Τι πρέπει να μετράται στους χώρους ωρίμανσης φρούτων και λαχανικών;

με χρήση των ανιχνευτών αερίων της Evikon

24-06-2022 15:00:00

Η ωρίμανση μετά τη συγκομιδή είναι μια διαδικασία που φέρνει τα άγουρα φρούτα και λαχανικά στην κατάλληλη κατάσταση ποιότητας για την αγορά των προϊόντων από τους καταναλωτές. Προκειμένου να επιταχυνθεί η ωρίμανση, χρησιμοποιείται μια συνδυαστική προσέγγιση, δηλαδή φυσικές και χημικές επιδράσεις. Αυτό συνεπάγεται ρύθμιση των επιπέδων αιθυλενίου, διοξειδίου του άνθρακα, θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας περιβάλλοντος σε ειδικά εξοπλισμένους χώρους - τους χώρους ωρίμανσης.

Αιθυλένιο (С2Н4)
Όντας μια φυσική αυξητική ορμόνη, το αιθυλένιο έγινε αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας ωρίμανσης και μάλιστα έλαβε το όνομα «αέριο μπανάνας» σε αυτόν τον κλάδο. Για να επιταχυνθεί η ωρίμανση, τα φρούτα και τα λαχανικά τοποθετούνται σε αεροστεγείς χώρους, οι οποίοι στη συνέχεια γεμίζονται με αέριο C2H4 σε συγκεντρώσεις έως 1500 ppm ανάλογα με τον τύπο του προϊόντος και την απόσταση μεταξύ των κέντρων διανομής και των καταστημάτων λιανικής πώλησης. Τα επίπεδα έκθεσης σε αέριο αιθυλενίου θα πρέπει να ελέγχονται έτσι ώστε τα λαχανικά και τα φρούτα να μπορούν να φτάσουν στην ιδανική ωρίμανση και να παραμείνουν φρέσκα πριν φτάσουν στον πάγκο του καταστήματος. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση ανιχνευτών αερίων C2H4 της Evikon MCI της σειράς E26xx (εύρη μέτρησης 0...10 ppm, 0...200 ppm και 0...1500 ppm C2H4).

Όλοι οι ανιχνευτές με ηλεκτροχημικούς αισθητήρες διαθέτουν εσωτερική θέρμανση για να μπορούν να λειτουργούν σωστά σε υψηλά επίπεδα υγρασίας (έως 100% RH) για αυτήν την εφαρμογή.

Διοξείδιο του άνθρακα (СО2)
Κατά την αναπνοή των φυτών, τα φυτά απελευθερώνουν διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο μειώνει τα επίπεδα οξυγόνου (πολύ σημαντικό για τον μεταβολισμό των φρούτων και λαχανικών) και την επίδραση του αιθυλενίου, και ως εκ τούτου καθυστερεί την ωρίμανση. Οι συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα άνω του 1% (10000 ppm) ήδη επιβραδύνουν τη διαδικασία ωρίμανσης και μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα του προϊόντος. Εάν η συγκέντρωση CO2 αυξηθεί (πάνω από 5000 ppm), ο χώρος πρέπει να αερίζεται. Η μέτρηση στάθμης διοξειδίου του άνθρακα με ανιχνευτές αερίων της σειράς Evikon MCI E26xx (εύρος μέτρησης 0...10000 ppm CO2) σας βοηθά να κατανοήσετε πότε πρέπει να ενεργοποιήσετε το σύστημα εξαερισμού. Αυτό θα επιτρέψει τον πιο αποτελεσματικό έλεγχο και την βελτιστοποίηση της διαδικασίας ωρίμανσης και βελτιωμένη παραγωγή.

Θερμοκρασία περιβάλλοντος (T) και σχετική υγρασία (RH)
Για να επιταχυνθεί η διαδικασία ωρίμανσης, η θερμοκρασία του αέρα συνήθως αυξάνεται στους 20 °C (αλλά όχι μεγαλύτερη από 25 °C). Η υπερβολική αύξηση της θερμοκρασίας καθυστερεί τον ρυθμό ωρίμανσης και συμβάλλει στην καταστροφή ορισμένων βιταμινών. Οι μπανάνες, για παράδειγμα, παράγουν θερμότητα που φθάνει σε θερμοκρασίες άνω των 30 °C στα δωμάτια ωρίμανσης. Επομένως, η θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να παρακολουθείται συνεχώς και να διατηρείται στο βέλτιστο επίπεδο ωρίμανσης.
Θα πρέπει επίσης να θυμόμαστε ότι η επεξεργασία με αιθυλένιο αφυδατώνει τα φρούτα και τα λαχανικά. Ως αποτέλεσμα, εμφανίζονται ρωγμές και κηλίδες πάνω τους, γεγονός που οδηγεί σε απώλεια ποιότητας της αγοράς. Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητη η διατήρηση της σχετικής υγρασίας (RH) σε υψηλό επίπεδο (85-100% RH) στους χώρους ωρίμανσης, γεγονός που καθιστά τη διαδικασία ωρίμανσης σταδιακή και βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα του προϊόντος.

Τα προϊόντα της Evikon MCI (Ανιχνευτές - Εκπομποί) E2218 (T/RH), E2228 (T/RH), E2608-CO2, E2608-C2H4, E2618-CO2, E2618-C2H4, E2638-CO2, E2638-C2H4, E2648-CO2 μπορούν να σας βοηθήσουν στον έλεγχο των σωστών συνθηκών στους χώρους ωρίμανσης. Δείτε τα προϊόντα εδώ.

Επιστροφή στον κατάλογο άρθρων.