ΓΕΦΥΡΕΣ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΙΑΣ Isotech

Παραθέτουμε παρακάτω μερικά από τα προϊόντα / λύσεις της εταιρείας Isotech που μπορούμε να σας προμηθεύσουμε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Isotech και τον κατάλογο προϊόντων της επισκεφθείτε τον κατάλογο προϊόντων της Isotech.

MICROK - Γέφυρα θερμομετρίας ακρίβειας

Η σειρά microK αποτελείται από τέσσερα όργανα που προσφέρουν επιλογή ακρίβειας μέτρησης από 0,07 έως 0,5ppm σε όλο το φάσμα, που αντιστοιχεί σε 0,07mK έως 0,5mK σε όλο το φάσμα ενός SPRT με Ro 2,5Ω. Τα μοντέλα microK 70 και 125 έχουν σχεδιαστεί για Πρωτεύοντα Εργαστήρια Εθνικών Προτύπων ενώ τα μοντέλα microK 250 και 500 έχουν σχεδιαστεί για τα Δευτερεύοντα Εργαστήρια καθώς και ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών βιομηχανικής και επιστημονικής βαθμονόμησης υψηλής ακρίβειας. Τα όργανα χρησιμοποιούν μια εντελώς νέα τεχνική μέτρησης για να επιτυγχάνουν ακρίβεια καλύτερη από 0,02 ppm.

Η οικογένεια microK χρησιμοποιεί κατασκευή στερεάς κατάστασης χωρίς ποτενσιόμετρα ή ρελέ, η οποία εξασφαλίζει μακροχρόνια αξιοπιστία και χαμηλό κόστος συντήρησης.


RBC διακριβωτής

Ο διακριβωτής Ratio Bridge Calibrator (RBC) είναι η μοναδική λύση για τη βαθμονόμηση των γεφυρών AC και DC και χρησιμοποιείται για τη βαθμονόμηση όλων των microK. Το νέο αυτοματοποιημένο μοντέλο είναι η ιδανική λύση για τη βαθμονόμηση γεφυρών όπως οι γέφυρες microK, ASL F18, F900 και άλλων γεφυρών μετρολογίας. Χρησιμοποιείται σε διαπιστευμένα εργαστήρια NMIs και ISO 17025 για τη βαθμονόμηση γεφυρών θερμομετρίας και θερμόμετρων ακριβείας.