ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

για σχολικές μονάδες

Παραθέτουμε παρακάτω μερικά από τα προϊόντα / λύσεις που μπορούμε να σας προμηθεύσουμε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και την διαθεσιμότητά τους, επικοινωνήστε μαζί μας.

SE-GLA01 - Συσκευή νόμου των αερίων

Η συσκευή GLA01 χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση και παρατήρηση μεταβολών (P, V, T, n) συγκεκριμένης ποσότητας (ιδανικού αερίου. Με την συλλογή δεδομένων από τις μετρήσεις των μεταβολών αυτών, και από την επεξεργασία των πειραματικών δεδομένων προκύπτει η επαλήθευση των σχετικών νόμων (ιδανικών αερίων). Η πειραματική συσκευή GLA01 αποτελείτια από τα παρακάτω επί μέρους στοιχεία τα αποία συναρμολογούνται και αποσυναρμολογούνται, ώστε να είναι δυνατή η αποθήκευσή τους στη θήκη που συνοδεύει τη συσκευή: 1) Κυλινδρικό μεταλλικό θάλαμο 300 mL περίπου, 2) Μεταλλικό μανόμετρο με κλίμακα από 0 - 2.5 bar με διαγραμμίσεις ανά 0.02 bar, 3) Ψηφιακό πολύμετρο / θερμόμετρο με αισθητήρα θερμοκρασίας, 4) Βαθμονομημένη κλίμακα από 0 - 360 mL με διαγραμμίσεις ανά 2 mL, 5) Δύο στρόφιγγες τριών εισόδων κατάλληλα συνδεδεμένες μεταξύ τους, 6) Πλαστική σύριγγα των 20 mL με υποδιαιρέσεις ανά 1 mL, 7) Κυλινδρικό δοχείο από PVC (υδατόλουτρο) μέσα στο οποίο τοποθετείται ο μεταλλικός θάλαμος και 8) Καλαίσθητο βαλιτσάκι από ανθεκτικό πλαστικό. Συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης στην Ελληνική γλώσσα.


SE-TCA01 - Συσκευή θερμικής αγωγιμότητας

Η συσκευή είναι κατάλληλη για τη μελέτη της θερμικής αγωγιμότητας μεταλλικών ράβδων διαφορετικών μετάλλων και διατομών και την διερεύνηση του φαινομένου αποκατάστασης θερμοδυναμικής και θερμικής ισορροπίας μεταξύ δύο υγρών διαφορετικών θερμοκρασιών. Η συσκευή αποτελείται από δύο μεταλλικά δοχεία αλουμινίου, έξι μεταλλικές γέφυρες κυκλικής διατομής σχήματος Π και δύο υδραργυρικά θερμόμετρα. Στη συσκευή περιλαμβάνονται: α) 3 γέφυρες διατομής 18mm με άνοιγμα σκέλους 85-90mm: μία αλουμινίου, μια σιδήρου και μία χαλκού, β) 3 γέφυρες διατομής 14mm με άνοιγμα σκέλους 85-90mm: μία αλουμινίου, μια σιδήρου και μία χαλκού, γ) 2 υδραργυρικά θερμόμετρα με περιοχές μέτρησης το ένα από 0...+60°C και το δεύτερο από -10...+110°C.

Όλα τα επιμέρους τμήματα της συσκευής φυλλάσονται μέσα σε καλαίσθητη θήκη. Η συσκευή συνοδεύεται από αναλυτικές οδηγίες χρήσης της συσκευής, στην Ελληνική, καθώς και ενδεικτικά αποτελέσματα μετρήσεων και φύλλα εργασίας για τους μαθητές.


SE-POA01 - Συσκευή φαινομένων πόλωσης

Η συσκευή προορίζεται για τη μελέτη του φαινομένου της πόλωσης και τη μέτρηση της γωνίας στροφής του πολωμένου φωτός που προκαλείται κατά τη διέλευση του μέσα από διαλύματα οπτικά ενεργών ουσίων. Η συσκευή αποτελείται από: 1) Σκοτεινό θάλαμο που έχει στο πίσω μέρος του φωτεινή πηγή LED, που λειτουργεί με τάση 6 VDC μέσω εξωτερικού τροφοδοτικού που συνοδεύει τη συσκευή, 2) Δακτύλιο με πλακίδιο γραμμικής πόλωσης τοποθετημένο μπροστά στη φωτεινή πηγή, 3) Κυλινδρικό πλαίσιο με πλακίδιο γραμμικής πόλωσης και γωνιομετρικό δίσκο 0...±180° με διαγραμμίσεις ανά 1° (προσοφθάλμιο πλαίσιο), 4) Κυλινδρικό πλαίσιο με πλακίδιο γραμμικής πόλωσης, 5) Κυλινδρικά δοχεία με διαφανή άκρα μήκους 20cm, 15cm και 10cm 6) Φιαλίδιο 50gr με φρουκτόζη (αριστερόστροφη) και φιαλίδιο 50gr με γλυκόζη D+ (δεξιόστροφη) σε κρυσταλλική μορφή, 6) Κεκλιμένη βάση στερέωσης του σκοτεινού θαλάμου ώστε να διευκολύνεται η παρατήρηση, 7) Καλαίσθητη πλαστική θήκη φύλαξης.

Με το σετ πραγματοποιούνται τρια πειράματα για μέτρηση της γωνίας στροφής του πολωμένου φωτός σε σχέση με το πάχος, τη συγκέντρωση και την ειδική στροφική ικανότητα του διαλύματος και πλήθος πειραμάτων για μέτρηση της γωνίας στροφής του πολωμένου φωτός σε σχέση με την συγκέντρωση. Η προσφερόμενη συσκευή επιτρέπει τη μελέτη του φαινομένου σε συνθήκες κανονικού φωτισμού. Συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης και συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα.


SE-SPSET - Συσκευή μελέτης φασμάτων εκπομπής & απορρόφησης

Με την συσκευή αυτή μπορούμε να κάνουμε μελέτη φασμάτων εκπομπής και απορρόφησης. Το σετ αποτελείται από: 1) Επιτραπέζιο φασματόμετρο φράγματος, 2) Τέσσερις λυχνίες αερίων (Ηλίου, Υδραργύρου, Υδρογόνου και Νέου) για την παραγωγή φασμάτων εκπομπής, 3) Τροφοδοτικό για την τροφοδσσία των λυχνιών που είναι εύχρηστο και ασφαλές και περιλαμβάνει φωτεινή πηγή, 4) Πέντε έγχρωμα φίλτρα (Κόκκινο, Πορτοκαλί, Κίτρινο, Πράσινο και Μπλέ) για την μελέτη φασμάτων απορρόφησης στο ορατό φώς, 5) Σειρά πέντε αλάτων (Νάτριο, Κάλιο, Στρόντιο, Βάριο και Χαλκό) για ανάλυση φάσματος φλόγας, 6) Λαβίδα χειρισμού των αλάτων με πέντα ανταλλακτικά σύρματα χρωμονικελίου Cr-Ni, 7) Διάφανο δοχείο για μελέτη φάσματος απορρόφησης διαλύματος χαλκού, 8) Ένα κρύσταλλο Ασβεστίτη σχήματος ρόμβου διαστάσεων περίπου 18x18x15 mm, 9) Ανθεκτικό βαλιτσάκι αποθήκευσης όλων των παραπάνω οργάνων και εξαρτημάτων εκτός του τροφοδοτικού, 10) Φυλλάδιο οδηγιών στα ελληνικά με πειράματα, ενδεικτικά αποτελέσματα και φύλλα εργασίας.


SE-251 - Συσκευή μέτρησης λόγου e/m ηλεκτρονίου

Η συσκευή προορίζεται για τη μέτρηση του λόγου e/m του ηλεκτρονίου. Έχει την δυνατότητα μέτρησης με ακρίβεια καλύτερη του 10%. Αποτελείται από έναν καθοδικό σωλήνα προσαρμοσμένο σε διαφανή σωλήνα και από κατάλληλη βάση η οποία εξασφαλίζει γωνία κλίσης 30°. Το εμπρόσθιο τμήμα του σωλήνα φέρει δίσκο με ορθογώνια διαγράμμιση και διαβαθμίσεις σε mm. Στη μία πλευρά της κεκλιμένης βάσης υπάρχουν μπόρνες 4 mm για την σύνδεση των τάσεων των πλακιδίων απόκλισης χ-χ' και ψ-ψ' καθώς και κομβίο εστίασης της δέσμης, ενώ στην άλλη πλευρά υπάρχουν μπόρνες 4 mm για την τροφοδοσία του νήματος και της τάσης ανόδου-καθόδου. Οι μπόρνες της υψηλής τάσης (ανόδου-καθόδου) είναι τύπου ασφαλείας, δηλ. κατάλληλες για χρήση με ακροδέκτες που καλύπτουν πλήρως τα μεταλλικά τους μέρη. Οι ακροδέκτες (μπόρνες) σύνδεσης προστατεύονται από εσφαλμένες συνδέσεις με διόδους zener. Συνοδεύεται από φυλλάδιο οδηγιών στα ελληνικά.


Δείτε τους καταλόγους προϊόντων: Εκπαιδευτικού εξοπλισμού | Γενικό κατάλογο