Νέα, Ανακοινώσεις και Άρθρα

σχετικά με τα προϊόντα μας και την δραστηριότητά μας

Ολοκλήρωση έργου του Υπ. Παιδείας για αναβάθμιση ψηφιακών υποδομών ΤΠΕ σε 121 σχολεία προϋπολογισμού 1.297.598,00 €

14-03-2019 18:30:00

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εκτέλεση της σύμβασης Νο 06/2018 του Υπ. Παιδείας "Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση ψηφιακών υποδομών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε 121 επιλεγμένες σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης" προϋπολογισμού 1.297.598,00 ευρώ από την ένωση προμηθευτών "ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ - METRICA ΑΕ" στην οποία η εταιρεία μας συμμετείχε με ποσοστό 50,40%.

Το έργο περιελάμβανε την προμήθεια και εγκατάσταση υπολογιστών, εκτυπωτών, βιντεοπροβολέων, raspberry pi, εξοπλισμού STEM βασισμένου στο Arduino, 3D εκτυπωτών, 3D σαρωτών και ρομπότ Thymio.