Καταγραφικά Πλότερ IV καμπύλης

φωτοβολταϊκού πάνελ και συστοιχιών πάνελ για έλεγχο φωτοβολταϊκού πάρκου

Σειρά C: Φορητές συσκευές μέτρησης μέγιστης ισχύος και Ι-V καμπύλης φωτοβολταϊκού πάνελ καθώς και ομάδων (strings) πάνελ ή συστοιχιών (arrays) πάνελ. Διατίθεται ο τύπος PVPM1000C για μέχρι 1000V & 20A dc, ο τύπος PVPM1040C για μέχρι 1000V & 40A dc, ο τύπος PVPM1100C για μέχρι 1000V & 100A dc και ο τύπος PVPM2540C για μέχρι 250V & 40A dc. Γερμανικής κατασκευής.


Σειρά X: Φορητές συσκευές μέτρησης μέγιστης ισχύος και Ι-V καμπύλης φωτοβολταϊκου πάνελ καθώς και ομάδων (strings) πάνελ ή συστοιχιών (arrays) πάνελ, ενσωματωμένες εντός σταθερής και αδιάβροχης (IP67) πλαστικής θήκης (τύπου βαλίτσας) με χειρολαβή μεταφοράς, αυτόματη βαλβίδα πίεσης και σκληρό μπροστινό πίνακα. Διατίθεται ο τύπος PVPM1000X για μέχρι 1000V & 20A dc, ο τύπος PVPM1040X για μέχρι 1000V & 40A dc, ο τύπος PVPM1540X για μέχρι 1500V & 40A dc και ο τύπος PVPM1500X για μέχρι 1500V & 20A dc. Γερμανικής κατασκευής.


Οι συσκευές PVPM των σειρών C και X παρέχουν την μέτρηση της IV καμπύλης φωτοβολταϊκών πάνελ, καθώς και ομάδων (strings) πάνελ. Με μια πατενταρισμένη διαδικασία η συσκευή μπορεί να μετρήσει και να υπολογίσει την μέγιστη ισχύ Ppk, τα Rs και Rp από μια I-V καμπύλη, άμεσα στον τόπο εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού συστήματος. Τα αποτελέσματα των υπολογισμών καθώς και το διάγραμμα της IV καμπύλης μπορούν να εμφανιστούν στην ενσωματωμένη οθόνη γραφικών LCD που διαθέτει η συσκευή. Η είσαγωγή των λεπτομερών παραμέτρων (τεχνικών χαρακτηριστικών) του φωτοβολταϊκού πάνελ δεν απαιτείται για την εκτέλεση της μέτρησης και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων.

Η μέγιστη ισχύς είναι η ισχύς ενός φωτοβολταϊκού πάνελ υπό κανονικές συνθήκες δοκιμής (STC). Μέχρι στιγμής, η πολύ περίπλοκη μέτρηση της μέγιστης ισχύος ήταν δυνατή μόνο σε ιδιαίτερα κατάλληλα εξοπλισμένα εργαστήρια. Με μια πατενταρισμένη διαδικασία, η οποία αναπτύχθηκε από τον καθηγητή Wagner στο Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών του Dortmund στη Γερμανία (βλέπε την δημοσίευση "Wagner A.: Peak Power and Internal Series Resistance Measurement under Natural Ambient Conditions. – EuroSun Copenhagen 2000"), μπορεί εύκολα πλέον να πραγματοποιηθεί η μέτρηση αυτή με μια συσκευή PVPM και μάλιστα στον τόπο εγκατάστασής του.

Έτσι, ο έλεγχος της ποιότητας μιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης καθώς και η πιστοποίηση αυτής μπορεί να εκτελεστεί γρήγορα και οικονομικά. Αυτός ο απλός και ουσιαστικός έλεγχος, στην πράξη, εξασφαλίζει τόσο τον ιδιοκτήτη της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης όσο, επίσης, και τον εγκαταστάτη. Εκτός από αυτό, οι μετρούμενες καμπύλες Ι-V επιτραπούν περαιτέρω επεξηγήσεις σχετικά με τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του προς επαλήθευση φωτοβολταϊκού πάνελ ή της συστοιχίας πάνελ (string / array). Έτσι, οι συσκευές PVPM είναι κατάλληλες επίσης και στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης της τεχνολογίας των φωτοβολταϊκών.

Οι συσκευές PVPM είναι φορητές συσκευές μέτρησης με ενσωματωμένη τροφοδοσία μπαταρίας, και εξωτερικό φορτιστή μπαταρίας, σε ανθεκτικό περίβλημα. Το περίβλημα της σειράς C είναι από αλουμίνιο και της σειράς X είναι από πλαστικό αδιάβροχης (IP67) κατασκευής. Οι συσκευές έχουν τον δικό τους βιομηχανικό μικροσκοπικό υπολογιστή και μια οθόνη LCD υψηλής αντίθεσης και ως εκ τούτου η λειτουργία τους είναι ανεξάρτητη από άλλες συσκευές. Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα της σύνδεσης υπολογιστή (PC) στη συσκευή PVPM για τη μεταφορά των δεδομένων μέτρησης και για περαιτέρω ανάλυση αυτών μέσω μιας τυπικής διεπαφής USB.

Μια συσκευή PVPM μπορείτε άνετα να την θέσετε σε λειτουργία και να την χειριστείτε χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα που διαθέτει στην πρόσοψή της και με το εμφανιζόμενο μενού επί της οθόνης που διαθέτει. Οι λειτουργίες που διαθέτει είναι αυτο-περιγραφικές και ο χρήστης καθοδηγείται πάντα από το πρόγραμμα. Έτσι, δεν απαιτούνται χρονοβόρες διαδικασίες κατάρτισης / εκπαίδευσης για το προσωπικό που θα την χρησιμοποιεί.

Διατίθεται ειδικό λογισμικό για την αυτόματη παραγωγή εκθέσεων των δοκιμών / μετρήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί με τις συσκευές PVPM. Δείτε ένα δείγμα μιας τέτοιας έκθεσης. Το λογισμικό διαθέτει μια πλούσια βιβλιοθήκη φωτοβολταϊκών πάνελ με τα ηλεκτρικά / τεχνικά χαρακτηριστικά τους, η οποία ενημερώνεται μέσω του διαδικτύου (internet).

Οι συσκευές PVPM μετρούν την τάση και το ρεύμα της φωτοβολταϊκής γεννήτριας (πάνελ). Όταν υπάρχει ρεύμα στη γραμμή μέτρησης, η τάση θα μειωθεί λόγω της αντίστασης του ίδιου του καλωδίου, με αποτέλεσμα η τάση στο τέλος του καλωδίου να είναι διαφορετική από ότι στην αρχή του. Αυτό θα ήταν ένα σφάλμα μέτρησης για την τιμή της τάσης. Για να το αποφύγουν αυτό το πρόβλημα οι συσκευές PVPM έχουν τέσσερα καλώδια. Χρησιμοποιώντας έτσι ένα διαφορετικό ζεύγος καλωδίων για τη μέτρηση της τάσης (όπου δεν υπάρχει ρεύμα) και το άλλο ζεύγος για τη μέτρηση του ρεύματος, εξασφαλίζουν ότι η μέτρηση της τάσης θα είναι τόσο ακριβής όσο χρειάζεται για την ακριβή μέτρηση / αποτύπωση της iv καμπύλης.

Οι συσκευές PVPM υποστηρίζουν έναν αισθητήρα αναφοράς της ακτινοβολία μόνο με καλωδιακή σύνδεση. Η σύνδεση του αισθητήρα αναφοράς με ασύρματη ζεύξη μπορεί στην πραγματικότητα να είναι πολύ βολική, αλλά υπάρχει ένα σοβαρό μειονέκτημα: η ασύρματη μετάδοση χρειάζεται κάποιο χρόνο, δηλ. έχει καθυστέρηση. Στην πραγματικότητα γνωρίζουμε ότι η ακτινοβολία αλλάζει μέσα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. Η ακρίβεια στην μέτρηση της μέγιστης ισχύος εξαρτάται από την ορθότητα της εξάρτησης της μετρούμενης ακτινοβολίας και του ρεύματος της φωτοβολταϊκής γεννήτριας (πάνελ). Με την ασύρματη μετάδοση παίρνουμε μόνο το «ιστορικό» της ακτινοβολίας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι συσκευές PVPM χρησιμοποιούν την καλωδιακή σύνδεση έναντι της ασύρματης μετάδοσης.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • Μινιατούρα βιομηχανικό PC 32Bit, ρολόι πραγματικού χρόνου, χωρίς μηχανικά κινούμενα μέρη
 • TFT οθόνη, RGB, LED backlight, ανάλυση 480x272 Pixel, ευανάγνωστη στο φως του ήλιου
 • Ρυθμός δειγματοληψίας max. 100kHz, ανάλυση 12bit
 • Ανάλυση 0.01V - 0.25 V, 0.005A - 0.01A (Ανάλογα με την επιλογή)
 • Ακρίβεια του A/D μετατροπέα 0,08% του FSR ±1 LSB
 • Ακρίβεια μέτρησης για την I-V καλύτερη από ± 1%, για την μέγιστη ισχύ ± 5%
 • Μπαταρία Li-Ion 99.6Wh (συνεχής λειτουργία ~ 8 ώρες)
 • Συμπεριλαμβάνεται αισθητήρας αναφοράς της ακτινοβολίας (phOx) με ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας Pt100 ή Pt1000 για την μέτρηση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας και της θερμοκρασίας της φωτοβολταϊκής κυψέλης
 • Δυνατότητα μέτρησης της θερμοκρασίας της πίσω επιφάνειας του υπό δοκιμή φωτοβολταϊκού πάνελ με την προσθήκη εξτρά αισθητηρίου
 • Συνθήκες λειτουργίας: 0°C ... 40°C / 10% ... 90% RH
 • Ακτινοβολία: 0 ... 1300 W/m2 (με τον phOx αισθητήρα)
 • Θερμοκρασία: -40°C ... +120°C (με τον Pt1000 αισθητήρα)

Εύρος μετρήσεων

Τύπος συσκευήςΤάση DCΡεύμα DC
PVPM2540C25/50/100/250 V2/5/10/40 A
PVPM1000C25/100/500/1000 V2/5/10/20 A
PVPM1000X (1)25/100/500/1000 V2/5/10/20 A
PVPM1040C25/100/500/1000 V2/5/10/40 A
PVPM1040X (1)25/100/500/1000 V2/5/10/40 A
PVPM1100C25/100/500/1000 V10/20/50/100 A
PVPM1500X (1)25/100/500/1500 V2/5/10/20 A
PVPM1540X (1)25/100/500/1500 V2/5/10/40 A

(1) Οι συσκευές έχουν βαθμό προστασίας IP67 και είναι η έκδοση τύπου βαλίτσας της σειράς X

Οι συσκευές μέτρησης PVPM επιλέγουν αυτόματα τη βέλτιστη περιοχή μετρήσεων

Η διάρκεια μιάς μέτρησης είναι 0.02 ... 2 sec και καταγράφει 100 ζεύγη τιμών I-V

PV-Engineering GmbH για γρήγορες & αξιόπιστες μετρήσεις Ι-V καμπύλης στο πεδίο