Πειραματικές & ερευνητικές διατάξεις

για την τριτοβάθμια εκπαίδευση

Παραθέτουμε παρακάτω μερικά από τα προϊόντα / λύσεις που μπορούμε να σας προμηθεύσουμε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και την διαθεσιμότητά τους, επικοινωνήστε μαζί μας.

SE-STR01 - Σύστημα Παρακολούθησης του Ήλιου (Διαξονικός Ηλιοστάτης)

Η διάταξη STR01 είναι ένα ηλεκτρομηχανικό σύστημα παρακολούθησης του ήλιου μέσω κατάλληλων αισθητήρων, με δυνατότητα κίνησης σε δύο άξονες Ανατολής - Δύσης και Βορρά - Νότου (Πολικό). Έχει την ικανότητα υποστήριξης έως 4 φωτοβολταϊκών πλαισίων με πλάτος 75 cm το κάθε ένα, και μήκος 1.5 m. Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια τοποθετούνται σε ορθογωνικό πλαίσιο συνολικού μήκους 3.20 m και πλάτους 0.68 m. Η διάταξη λειτουργεί με αναφορτιζόμενη μπαταρία 12V/7.2 AHr. Η κίνηση στους δύο άξονες γίνεται με σερβοκινητήρες και κατάλληλους μειωτήρες.

Έχει δυνατότητα εντοπισμού του ήλιου μετά από περίοδο νέφωσης και βήμα μετακίνησης 3° στον άξονα Ανατολής - Δύσης και 2° στον άξονα Βορρά - Νότου. Εύρος οριζόντιας μετακίνησης 260° και περιοχή αζιμούθιας μετακίνησης 15° έως 70° περίπου. Συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης και συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα.


SE-STR02 - Ερευνητικό Φωτοβολταϊκό σύστημα μικρής ισχύος

Το ερευνητικό φωτοβολταϊκό σύστημα μικρής ισχύος είναι κατάλληλο για την μέτρηση της απόδοσης φωτοβολταϊκών πάνελ υπό διαφορετικές γωνίες κλίσης καθώς και σύγκρισης μεταξύ σταθερών και στρεφόμενων πάνελ. Δυνατότητα χειροκίνητης τοποθέτησης στην επιθυμητή θέση και κλίση. Αποτελείται από: 1) Διαξονικό Ηλιοστάτη (STR01). Ένα ηλεκτρομηχανικό σύστημα παρακολούθησης του ηλίου μέσω κατάλληλων αισθητήρων, με δυνατότητα κίνησης σε δύο άξονες Ανατολής – Δύσης και Βορρά – Νότου (Πολικό). 2) 4 φωτοβολταϊκά panels ισχύος 120 Wp κάθε ένα, αναρτημένα στο πλαίσιο του Διαξονικού Ηλιοστάτη. 3) Εξωτερικό αντιστροφέα Ισχύος τύπου Fronius 900RI, στεγαζόμενο σε πλήρως στεγανό κλωβό βαρέως τύπου (προαιρετικά). Συνοδεύεται από 4 αναφορτιζόμενες μπαταρίες μολύβδου-οξέος, 12V/100 AHr, σφραγισμένου τύπου (προαιρετικά). 4) Καταχωρητή δεδομένων (DataLogger) μοντέλο CR1000 οίκου Campbell Scientific Η.Π.Α./Αγγλίας, στεγαζόμενο σε πλήρως στεγανό κιβώτιο. Ο DataLogger συνοδεύεται από κατάλληλες ηλεκτρονικές διατάξεις και λογισμικό , για τον έλεγχο, την διαχείριση και την καταγραφή της παρεχόμενης και παραγόμενης ισχύος καθώς και των μετρούμενων συνθηκών περιβάλλοντος. 5) Αισθητήρες μέτρησης ηλιακής ακτινοβολίας, θερμοκρασία πάνελ, ταχύτητας ανέμου (προαιρετικά) και θερμοκρασίας αέρα (προαιρετικά). 6) Λογισμικό προγραμματισμού, ελέγχου και διαχείρισης του συστήματος. Συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης και συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα.


Δείτε τους καταλόγους προϊόντων: Εκπαιδευτικού εξοπλισμού | Γενικό κατάλογο

Η εταιρεία μας εφαρμόζει την τηλεργασία για το μέρος του προσωπικού μας που η φύση της εργασίας τους το επιτρέπει. Στα γραφεία μας υπάρχει μόνο το απαραίτητο προσωπικό που τηρεί τους κανόνες και τις οδηγίες του ΕΟΔΥ σχετικά με τον κορωνοϊό Covid-19. Όλες οι υπηρεσίες μας και οι παραγγελίες σας εκτελούνται κανονικά. Η πιο αποτελεσματική προστασία για όλους μας είναι η υπεύθυνη στάση μας. Μένουμε Ασφαλείς #menoumeasfaleis. Περιορίζουμε τις άσκοπες μετακινήσεις και ακολουθούμε τις οδηγίες των Αρμόδιων Αρχών Υγείας. "Χέρια (πλένουμε), Αποστάσεις (κρατάμε), Μάσκες (φοράμε)".