαθέτει έξοδο MODBUS RTU.

Αισθητήρες ανέμου


MetSENS200 Μετρά την ταχύτητα και την κατεύθυνση του ανέμου μέσω ενός αισθητήρα υπερήχων. Μια ενσωματωμένη ηλεκτρονική πυξίδα επιτρέπει στο MetSENS200 να παρέχει ακριβείς, σχετικές μετρήσεις κατεύθυνσης ανέμου χωρίς να χρειάζεται να προσανατολίσθεί με συγκεκριμένο τρόπο, κάνοντας την εγκατάσταση ευκολότερη. Παρέχονται δεδομένα μέσης ταχύτητας, διεύθυνσης ανέμου και ριπές κατά WMO. Διαθέτει έξοδο MODBUS, SDI-12, RS-485, NMEA RS-232.

Πολυαισθητήρες / All-in-one Μετεωρολογικοί


RT1 Πολυαισθητήρας για φωτοβολταϊκά σε στέγη Είναι ένα έξυπνο σύστημα παρακολούθησης της απόδοσης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων σε στέγη. Απλά τοποθετείται σε μία γωνία ενός φωτοβολταϊκού πλαισίου. Διαθέτει έναν αισθητήρα που μετρά αξιόπιστα την ένταση της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας στο επίπεδο της συστοιχίας των φωτοβολταϊκών πάνελ. Ο αισθητήρας θερμοκρασίας συνδέεται εύκολα στο πίσω μέρος του φωτοβολταϊκού πάνελ.


Si-RS485TC-2T-v Tmodul-Si All-in-one μονάδα που διαθέτει αισθητήρα προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας πυριτίου (Si), αισθητήρα μέτρησης της ταχύτητας ανέμου και αισθητήρα θερμοκρασίας φωτοβολταϊκού πάνελ. Οι μετρούμενες τιμές είναι αναγνώσιμες μέσω της θύρας RS485 που διαθέτει η μονάδα. Ο σχεδιασμός της κυψέλης του αισθητήρα Si, αντιστοιχεί σε αυτόν ενός φωτοβολταϊκού στοιχείου.


Si-RS485TC-2T-v Tamb-Si All-in-one μονάδα που διαθέτει αισθητήρα προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας πυριτίου (Si), αισθητήρα μέτρησης της ταχύτητας ανέμου και αισθητήρα θερμοκρασίας αέρα περιβάλλοντος χώρου. Οι μετρούμενες τιμές είναι αναγνώσιμες μέσω της θύρας RS485 που διαθέτει η μονάδα. Ο σχεδιασμός της κυψέλης του αισθητήρα Si, αντιστοιχεί σε αυτόν ενός φωτοβολταϊκού στοιχείου.


ClimaVUE50 Μετεωρολογικός αισθητήρας all-in-one που ικανοποιεί τις τυπικές ανάγκες παρακολούθησης του καιρού. Μετράει τη θερμοκρασία του αέρα, τη σχετική υγρασία, την πίεση ατμών, τη βαρομετρική πίεση, τον άνεμο (ταχύτητα, ριπή και κατεύθυνση), την ηλιακή ακτινοβολία, τη βροχόπτωση και κεραυνούς (πλήθος και απόσταση). Αυτό το κάνει χωρίς κινούμενα μέρη, ενώ καταναλώνει μικρή ενέργεια. Διαθέτει έξοδο SDI-12.


METSENS500 Μετεωρολογικός αισθητήρας all-in-one που ικανοποιεί τις τυπικές ανάγκες παρακολούθησης του καιρού. Μετράει τη θερμοκρασία του αέρα, τη σχετική υγρασία, τη βαρομετρική πίεση και τον άνεμο (ταχύτητα, ριπή και κατεύθυνση). Αυτό το κάνει χωρίς κινούμενα μέρη, ενώ καταναλώνει μικρή ενέργεια. Τρόποι ψηφιακής επικοινωνίας: Serial RS-232, RS-485, SDI-12, NMEA, Modbus, ASCII.

Παρακολούθηση ρύπανσης πάνελ


DustIQ Το DustIQ Soiling Monitoring System παρακολουθεί την απώλεια της φωτεινής μετάδοσης της ηλιακής ακτινοβολίας που προκαλείται από τη σκόνη ή άλλους ρύπους σε φωτοβολταϊκά πλαίσια χρησιμοποιώντας την νέα και πρωτοποριακή τεχνολογία Optical Soiling Measurement (OSM). Παρέχει τις πληροφορίες στα συστήματα διαχείρισης της ηλιακής ενέργειας, ώστε να μπορείτε να αποφασίσετε πότε και πού να καθαρίσετε.

Καταγραφικά


CR310 Καταγραφικό ελεγκτής πολλαπλών χρήσεων, μικρού μεγέθους, με 6 κανάλια γενικής χρήσης (6 AI ή 4 DI/DO - 2 AI), 2 AO, 2 DI/DO για σύνδεση με πλήθος αισθητήρων. Θύρες Ethernet 10/100, USB Micro B, RS-232. Internet ready (email, FTP, HTTP/web, NTP κ.α.). Μπορεί να λειτουργήσει και σαν IoT Gateway.


CR1000X Καταγραφικό ελεγκτής πολλαπλών χρήσεων, με 16 κανάλια απλά ή 8 διαφορικά αναλογικά ΑΙ, 10 απαριθμητές παλμών, 8 ψηφιακά DI/DO, 4 αναλογικές εξόδους, 2 κανάλια εξόδου τάσης 12V, μέτρηση έξυπνων αισθητήρων, θύρα USB Micro B για σύνδεση με Η/Υ, θύρα Ethernet 10/100, πολλά πρωτόκολλα επικοινωνίας (PakBus, Modbus, κ.α.), Internet ready (email, FTP, HTTP/web, NTP κ.α.). Μπορεί να λειτουργήσει και σαν IoT Gateway.


LOGBOX SE Καταγραφικό δεδομένων με εισόδους αναλογικές, ψηφιακές και Modbus που επιτρέπουν τη σύνδεση με πολλά όργανα / αισθητήρες ταυτόχρονα. Διαθέτει 4 διαφορικές και 4 αναλογικές εισόδους μονής άκρης, 4 ψηφιακές εισόδους. Συνδέστε έως και 8 συμβατές συσκευές Modbus. Διαθέτει μόντεμ 4G LTE με εξωτερική κεραία. Μπορεί να στείλει τα δεδομένα σε διεύθυνση e-mail ή διακομιστή FTP.

Όργανα μέτρησης IV καμπύλης πάνελ


PVPM Σειρά C Φορητές συσκευές μέτρησης μέγιστης ισχύος και Ι-V καμπύλης φωτοβολταϊκού πάνελ καθώς και ομάδων (strings) πάνελ ή συστοιχιών (arrays) πάνελ. Διατίθεται ο τύπος PVPM1000C για μέχρι 1000V & 20A dc, ο τύπος PVPM1040C για μέχρι 1000V & 40A dc, ο τύπος PVPM1100C για μέχρι 1000V & 100A dc και ο τύπος PVPM2540C για μέχρι 250V & 40A dc.


PVPM Σειρά X Φορητές συσκευές μέτρησης μέγιστης ισχύος και Ι-V καμπύλης φωτοβολταϊκου πάνελ καθώς και ομάδων (strings) πάνελ ή συστοιχιών (arrays) πάνελ, ενσωματωμένες εντός σταθερής και αδιάβροχης (IP67) πλαστικής θήκης (τύπου βαλίτσας) με χειρολαβή μεταφοράς, αυτόματη βαλβίδα πίεσης και σκληρό μπροστινό πίνακα. Διατίθεται ο τύπος PVPM1000X για μέχρι 1000V & 20A dc και ο τύπος PVPM1040X για μέχρι 1000V & 40A dc.


Αισθητήρες αναφοράς για τα PVPM Εάν απαιτείται από την εφαρμογή, διάφοροι άλλοι εμπορικά διαθέσιμοι αισθητήρες αναφοράς της ακτινοβολίας μπορούν να συνδεθούν στις συσκευές PVPM. Αυτοί οι αισθητήρες είναι διαθέσιμοι με διάφορες τεχνολογίες φωτοβολταϊκής κυψέλης (για παράδειγμα μονοκρυσταλλικό, πολυκρυσταλλικό, άμορφο).

Κατάλογοι εταιρειών με σχετικά προϊόντα


Το brand Kipp & Zonen διαθέτει κορυφαία όργανα για τη μέτρηση της ηλιακής ακτινοβολίας και ατμοσφαιρικών παραμέτρων. Διαθέτει συστήματα διακρίβωσης οργάνων μέτρησης ηλιακής ακτινοβολίας και σύστημα παρακολούθησης ρύπανσης φωτοβολταϊκών πάνελ.


Η Campbell Scientific, κατασκευάζει καταγραφικά, συστήματα συλλογής δεδομένων, αισθητήρες καθώς και προϊόντα για τη μέτρηση και τον έλεγχο που χρησιμοποιούνται σε όλο τον κόσμο στον τομέα της έρευνας και της βιομηχανίας.


Η PV-Engineering GmbH κατασκευάζει υψηλής ποιότητας καταγραφικά - πλότερ IV-καμπύλης για τον έλεγχο φωτοβολταϊκών πάνελ, ομάδων (strings) πάνελ, ακόμα και συστοιχιών (arrays) πάνελ για διαφορετικές κατηγορίες ισχύος στην τοποθεσία εγκατάστασής τους.


Η Ingenieurburo Mencke & Tegtmeyer GmbH κατασκευάζει αισθητήρες ηλιακής ακτινοβολίας πυριτίου (αισθητήρες Si) που προσφέρουν μια οικονομική αλλά στιβαρή και αξιόπιστη λύση για τα συστήματα παρακολούθησης & ελέγχου σε ηλιακά φωτοβολταϊκά συστήματα.

Καλέστε μας, να βρούμε μαζί την λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σας.