ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

που κατασκευάζει η εταιρεία μας

Η εταιρεία μας κατασκευάζει προϊόντα για την Ελληνική και Διεθνή αγορά εφαρμόζοντας σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008. Παραθέτουμε παρακάτω μερικά από τα προϊόντα / λύσεις που μπορούμε να σας προμηθεύσουμε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας και την διαθεσιμότητά τους, επικοινωνήστε μαζί μας.

Ολοκληρωμένα Συστήματα Αυτόματων Μετρητικών Σταθμών

Η εταιρεία μας συνθέτει και υλοποιεί μετεωρολογικούς, υδρολογικούς και περιβαλλοντικούς σταθμούς σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των πελατών μας, καθώς και σταθμούς ειδικών μετρήσεων (π.χ. μέτρησης συνθηκών οδοστρώματος για πληροφόρηση κοινού). Οι σταθμοί παραδίδονται πλήρεις, με ενσωματωμένα συστήματα τηλεμετάδοσης των μετρήσεων και προγραμματισμένοι σύμφωνα με την εφαρμογή και τις απαιτήσεις των πελατών μας. Τα μηχανικά μέρη των σταθμών (ιστοί αλουμινίου τετράμετροι / εξάμετροι / δεκάμετροι ή άλλου ύψους, ιστοί από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα διαφόρων υψών, βραχίονες αισθητήρων, ειδικά συστήματα ανάρτησης κ.λ.π.) κατασκευάζονται από την εταιρεία μας στο μηχανουργείο που διαθέτουμε. Επίσης κατασκευάζουμε κλωβούς στέγασης εξοπλισμού (SCEN-SHELT1, SCEN-SHELT2) και στους περιβαλλοντικούς σταθμούς εγκαθιστούμε τους απαραίτητους σωλήνες δειγματοληψίας της Umwelttechnik MCZ GmbH.

Όλοι οι χρησιμοποιούμενοι αισθητήρες, καταγραφικά και γενικά όλος ο εξοπλισμός είναι υψηλών προδιαγραφών και υψηλής αξιοπιστίας. Μετά την εγκατάσταση η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες συντήρησης/επισκευής καθώς και τηλεφωνικής υποστήριξης των πελατών.

Ενδεικτικές φωτογραφίες αυτόματων μετρητικών σταθμών που έχει εγκαταστήσει η εταιρεία μας


Πειραματικές & ερευνητικές διατάξεις τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Κατασκευάζουμε και διαθέτουμε διάφορες πειραματικές διατάξεις & ειδικές εργαστηριακές διάταξεις για διεξαγωγή έρευνας σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης και συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα. Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικές τέτοιες διατάξεις παρακάτω.

Η διάταξη STR01 είναι ένα ηλεκτρομηχανικό σύστημα παρακολούθησης του ήλιου μέσω κατάλληλων αισθητήρων, με δυνατότητα κίνησης σε δύο άξονες Ανατολής - Δύσης και Βορρά - Νότου (Πολικό). Έχει την ικανότητα υποστήριξης έως 4 φωτοβολταϊκών πλαισίων. Η διάταξη λειτουργεί με αναφορτιζόμενη μπαταρία. Η κίνηση στους δύο άξονες γίνεται με σερβοκινητήρες και κατάλληλους μειωτήρες. Έχει δυνατότητα εντοπισμού του ήλιου μετά από περίοδο νέφωσης και βήμα μετακίνησης 3° στον άξονα Ανατολής - Δύσης και 2° στον άξονα Βορρά - Νότου. Εύρος οριζόντιας μετακίνησης 260° και περιοχή αζιμούθιας μετακίνησης 15° έως 70° περίπου.

Το SE-STR02 είναι ένα ερευνητικό φωτοβολταϊκό σύστημα μικρής ισχύος που είναι κατάλληλο για την μέτρηση της απόδοσης φωτοβολταϊκών πάνελ υπό διαφορετικές γωνίες κλίσης καθώς και σύγκρισης μεταξύ σταθερών και στρεφόμενων πάνελ. Δυνατότητα χειροκίνητης τοποθέτησης στην επιθυμητή θέση και κλίση. Διαθέτει: Διαξονικό Ηλιοστάτη, φωτοβολταϊκά panels, inverter, dataLogger, αισθητήρες μέτρησης. Λογισμικό προγραμματισμού, ελέγχου και διαχείρισης του συστήματος.

Δείτε τα προϊόντα

Πειραματικές διατάξεις φυσικής για σχολεία

Κατασκευάζουμε και διαθέτουμε διάφορες πειραματικές διατάξεις για εκτέλεση πειραμάτων φυσικής σε σχολέια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης και συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα. Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικές τέτοιες διατάξεις παρακάτω.

Η συσκευή SE-POA01 φαινομένων πόλωσης προορίζεται για τη μελέτη του φαινομένου της πόλωσης και τη μέτρηση της γωνίας στροφής του πολωμένου φωτός που προκαλείται κατά τη διέλευση του μέσα από διαλύματα οπτικά ενεργών ουσίων.

Η συσκευή SE-GLA01 νόμου των αερίων χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση και παρατήρηση μεταβολών (P, V, T, n) συγκεκριμένης ποσότητας αερίου για την επαλήθευση των σχετικών νόμων (ιδανικών αερίων).

Η συσκευή SE-TCA01 θερμικής αγωγιμότητας είναι κατάλληλη για τη μελέτη της θερμικής αγωγιμότητας μεταλλικών ράβδων διαφορετικών μετάλλων και διατομών και την διερεύνηση του φαινομένου αποκατάστασης θερμοδυναμικής και θερμικής ισορροπίας μεταξύ δύο υγρών διαφορετικών θερμοκρασιών.

Με την συσκευή SE-SPSET μπορούμε να κάνουμε μελέτη φασμάτων εκπομπής και απορρόφησης ενώ με την συσκευή SE-251 μπορούμε να μετρήσουμε τον λόγο e/m του ηλεκτρονίου,

Δείτε τα προϊόντα

Εξοπλισμός STEM

Διαθέτουμε σετ βασισμένα είτε στον μικροελεγκτή Arduino είτε στον μικρουπολογιστή χαμηλού όγκου & κατανάλωσης Raspberry Pi, που περιλαμβάνουν σε πλαστικό κουτί αποθήκευσης όλα όσα χρειάζεστε για να ολοκληρώσετε κυκλώματα που θα σας διδάξουν πώς να διαβάζετε αισθητήρες, να εμφανίζετε πληροφορίες σε μια οθόνη LCD, να χρησιμοποιείτε κινητήρες και πολλά άλλα.

Δεν χρειάζεται καμία προηγούμενη εμπειρία στον προγραμματισμό ή τα ηλεκτρονικά για να χρησιμοποιήσετε αυτό τα σετ. Συνοδεύονται από εγχειρίδιο χρήσης και ασκήσεων στα Ελληνικά που σας καθοδηγεί βήμα προς βήμα για το πώς να συνδέσετε τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα που παρέχονται στο σετ για την εκτέλεση των ασκήσεων.

Το σετ SE-UNO περιλαμβάνει: Arduino UNO rev3, Τροφοδοτικό 12V DC 1A, καλώδιο τροφοδοσίας από μπαταρία, USB καλώδιο σύνδεσης με Η/Υ, οθόνη LCD 2x16 χαρακτήρων, αισθητήρα κίνησης PIR, breadboard, κινητήρα DC, αντιστάσεις, πυκνωτές, διόδους, φωτοδιόδους, φωτοαντιστάσεις, τρανζίστορ, LED, RGB LED, αισθητήρα θερμοκρασίας, ποτενσιόμετρα, buzzer, μπουτόν επαφής και καλώδια διασύνδεσης.

Το σετ SE-SBC3 περιλαμβάνει: Raspberry Pi 3 model B+ σε πλαστικό διάφανο κουτί που έχει εύκολη πρόσβαση στη θύρα I/O (GPIO), κάρτα microSD 16G Ultra Class 10 με προεγκατεστημένο το λογισμικό αρχικής παραμετροποίησης NOOBS, breadboard, cobbler kit, ribbon cable, τροφοδοτικό 5.1V/2.5Α micro USB.

Δείτε τα προϊόντα

3D σαρωτής

Ο Εκπαιδευτικός επιτραπέζιος σαρωτής 3D Scanner SE-3DSC χρησιμοποιεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας του τριγωνισμού με λέιζερ για να κάνει μια τρισδιάστατη (3D) σάρωση του αντικειμένου που βρίσκεται στο τραπέζι του. Ο σαρωτής βασίζεται στο open source project της BQ με την ονομασία Ciclop.

Το λογισμικό Horus και MeshLab, τα οποία είναι ανοιχτού κώδικα (open source), που συνοδεύουν τον σαρωτή εγκαθίστανται σε υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα Linux, Windows και Mac OS.

Έχει μέγιστη ανάλυση 0.5 mm, όγκο αυτόματης σάρωσης (Φ)250x(Y)205 mm, εξάγει αρχεία με την χρήση του Horus και του Meshlab σε μορφές PLY, STL, OBJ, XYZ. Διαθέτει περιστρεφόμενη βάση για αντικείμενα μέχρι 3 Kg. Συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης στην Ελληνική γλώσσα.


Λογισμικό

EnviΜετ Web View App

Η εφαρμογή EnviΜετ Web View App είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή (web application ή web app) η οποία είναι διαθέσιμη στους χρήστες της μέσω του Διαδικτύου (Internet) ή του ενδοδικτύου (Intranet) μιας εταιρίας / οργανισμού και ο χρήστης χρησιμοποιεί μόνο τον περιηγητή του (web browser) για να την χρησιμοποιήσει. Λαμβάνει μετεωρολογικές ή και άλλες μετρήσεις (π.χ. ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ποιότητας υδάτων, εργαστηριακές μετρήσεις κλπ.) σε πραγματικό χρόνο από μετρητικό σταθμό εξοπλισμένο με data logger που βρίσκεται στην ύπαιθρο ή αλλού, μέσω σύνδεσης διαδικτύου (internet connected datalloger). Οι μετρήσεις αυτές αποθηκεύονται στην βάση δεδομένων της εφαρμογής, με όλα τα μετρούμενα μετεωρολογικά ή άλλα μεγέθη από τον σταθμό μέτρησης για όλο το χρονικό διάστημα λειτουργίας του. Η βάση δεδομένων της βασικής έκδοσης είναι της μορφής SQLite. Υπάρχει η δυνατότητα για βάση Microsoft SQL server ή MySQL ή PostgreSQL ή Oracle ανάλογα με την απαίτηση του πελάτη και τον όγκο των δεδομένων στην advanced έκδοση. Μέσω της εφαρμογής καθίσταται δυνατή η εμφάνιση των τιμών των μετρούμενων παραμέτρων σε πραγματικό χρόνο (real time), η λήψη των τιμών που έχουν συλλεγεί και αποθηκευθεί στην βάση δεδομένων, η δημιουργία γραφικών παραστάσεων της μεταβολής των μετρούμενων παραμέτρων την τελευταία ώρα και το τελευταίο 24ώρο. Η δυνατότητα αποστολής ειδοποιήσεων μέσω email ή sms σε εγγεγραμμένους χρήστες για τα φαινόμενα υπερβάσεων ορίων τιμών που έχουμε προγραμματίσει (πχ. ειδοποίηση για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα) υπάρχει μόνο στην advanced έκδοση. Η εφαρμογή είναι παραμετρική και τρέχει σε διακομιστή web server με εγκατεστημένη την php έκδοση >5.3 και την SQLite έκδοση >3.7. Συνεργάζεται με τις άλλες εφαρμογές μας της σειράς EnviΜετ (EnviΜετ Gateway, EnviΜετ WEB και EnviΜετ Analysis App). Δείτε την εφαρμογή σε λειτουργία εδώ.

EnviWEB Lite
Αυτή η εφαρμογή είναι web application της σειράς EnviΜετ, συνεργάζεται με το λογισμικό LoggerNet και τους data loggers της Campbell Scientific για την παρακολούθηση της κατάστασης του σταθμού, την εξαγωγή δεδομένων και την δημιουργία αναφορών.

EnviΜετ Gateway
Αυτή η εφαρμογή είναι web application της σειράς EnviΜετ, για την πλήρη παρακολούθηση και διαχείριση ενός δικτύου μετρητικών σταθμών και είναι συμβατή με τους data loggers της εταιρείας Campbell Scientific.

EnviΜετ WEB
Αυτή η εφαρμογή είναι web application της σειράς EnviΜετ, για την διαχείριση και δημιουργία περιεχομένου ηλεκτρονικής πύλης (portal) για την διάχυση της πληροφορίας στο κοινό μέσου του διαδικτύου (internet) ενός δικτύου μετρητικών σταθμών που διαχειρίζεται η εφαρμογή EnviΜετ Gateway.


Analyzer

Το πρόγραμμα Analyzer είναι μία παραθυρική εφαρμογή (αυτόνομη ή δικτυακή), Ελληνικής κατασκευής, για τα λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10 και απευθύνεται σε χρήστες συστημάτων συλλογής πληροφοριών (data loggers ή υπολογιστές με κάρτες συλλογής δεδομένων D.A.C.) για την συλλογή μετρήσεων από αισθητήρες ή αναλυτές όπου είναι επιθυμητή η αποθήκευση των τιμών μέτρησης σε μία κεντρική βάση δεδομένων με δυνατότητες παρουσίασης, επεξεργασίας, στατιστικής ανάλυσης, δημιουργίας γραφικών παραστάσεων, εκτυπώσεων, απεικόνισης σε χάρτη κτλ. Το Analyzer έχει πληθώρα εφαρμογών στην μετεωρολογία, στην παραγωγή ενέργειας, στην παρακολούθηση περιβαλλοντικών παραμέτρων (π.χ. ρύπανση, ποιότητα ατμόσφαιρας, ποιότητα υδάτων, εκπομπές παραγωγικών διαδικασιών), στην καταγραφή και επεξεργασία εργαστηριακών μετρήσεων, στον έλεγχο παραγωγικών διαδικασιών, κ.α.

Το πρόγραμμα Analyzer λαμβάνει μετεωρολογικές ή άλλες μετρήσεις (π.χ. ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ποιότητας υδάτων, εργαστηριακές μετρήσεις κλπ.) από μετρητικούς σταθμούς εξοπλισμένους με data loggers ή υπολογιστές με κάρτες D.A.C. που βρίσκονται στην ύπαιθρο ή αλλού, είτε μέσω μόντεμ είτε μέσω ευθείας σύνδεσης είτε από αρχεία ascii. Οι μετρήσεις αυτές αποθηκεύονται στην βάση δεδομένων που δημιουργεί το ίδιο το πρόγραμμα, με όλα τα μετρούμενα μετεωρολογικά ή άλλα μεγέθη από όλους τους σταθμούς μέτρησης για όλο το χρονικό διάστημα λειτουργίας τους. Η βάση δεδομένων είναι της μορφής mdb (microsoft access) για την αυτόνομη εφαρμογή ή Microsoft SQL server, MySQL, PostgreSQL ή Oracle για την δικτυακή εφαρμογή. Μέσω του προγράμματος Analyzer καθίσταται δυνατή η επεξεργασία των τιμών που έχουν συλλεγεί, η εκτέλεση στατιστικών αναλύσεων (π.χ. υπολογισμός μέσου όρου, μεγίστων, ελαχίστων, τυπικής απόκλισης, συσχέτιση, διάμεσων τιμών έτους, νιοστών εκατοστημορίων 98%, 99.9% κλπ.), συγκρίσεων τιμών ανά χρονικά διαστήματα (π.χ. ανά ημέρα, εβδομάδα, μήνα, έτος και διαχρονικά) καθώς και η δημιουργία γραφικών παραστάσεων σε έναν ή δύο άξονες. Όλες οι παραπάνω αναφορές και γραφικές παραστάσεις μπορούν να εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή ή να εκτυπώνονται μέσω εκτυπωτή.

Υπάρχουν οι εξής εκδόσεις του προγράμματος: Analyzer, Analyzer Net και Analyzer Net SQL+. Διατίθενται ειδικά module για την επέκταση των δυνατοτήτων των βασικών εκδόσεων: WindPark, Meteo, AirQuality, Calibration, WebShow, Farming, MapVision, Aviation.

Δείτε το φυλλάδιο