ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

πυρανόμετρα, αλβεδόμετρα, πυργεόμετρα, πυρηλιόμετρα, UV ακτινόμετρα, κ.α.

Η Kipp & Zonen διαθέτει πλήρη σειρά πυρανομέτρων θερμοστήλης από C' τάξεως μέχρι A' τάξεως κατά ISO 9060:2018. Διαθέτει και πυρανόμετρο πυριτίου για λιγότερο απαιτητικές εφαρμογές μέτρησης της ηλιακής ακτινοβολίας. Επίσης διαθέτει μια πλήρη σειρά αισθητήρων ηλιακής ακτινοβολίας όπως αλβεδόμετρα, πυργεόμετρα, πυρηλιόμετρα, UV ακτινόμετρα (υπεριώδους), μέτρησης της διάρκειας ηλιοφάνειας, του ποσοστού της φωτοσυνθετικά ενεργής ακτινοβολίας και της καθαρής ακτινοβολίας. Οι αισθητήρες χαρακτηρίζονται από υψηλή ακρίβεια, αξιοπιστία και υψηλό MTBF.

Παραθέτουμε παρακάτω μερικά από τα προϊόντα / λύσεις της εταιρείας Kipp & Zonen που μπορούμε να σας προμηθεύσουμε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Kipp & Zonen και τον κατάλογο προϊόντων της επισκεφθείτε τον κατάλογο προϊόντων της Kipp & Zonen.

Πυρανόμετρα

Η Kipp & Zonen διαθέτει πλήρη σειρά πυρανομέτρων θερμοστήλης από C' τάξεως μέχρι A' τάξεως κατά ISO 9060:2018. Διατίθεται η σειρά CMP με έξοδο σε mV και η σειρά SMP με ενσωματωμένο μικροεπεξεργαστή και ενισχυτή με έξοδο 0 ... 1 V ή 4 ... 20 mA και RS-485. Διαθέτει επίσης και πυρανόμετρο πυριτίου για λιγότερο απαιτητικές εφαρμογές μέτρησης της ηλιακής ακτινοβολίας. Χαρακτηρίζονται από υψηλή ακρίβεια, αξιοπιστία και υψηλό MTBF. 5 χρόνια εγγύηση. Ολλανδικής κατασκευής.

Λεπτομέρειες

Αλβεδόμετρο

Το αλβεδόμετρο αποτελείται από δύο πυρανόμετρα, ειδική βάση στήριξης και ειδική ασπίδα για το κάτω πυρανόμετρο. Μετρά τόσο την συνολική προσπίπτουσα όσο και την ανακλώμενη ηλιακή ακτινοβολία. Βασίζεται σε δύο πυρανόμετρα και συμμορφώνεται με το επίπεδο κατάταξης του ISO 9060:2018, ανάλογα με την επιλογή των πυρανομέτρων, και ενδείκνυται για εφαρμογές μετεωρολογίας, φωτοβολταϊκών πάρκων με πάνελ διπλής όψης (bifacial photovoltaic module), κ.α., για τις οποίες χρειάζεται η ακρίβεια να είναι σύμφωνη με τα υψηλότερα πρότυπα κατάταξης. Παρέχεται με πιστοποιητικό βαθμονόμησης ιχνηλάσιμο στο World Radiation Centre. Ολλανδικής κατασκευής.


Πυργεόμετρα

Η Kipp & Zonen διαθέτει σειρά πυργεόμετρων υψηλής ποιότητας για τη μέτρηση της ατμοσφαιρικής ακτινοβολίας μεγάλου μήκους κύματος (4.4 ... 50 μm) σε μία επίπεδη επιφάνεια (W/m2) η οποία προέρχεται από το άνωθεν του οργάνου ημισφαίριο. Συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού και είναι πλήρως ιχνηλάσιμα στο World Infrared Standard Group (WISG). Διατίθεται η σειρά CGR με έξοδο σε mV και η smart σειρά SGR με έξοδο 0 ... 1 V ή 4 ... 20 mA και RS-485. 5 χρόνια εγγύηση. Ολλανδικής κατασκευής.


Πυρηλιόμετρα

Η Kipp & Zonen διαθέτει σειρά πυρηλιόμετρων υψηλής ποιότητας για τη μέτρηση της καθέτως προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας (DNI). Συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού και του ISO για Α' τάξης πυρηλιόμετρα. Διατίθεται ο τύπος CHP με έξοδο σε mV και ο smart τύπος SHP με έξοδο 0 ... 1 V ή 4 ... 20 mA και RS-485. 5 χρόνια εγγύηση. Ολλανδικής κατασκευής.


UV ακτινόμετρα (υπεριώδους)

Η Kipp & Zonen διαθέτει σειρά UV ακτινόμετρων υψηλής ποιότητας για την μέτρηση της υπεριώδους ακτινοβολίας (συνολικής, UVA 315 ... 400 nm, UVB 280 ... 315 nm, UVE Erythemally active UV irradiance). UVE έχει ονομαστεί η ακτινοβολία που είναι επικίνδυνη για το ανθρώπινο δέρμα. Τα δεδομένα UVE χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του Δείκτη UV (UVI) που είναι χρήσιμος για τη δημόσια υγεία. 5 χρόνια εγγύηση. Ολλανδικής κατασκευής.


CSD 3 - Αισθητήρας διάρκειας ηλιοφάνειας

Ο αισθητήρας CSD 3 μετρά την διάρκεια της ηλιοφάνειας. Η διάρκεια της ηλιοφάνειας ορίζεται από τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό ως ο χρόνος κατά τον οποίο η άμεση ηλιακή ακτινοβολία υπερβαίνει το επίπεδο των 120 W/m2. Δεν έχει κινούμενα μέρη και χρησιμοποιεί 3 φωτοδιόδους με ειδικά σχεδιασμένους διαχύτες για να κάνει έναν αναλογικό υπολογισμό του πότε υπάρχει ηλιοφάνεια. Ολλανδικής κατασκευής.


PQS 1 PAR Quantum - Αισθητήρας Ποσοστού Φωτοσυνθετικά ενεργής ακτινοβολίας

Ο αισθητήρας PQS 1 PAR Quantum μετρά το ποσοστό της Φωτοσυνθετικά ενεργής ακτινοβολίας. Η ηλιακή ακτινοβολία καθώς και τεχνητές πηγές φωτός, όπως για παράδειγμα οι λαμπτήρες νατρίου υψηλής πίεσης, είναι οι συνήθεις πηγές της φωτοσυνθετικά ενεργής ακτινοβολίας (Photosynthetic Active Radiation - PAR). Η ευαισθησία του PQS 1 έχει βελτιστοποιηθεί για να παρέχει αξιόπιστες και ακριβείς μετρήσεις, ανεξάρτητα από την πηγή PAR. Αυτό είναι σημαντικό για τις μελέτες αγροκαλλιεργειών και για την παρακολούθηση της φυσιολογίας των φυτών. Ολλανδικής κατασκευής.


Αισθητήρες καθαρής ακτινοβολίας

Η Kipp & Zonen διαθέτει σειρά αισθητήρων καθαρής ακτινοβολίας που έχουν σχεδιαστεί για τη συνήθη μέτρηση της καθαρής ακτινοβολίας που είναι το ισοζύγιο μεταξύ της προσπιπτόμενης και εκπεμπόμενης ακτινοβολίας στο εξωτερικό περιβάλλον. Διατίθεται ο τύπος NR Lite2 (0.2 ... 100 μm) με αμφίπλευρο αισθητήριο τύπου θερμοστήλης και ο τύπος CNR4 (0.3 ... 2.8 μm και 4.5 ... 42 μm, Β' τάξης κατά ISO 9060:1990). Το CNR4 αποτελείται από ένα ζεύγος πυρανόμετρων, ένα στραμμένο προς τα πάνω, και το άλλο προς τα κάτω, και ένα ζεύγος πυργεόμετρων σε παρόμοια διάταξη. Ολλανδικής κατασκευής.


Επιστροφή στον κατάλογο: Προϊόντα Kipp & Zonen | Αντιπροσωπείες

Kipp & Zonen ο κορυφαίος οίκος στις μετρήσεις ηλιακής ακτινοβολίας