ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ROTRONIC

για την ρύθμιση και την ανάκτηση δεδομένων από τα όργανα μέτρησης της Rotronic

Η Rotronic προσφέρει διάφορες εκδόσεις λογισμικού, για υπολογιστή PC και Smartphones (έξυπνα κινητά), για την ρύθμιση και την ανάκτηση δεδομένων από τα όργανα μέτρησης της Rotronic. Η νέα γενιά λογισμικού της Rotronic HygroSoft αντικαθιστά το για πολλά χρόνια διαθέσιμο και επιτυχημένο λογισμικό HW4 και HW5. Με το λογισμικό της rotronic μπορείτε να κάνετε: Λήψη δεδομένων καταγραφής από τα καταγραφικά δεδομένων. Διαμόρφωση των οργάνων. Ανάλυση και υπολογισμούς ψυχρομετρικών παραμέτρων. Στατιστικές συναρτήσεις. Αναφορές PDF κ.α.

Με το πιο εκτεταμένο σύστημα Rotronic Monitoring System (RMS) που βασίζεται σε λύση cloud ή τοπικό διακομιστή (server) και αποτελεί web εφαρμογή, επωφελείστε από τη μέγιστη ευελιξία και την εξαιρετική διαθεσιμότητα των δεδομένων. Το λογισμικό RMS πληροί όλες τις απαιτήσεις για παρακολούθηση με χρήση διακομιστή στο cloud ή τοπικά. Χρησιμοποιεί μια κεντρική βάση δεδομένων που αποθηκεύει σε αυτή όλα τα δεδομένα μέτρησης και τις δραστηριότητες του συστήματος. Είναι επομένως δυνατή η πρόσβαση στα δεδομένα σε όλες τις δημοφιλείς πλατφόρμες λειτουργικών από οπουδήποτε στον κόσμο, εφόσον έχετε σύνδεση στο Διαδίκτυο. Αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα μέτρησης που παρακολουθούνται είναι πάντα διαθέσιμα για αξιολόγηση στην κεντρική βάση δεδομένων.

Παραθέτουμε παρακάτω μερικά από τα προϊόντα / λύσεις της εταιρείας Rotronic που μπορούμε να σας προμηθεύσουμε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Rotronic και τον κατάλογο προϊόντων της επισκεφθείτε τον κατάλογο προϊόντων της Rotronic.

ΝΕΟ Λογισμικό HygroSoft

Η νέα γενιά λογισμικού της Rotronic HygroSoft αντικαθιστά το μακροχρόνιο και επιτυχημένο HW4 καθώς και το λογισμικό HW5. Το HygroSoft θα είναι διαθέσιμο για PC (Windows) και Smartphones (iOS και Android) ως δωρεάν εφαρμογή.

Το HygroSoft έχει τις ακόλουθες λειτουργίες / δυνατότητες:

 • HygroSoft App: Εκτός από το κανονικό λογισμικό για υπολογιστή, το HygroSoft είναι επίσης διαθέσιμο ως εφαρμογή για iOS και Android. Η εφαρμογή χρησιμοποιεί τη διεπαφή NFC, η οποία θα είναι διαθέσιμη για το νέο HF5A και στο μέλλον για άλλα προϊόντα Rotronic. Αυτό καθιστά δυνατή την εύκολη διαμόρφωση, προσαρμογή και ενημέρωση της συσκευής μέσω του smartphone.
 • Προβολή τιμών μέτρησης: Η προβολή των τιμών μέτρησης είναι πολύ εύκολη και φιλική προς το χρήστη. Τα αρχεία οποιασδήποτε συσκευής που εμφανίζονται στο δέντρο συσκευών μπορούν να αντιγραφούν και να ανοίξουν απευθείας με το HygroSoft Explorer. Τα δεδομένα παρουσιάζονται τόσο σε μορφή πίνακα όσο και σε γραφική μορφή.
 • Διαμόρφωση οργάνου: Το λογισμικό HygroSoft μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσαρμογή των ρυθμίσεων των οργάνων και των αισθητήρων της Rotronic. Ανάλογα με το όργανο και τον αισθητήρα, μπορούν να αλλάξουν οι ακόλουθες λειτουργίες και ρυθμίσεις: αντιστοίχιση και κλίμακα των εξόδων πομπού, ρύθμιση και βαθμονόμηση κλπ. πολλών οργάνων της Rotronic.
 • Αναφορές: Υπάρχουν γρήγοροι και εύκολοι τρόποι για να δημιουργήσετε μια αναφορά CSV ή PDF στο HygroSoft από ένα καταγραφικό δεδομένων. Επιπλέον, υπάρχει επίσης η δυνατότητα δημιουργίας αναφοράς βαθμονόμησης PDF μετά από βαθμονόμηση ενός οργάνου.

Η έκδοση του HygroSoft με την άδεια HS-AW-Code της ενεργότητας νερού (water activity) θα είναι η μόνη έκδοση του HygroSoft που θα χρεώνεται επιπλέον για την πρόσθετη λειτουργία μέτρησης της ενεργότητας του νερού. Η πρόσθετη λειτουργία θα είναι:

 • Μέτρηση Aw: Μέτρηση της ενεργότητας του νερού με την τυπική μέθοδο μέτρησης AWE και AW-Quick (λήψη αποτελεσμάτων συνήθως σε 4-5 λεπτά).
 • Αναφορές Aw: Δημιουργία αναφορών μέτρησης ενεργότητας νερού.

Δείτε το online εγχειρίδιο χρήσης του λογισμικού HygroSoft.

Apple App Store iOS HygroSoft App.

Google Play Store Android HygroSoft App.

Λήψη λογισμικού HygroSoft για PC

Λογισμικό HW5

Το HW5 είναι διαθέσιμο ως Professional έκδοση δωρεάν (χωρίς περιορισμούς στο πλήθος συσκευών).

Το λογισμικό HW5 δεν είναι ακόμα επικυρωμένο και συμβατό με το FDA 21 CFR Part 11 (οδηγία του Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ, FDA) και το GxP.

Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα: Microsoft Windows Windows 10. Δεν είναι συμβατό με παλαιότερες εκδόσεις των Windows.

Το HW5 Professional έχει τις ακόλουθες λειτουργίες:

 • Διεπαφή NFC: Η ολοκαίνουργια λειτουργία του HW5 θα είναι η δυνατότητα διαμόρφωσης ή βαθμονόμησης της επόμενης γενιάς συσκευών (π.χ. HF5A) μέσω της διεπαφής NFC.
 • Λήψη δεδομένων καταγραφής από τα καταγραφικά δεδομένων: Οι μορφές .xls, .csv και .log είναι διαθέσιμες για αρχεία καταγραφής. Η μορφή .xls μπορεί να ανοίξει με πρόγραμμα επεξεργασίας ή Excel. Τα δεδομένα μπορούν επίσης να εξαχθούν σε άλλες μορφές.
 • Διαμόρφωση οργάνου: Ανάλογα με το όργανο και τον αισθητήρα, μπορούν να αλλάξουν οι ακόλουθες λειτουργίες και ρυθμίσεις: αντιστοίχιση και κλίμακα των εξόδων πομπού, καθορισμός τιμών συναγερμού (μόνο στη συσκευή), σημεία ενεργοποίησης των ρελέ, ρύθμιση και βαθμονόμηση αισθητήρων.
 • Ανάλυση και υπολογισμοί ψυχρομετρικών παραμέτρων: Όλα τα όργανα Rotronic μετρούν τη σχετική υγρασία σε %RH και τη θερμοκρασία σε °C/°F. Αυτές οι δύο τιμές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό άλλων ψυχομετρικών τιμών όπως το σημείο δρόσου, η αναλογία ανάμειξης, η ενθαλπία και η θερμοκρασία υγρού θερμομέτρου. Η μονάδα υπολογισμών στο λογισμικό HW5 χρησιμοποιεί τύπους επαληθευμένους από το WMO για αυτούς τους υπολογισμούς και επιτρέπει στους χρήστες να ορίσουν τις δικές τους παραμέτρους (π.χ. αναλογία ανάμειξης & θερμοκρασία) ως τιμές εισόδου προκειμένου να υπολογίσει τη σχετική υγρασία από αυτές. Περιλαμβάνονται επίσης και άλλες προηγμένες επιλογές, όπως η διαφοροποίηση σημείου δρόσου/πάγου.
 • Στατιστικές συναρτήσεις / Αναφορά PDF: Για πολλούς χρήστες τα λεπτομερή δεδομένα, τα οποία μπορεί να είναι πολύ εκτεταμένα, δεν παρουσιάζουν απαραίτητα μεγάλο ενδιαφέρον. Για αυτούς είναι απλώς σημαντικό οι μετρούμενες τιμές να βρίσκονται σε ένα συγκεκριμένο εύρος. Η στατιστική λειτουργία και η ενσωματωμένη αναφορά PDF επιτρέπουν την απλή και λεπτομερή αξιολόγηση δεδομένων για αυτό τον λόγο. Εμφανίζει τις ακόλουθες τιμές: min, max και μέση τιμή (κατά τη διάρκεια μιας καθορισμένης περιόδου ή κατά τη διάρκεια ενός συναγερμού), τυπική απόκλιση, μέση κινητική θερμοκρασία, αριθμός μετρούμενων τιμών, συνολικός χρόνος που οι τιμές έχουν υπερβεί μια ορισμένη τιμή.
 • Χρήστες και κωδικοί πρόσβασης: Τα ονόματα χρηστών και οι κωδικοί πρόσβασης μπορούν να οριστούν και να εκχωρηθούν ελεύθερα. Κάθε χρήστης μπορεί να έχει διαφορετικά δικαιώματα. Οι χρήστες μπορούν να αποκλειστούν και να ενεργοποιηθούν ξανά. Οι χρήστες που έχουν διαγραφεί δεν μπορούν να ξαναδημιουργηθούν με το ίδιο όνομα.

Το HW5 Professional με ενεργότητα νερού (water activity) θα είναι η μόνη έκδοση του HW5 που θα χρεώνεται επιπλέον για την πρόσθετη λειτουργία μέτρησης της ενεργότητας του νερού. Η πρόσθετη λειτουργία θα είναι:

 • Μέτρηση Aw: Μέτρηση της ενεργότητας του νερού με την τυπική μέθοδο μέτρησης AWE και AW-Quick (λήψη αποτελεσμάτων συνήθως σε 4-5 λεπτά).
 • Αναφορές Aw: Δημιουργία αναφορών μέτρησης ενεργότητας νερού.

Δείτε το online εγχειρίδιο χρήσης του λογισμικού HW5.

Λήψη λογισμικού HW5

Λογισμικό HW4 (EOL)

Η ακεραιότητα και η ασφάλεια των δεδομένων είναι ουσιαστικής σημασίας σήμερα. Οι εταιρείες στις βιομηχανίες φαρμακευτικών, τροφίμων και ιατρικής τεχνολογίας πρέπει να αποδείξουν ότι τα δεδομένα τους μετρώνται και διαχειρίζονται αξιόπιστα. Για αυτό απαιτούν λογισμικό και συσκευές που μπορούν να επικυρωθούν. Συνδυάζοντας λογισμικό και όργανα συμβατά με το ROTRONIC HW4, η ROTRONIC παρέχει λύσεις στις οποίες η επικύρωση παίζει κεντρικό ρόλο.

Τα όργανα και το λογισμικό HW4 είναι επικυρωμένα και συμβατά με το FDA 21 CFR Part 11 (οδηγία του Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ, FDA) και το GxP.

Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα: Microsoft Windows XP Service Pack 2, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ HW4 ΕΧΕΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ HW5 ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ROTRONIC (EOL). Χρησιμοποιήστε το, χωρίς την παροχή ενημερώσεων (patches) από την rotronic, μόνο εάν δεν διαθέτε λειτουργικό σύστημα windows 10 αλλά παλαιότερες εκδόσεις των windows. Η τεχνική υποστήριξη σταματάει 31‐12‐2022 και η παροχή ενημερώσεων (patches) έχει σταματήσει από το 2021.

Λήψη λογισμικού HW4 Εγχειρίδιο HW4

Επιστροφή στον κατάλογο: Προϊόντα Rotronic | Αντιπροσωπείες