ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ Class A

σύμφωνα με το IEC/EN 61000-4-30:2015 Ed.3 για ανάλυση σύμφωνα με το πρότυπο EN 50160

Αναλυτές ποιότητας ισχύος Class A πιστοποιημένοι σύμφωνα με το πρότυπο IEC/EN 61000-4-30:2015 Ed.3 για την παρακολούθηση της ποιότητας ισχύος τόσο για βιομηχανικές εφαρμογές όσο και για εταιρείες παραγωγής / διανομής ενέργειας. Ιδανικοί για την καταγραφή και ανάλυση των διαταραχών (αρμονικές και ενδιάμεσες αρμονικές / harmonics and interharmonics), τη μελέτη ρεύματος κινητήρα, την παρακολούθηση ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Καταγραφή δεδομένων για ανάλυση σύμφωνα με το πρότυπο EN 50160. Λογισμικό για τη δημιουργία αναφοράς σύμφωνα με το πρότυπο EN 50160. Αξιολόγηση της ποιότητας της ενέργειας. Πολύγλωσση διεπαφή ιστού εύκολη στη χρήση. Ταυτόχρονη καταγραφή συμβάντων και τιμών Min/Avg/Max.

Παραθέτουμε παρακάτω μερικά από τα προϊόντα / λύσεις της εταιρείας Algodue που μπορούμε να σας προμηθεύσουμε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Algodue και τον κατάλογο προϊόντων της επισκεφθείτε τον κατάλογο προϊόντων της Algodue.

PQM4000 - Αναλυτής ποιότητας ισχύος Class A DIN 192x144

Ο PQM4000 είναι ένας υψηλών προδιαγραφών αναλυτής ποιότητας ισχύος DIN 192x144 για τοποθέτηση σε πρόσοψη ηλεκτρικού πίνακα, ο οποίος είναι σε θέση να παρακολουθεί και να καταγράφει τις κύριες παραμέτρους ποιότητας ισχύος/ενέργειας. Παρέχει ακριβή μέτρηση όπου τα χαρακτηριστικά τάσης παρακολουθούνται σύμφωνα με την προδιαγραφή της κλάσης Α. Συγχρόνως λειτουργεί ως καταγραφέας συμβάντων / σφαλμάτων, ικανός να αποθηκεύει ένα μεγάλο αριθμό γεγονότων τάσης και διαταραχών, μεταβολές συχνότητας, ρεύματος εισόδου κλπ. Μπορει να καταγράφει πρόσθετα δεδομένα PQ (Power Quality), όπως το τρεμόπαιγμα (Flicker), ανισορροπία (Unbalance), αρμονικές και ενδιάμεσες αρμονικές (Harmonics and Interharmonics), σηματοδότηση παροχής (Mains Signalling). Παρέχει επίσης τα τυπικά δεδομένα μέτρησης ισχύος για τριφασικά συστήματα. Τα επιπλέον κανάλια μέτρησης τάσης και ρεύματος δίνουν τη δυνατότητα παρακολούθησης του δυναμικού του ουδέτερου και του ρεύματος διαρροής ως πρός τη γείωση.

Το PQM4000 διατίθεται σε 2 εκδόσεις για εξωτερικούς τυποποιημένους μετασχηματιστές έντασης (CT) με έξοδο 1 ή 5Α και για δαγκάνες έντασης με έξοδο 1 ή 3V. Οι ισχυρές δυνατότητες καταγραφής σας δίνουν τη δυνατότητα να μετράτε και να καταγράφετε ταυτόχρονα όλους τους τύπους των τυπικών και PQ δεδομένων. Όλες αυτές οι πληροφορίες μπορούν να καταγραφούν για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω της υψηλής χωρητικότητας μνήμης, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει μια πλήρη ανάλυση σύμφωνα με το πρότυπο EN 50160. Τα γεγονότα και οι διαταραχές παρέχουν την καταγραφή της κυματομορφής μαζί με τις τιμές RMS. Οι καταγραφές μπορούν να μεταφερθούν με διάφορους τρόπους: ο χρήστης μπορεί να τις κατεβάσει απευθείας μέσω διεπαφής ιστού ή να ρυθμίσει μια αυτόματη προγραμματισμένη μεταφόρτωση δεδομένων σε έναν απομακρυσμένο διακομιστή ή να τα μεταφέρετε σε μια μονάδα USB flash drive. Διαθέτει WIFI θύρα, προγραμματιζόμενη για διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας. Διαθέτει οθόνη αφής TFT υψηλής ανάλυσης που επιτρέπει την γρήγορη και άμεση διαχείριση του αναλυτή και την εμφάνιση των μετρήσεων.

Διατίθενται τα μοντέλα BASIC, DMD, ENH, και PLUS ανάλογα με τις παραμέτρους που θέλουμε να παρακολουθούμε / καταγράφουμε.

Δείτε το φυλλάδιο

Επιστροφή στον κατάλογο: Προϊόντα Algodue | Αντιπροσωπείες