Πυρανόμετρα

διαφόρων κατηγοριών, C' τάξεως έως A' τάξεως, κατά ISO 9060:2018 για τη μέτρηση της ηλιακής ακτινοβολίας

Η Kipp & Zonen διαθέτει πλήρη σειρά πυρανομέτρων θερμοστήλης από C' τάξεως μέχρι A' τάξεως κατά ISO 9060:2018. Διατίθεται η σειρά CMP με έξοδο σε mV και η σειρά SMP με ενσωματωμένο μικροεπεξεργαστή και ενισχυτή με έξοδο 0 ... 1 V ή 4 ... 20 mA και RS-485. Διαθέτει επίσης και πυρανόμετρο πυριτίου για λιγότερο απαιτητικές εφαρμογές μέτρησης της ηλιακής ακτινοβολίας. Χαρακτηρίζονται από υψηλή ακρίβεια, αξιοπιστία και υψηλό MTBF. 5 χρόνια εγγύηση του προϊόντος. Ολλανδικής κατασκευής.


Η ηλιακή ακτινοβολία επηρεάζει, σχεδόν, κάθε δυναμική διαδικασία στη γη, από τα θαλάσια ρεύματα μέχρι τον καιρό, το κλίμα και τη βιόσφαιρα. Έχει μεγάλο αντίκτυπο στη ζωή και στην ύπαρξή μας και ο προσδιορισμός των αποθεμάτων της ηλιακής ακτινοβολίας στην επιφάνεια της γης είναι θεμελιώδης για την κατανόηση του κλίματος και των καιρικών συνθηκών της. Αν θέλετε να μετρήσετε την ηλιακή ακτινοβολία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πυρανόμετρο.

Το πυρανόμετρο είναι ένα ακτινόμετρο σχεδιασμένο για τη μέτρηση της ακτινοβολίας σε W/m2 που προκύπτει από τις ακτινοβολίες που προσπίπτουν σε μια επίπεδη επιφάνεια από το άνω ημισφαίριο αυτής, σε ένα εύρος μήκους κύματος τουλάχιστον 300 έως 2800 νανόμετρα (nm). Δηλαδή το πυρανόμετρο μετρά την συνολική οριζόντια ηλιακή ακτινοβολία, η οποία αποτελείται από τη διάχυτη ακτινοβολία στο οριζόντιο επίπεδο από τον ουράνιο θόλο και την άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Αν σκιάζεται το πυρανόμετρο από το άμεσο ηλιακό φως τότε μετρά τη διάχυτη ακτινοβολία στο οριζόντιο επίπεδο από τον ουράνιο θόλο. Η άμεση καθέτως προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία μετριέται με πυρηλιόμετρο συνεχώς στραμμένο προς το κέντρο του ήλιου με αυτόματο ηλιακό ιχνηλάτη (sun tracker).

Η Kipp & Zonen κατασκευάζει πυρανόμετρα από το 1924. Ως ηγέτης της αγοράς, παράγει μοντέλα με μεγάλη γκάμα τιμών και απόδοσης - ακριβείας, μέχρι την καλύτερη διαθέσιμη. Όλα τα πυρανόμετρα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του ISO 9060:2018 "Ηλιακή ενέργεια - Προσδιορισμός και ταξινόμηση των οργάνων μέτρησης της ημισφαιρικής ηλιακής και της άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας" και είναι πλήρως ιχνηλάσιμα στο World Radiometric Reference (WRR) του Νταβός της Ελβετίας, όπου όργανα της Kipp & Zonen αποτελούν μέρος του World Standard Group.

Μεγάλη διάρκεια ζωής

Τα πυρανόμετρα της Kipp & Zonen έχουν ένα ευρύ φάσμα αξεσουάρ και είναι έτσι σχεδιασμένα ώστε να απαιτούν απλή συντήρηση. Η μεγάλη διάρκεια ζωής και η αξιοπιστία τους αποδεικνύεται από το ότι έχουν MTBF (μέσο χρόνο μεταξύ βλαβών) άνω των 10 ετών. Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών για την μέτρηση της ηλιακής ακτινοβολία έχει τρία πυρανόμετρα εγκατεστημένα από το 1986, το 1998 και το 1996 που λειτουργούν έως σήμερα, όπως δηλώθηκε στον διαγωνισμό της Kipp & Zonen #pyranometerhunt (Ποιος έχει το παλαιότερο Kipp & Zonen πυρανόμετρο εν λειτουργία).

Τα Kipp & Zonen πυρανόμετρα έχουν σχεδιασθεί έτσι ώστε να είναι κατάλληλα για χρήση σε όλα τα περιβάλλοντα, από την Ανταρκτική έως τις ερήμους. Έχουν εγκατασταθεί σε όλο τον κόσμο σε εφαρμογές μετεωρολογίας, υδρολογίας, μελέτης του κλίματος, ηλιακής ενέργειας, σε δοκιμές υλικών σε συνθήκες περιβάλλοντος, στον έλεγχο του φαινομένου του θερμοκηπίου, σε αυτοματισμούς κτιρίων και πολλές άλλες εφαρμογές.

Στα πυρανόμετρα επιπέδου υψηλής ακρίβειας έχει γίνει εξατομικευμένη βελτιστοποίηση στην αντιστάθμιση της θερμοκρασίας και στην απόκριση κατευθυντικότητας, με τα αποτελέσματα των ελέγχων να συνοδεύυν το κάθε πυρανόμετρο ξεχωριστά. Αυτά τα σημαντικά χαρακτηριστικά διασφαλίζουν τις υψηλότερες μετρήσεις ακριβείας. Για να έχετε την καλύτερη δυνατή ακρίβεια, όταν βρίσκεστε στην θέση εγκατάστασης του πυρανόμετρου, ένα νέο πρόγραμμα υπολογιστή είναι διαθέσιμο για να σας υπολογίσει σε πραγματικό χρόνο την αβεβαιότητα στην εφαρμογή σας.

Όλα τα πυρανόμετρα της Kipp & Zonen έχουν 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση σε όλο τον κόσμο.

Επιλογή Πυρανόμετρου


Το πρότυπο ISO 9060:2018 ορίζει τρεις κατηγορίες πυρανόμετρων με βάση τις παραμέτρους των επιδόσεων τους: C' τάξεως, B' τάξεως και A' τάξεως. Τα κορυφαία μοντέλα της Kipp & Zonen υπερβαίνουν σημαντικά τις απαιτήσεις του προτύπου ISO για τα A' τάξεως. Ουσιαστικά αυτό προκύπτει από τον υπολογισμό του GHI από την ακριβή μέτρηση των DHI και DNI.

Το καταλληλότερο μοντέλο πυρανόμετρου για μια εφαρμογή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την επιθυμητή ακρίβεια και την απόδοση, καθώς και από τον τύπο της διεπαφής σήματος που απαιτείται. Η Kipp & Zonen διαθέτει δύο σειρές πυρανόμετρων, την παθητική σειρά CMP και τη σειρά Smart SMP, οι οποίες είναι ευρέως αποδεκτές από την κοινότητα χρηστών της μετεωρολογίας αλλά και της ηλιακής ενέργειας.

Για λιγότερο απαιτητικές εφαρμογές μέτρησης της ηλιακής ακτινοβολίας η Kipp & Zonen διαθέτει το πυρανόμετρο πυριτίου SP Lite2. Επίσης υπάρχει το πυρανόμετρο CM4 για τη μέτρηση της ακτινοβολίας από ηλιακό ή τεχνητό φως κάτω από τις πιο ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας και ακτινοβολίας.

Δείτε το φυλλάδιο των πυρανόμετρων.

Σειρά CMP

Τα πυρανόμετρα της σειράς CMP είναι γνωστά σε όλο τον κόσμο για την υψηλή ποιότητα, την αντοχή και την ακρίβειά τους. Τα όργανα αυτά δεν απαιτούν καμία πηγή τροφοδοσίας. Η έξοδος σήματος είναι μια πολύ χαμηλή τάση, συνήθως γύρω στα 10 millivolts για μια φωτεινή ηλιόλουστη ημέρα, με αποτέλεσμα να απαιτείται ένα καταγραφικό με ακρίβεια μεγαλύτερη από 10 millivolt. Αυτό συνήθως σημαίνει ένα εξειδικευμένο καταγραφικό (datalogger) μετεωρολογικών δεδομένων. Σε βιομηχανικού τύπου αναλογικές εισόδους θα πρέπει να χρησιμοποιείται η σειρά Smart SMP.

Λεπτομέρειες

Σειρά Smart SMP

Τα πυρανόμετρα της σειράς Smart SMP βασίζονται στη δοκιμασμένη τεχνολογία της σειράς CMP, αλλά έχουν μικροεπεξεργαστή, μνήμη και firmware που τα κάνει πιο έξυπνα και πιο γρήγορα. Διαθέτουν Modbus διεπαφές για RTU, PLC, συστήματα SCADA, βιομηχανικά δίκτυα και ελεγκτές. Τα Smart πυρανόμετρα είναι διευθυνσιοδοτούμενα και τα δεδομένα μέτρησης ενημερώνονται κάθε δευτερόλεπτο.

Λεπτομέρειες

SP Lite2

Το πυρανόμετρο πυριτίου SP Lite2 έχει σχεδιαστεί για μετρήσεις ρουτίνας της ηλιακής ακτινοβολίας, όπως σε εφαρμογές ηλιακής ενέργειας, ανάπτυξης φυτών, θερμικής συναγωγής και εξατμισοδιαπνοής. Χρησιμοποιεί αισθητήριο φωτοδιόδου, το οποίο δημιουργεί μια τάση εξόδου η οποία είναι ανάλογη της προσπίπτουσας ακτινοβολίας και μπορεί να συνδεθεί απ' ευθείας με βολτόμετρο ή καταγραφικό (datalogger).


CM4

Το πυρανόμετρο CM4 είναι ένα ακτινόμετρο υψηλών θερμοκρασιών ειδικά σχεδιασμένο για τη μέτρηση της ακτινοβολίας από ηλιακό ή τεχνητό φως κάτω από τις πιο ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας -40 ºC ... +150 ºC και ακτινοβολίας έως 4000 W/m2. Όλα τα υλικά του ακτινόμετρου έχουν επιλεχθεί ειδικά για την ικανότητά τους να αντέχουν σε αυτές τις εξαιρετικά υψηλές συνθήκες θερμοκρασίας και ακτινοβολίας. Ιδανικό για χρήση σε θαλάμους τεχνητού κλίματας ελέγχου της θερμικής καταπόνησης και φθοράς υλικών και συστημάτων.


Kipp & Zonen ο κορυφαίος οίκος στις μετρήσεις ηλιακής ακτινοβολίας