ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

μονοφασικοί / τριφασικοί με πιστοποίηση MID & μοντούλ επικοινωνίας

Μονοφασικοί και τριφασικοί μετρητές μέτρησης ενέργειας και ελέγχου κατανάλωσης, πιστοποιημένοι κατά MID (EN 50470-1, EN 50470-3) για χρήση των καταγραφών ενέργειας σε περιπτώσεις τιμολόγησης της καταναλισκόμενης ενέργειας, με ενσωματωμένη θύρα επικοινωνίας ή σε συνδυασμό με μοντούλ επικοινωνίας (RS485 Modbus RTU, Ethernet Modbus TCP, KNX, M-Bus) για τοποθέτηση σε Din Rail. Ιδανικοί για σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, μέτρηση της παραγόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για τη μέτρηση της συνολικής ηλεκτρικής καταναλισκόμενης ενέργειας από μία μηχανή ή συσκευή, για τη λογιστική και τιμολόγηση των καταναλώσεων σε χώρους κατασκήνωσης, εμπορικά κέντρα, κατοικημένες περιοχές, ναυτικοί λιμένες, κτίρια γραφείων κλπ.

Παραθέτουμε παρακάτω μερικά από τα προϊόντα / λύσεις της εταιρείας Algodue που μπορούμε να σας προμηθεύσουμε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Algodue και τον κατάλογο προϊόντων της επισκεφθείτε τον κατάλογο προϊόντων της Algodue.

Μονοφασικοί μετρητές ενέργειας για απευθείας σύνδεση μέχρι 40 A

UEM40-2C - Μετρητής ενέργειας μονοφασικός 40A με θύρα RS485/M-BUS

Μονοφασικός μετρητής ενέργειας για απευθείας σύνδεση μέχρι 40 A. Διατίθενται τα μοντέλα: UEM40-2C R με θύρα RS485 (Modbus RTU) και UEM40-2C M με θύρα M-BUS. Διατίθενται με ή χωρίς πιστοποίηση MID. Έξοδος S0 για εκπομπή παλμών. Οθόνη LCD με 7 κύρια ψηφία. Μετρολογικό LED με 5000 imp/kWh και διάρκεια παλμού: 4 ± 0,1ms. Κατηγορία class B σύμφωνα με το πρότυπο EN 50470-3 για την μέτρηση ενεργού ενέργειας για τα μοντέλα με MID & class 1 σύμφωνα με το πρότυπο IEC/EN 62053-21 για τα μοντέλα χωρίς MID. Κατηγορία class 2 σύμφωνα με το πρότυπο IEC/EN 62053-23 για την μέτρηση άεργου ενέργειας. Εμφανίζει στην οθόνη τις στιγμιαίες τιμές των βασικών ηλεκτρικών παραμέτρων (V, A, kW, kVA, kvar, Hz, pf) καθώς και στην θύρα επικοινωνίας. Καταγράφει και εμφανίζει στην οθόνη την ενεργό ενέργεια (kWh), την φαινόμενη ενέργεια (kVAh), την άεργο ενέργεια (kvarh).

Δείτε το φυλλάδιο

UEC40-2C - Μετρητής ενέργειας μονοφασικός 40A

Μονοφασικός μετρητής ενέργειας για απευθείας σύνδεση μέχρι 40 A. Διατίθενται με ή χωρίς πιστοποίηση MID. Έξοδος S0 για εκπομπή παλμών. Οθόνη LCD με 7 κύρια ψηφία. Μετρολογικό LED με 5000 imp/kWh και διάρκεια παλμού: 4 ± 0,1ms. Κατηγορία class B σύμφωνα με το πρότυπο EN 50470-3 για την μέτρηση ενεργού ενέργειας για τα μοντέλα με MID & class 1 σύμφωνα με το πρότυπο IEC/EN 62053-21 για τα μοντέλα χωρίς MID. Κατηγορία class 2 σύμφωνα με το πρότυπο IEC/EN 62053-23 για την μέτρηση άεργου ενέργειας. Εμφανίζει στην οθόνη τις στιγμιαίες τιμές των βασικών ηλεκτρικών παραμέτρων (V, A, kW, kVA, kvar, Hz, pf). Καταγράφει και εμφανίζει στην οθόνη την ενεργό ενέργεια (kWh), την φαινόμενη ενέργεια (kVAh), την άεργο ενέργεια (kvarh).

Δείτε το φυλλάδιο

Μονοφασικοί μετρητές ενέργειας για απευθείας σύνδεση μέχρι 80 A

UEM80-2D - Μετρητής ενέργειας μονοφασικός 80A με θύρα RS485/M-BUS/Ethernet

Μονοφασικός μετρητής ενέργειας για απευθείας σύνδεση μέχρι 80 A. Διατίθενται τα μοντέλα: UEM80-2D R με θύρα RS485 (Modbus RTU/ASCII), UEM80-2C M με θύρα M-BUS και UEM80-2C E με θύρα Ethernet (Modbus TCP). Διατίθενται με ή χωρίς πιστοποίηση MID. Έξοδος S0 για εκπομπή παλμών. Οθόνη LCD με 7 κύρια ψηφία. Μετρολογικό LED με 1000 imp/kWh και διάρκεια παλμού: 10 ± 2ms. Κατηγορία class B σύμφωνα με το πρότυπο EN 50470-3 για την μέτρηση ενεργού ενέργειας για τα μοντέλα με MID & class 1 σύμφωνα με το πρότυπο IEC/EN 62053-21 για τα μοντέλα χωρίς MID. Κατηγορία class 2 σύμφωνα με το πρότυπο IEC/EN 62053-23 για την μέτρηση άεργου ενέργειας. Εμφανίζει στην οθόνη τις στιγμιαίες τιμές των βασικών ηλεκτρικών παραμέτρων (kW, kVA, kvar) και στην θύρα επικοινωνίας (V, A, kW, kVA, kvar, Hz, pf). Καταγράφει και εμφανίζει στην οθόνη την ενεργό ενέργεια (kWh), την φαινόμενη ενέργεια (kVAh), την άεργο ενέργεια (kvarh).

Δείτε το φυλλάδιο

UEC80-2X - Μετρητής ενέργειας μονοφασικός 80A με Tariff

Μονοφασικός μετρητής ενέργειας για απευθείας σύνδεση μέχρι 80 A. Διατίθεται με ή χωρίς πιστοποίηση MID. Δύο έξοδοι S0 για εκπομπή παλμών. Οθόνη LCD με 7 κύρια ψηφία. Είσοδο τιμολογίου (Tariff input). Θύρα IR optical για σύνδεση με προαιρετικό μοντούλ επικοινωνίας. Μετρολογικό LED με 1000 imp/kWh και διάρκεια παλμού: 10 ± 2ms. Κατηγορία class B σύμφωνα με το πρότυπο EN 50470-3 για την μέτρηση ενεργού ενέργειας για τα μοντέλα με MID & class 1 σύμφωνα με το πρότυπο IEC/EN 62053-21 για τα μοντέλα χωρίς MID. Κατηγορία class 2 σύμφωνα με το πρότυπο IEC/EN 62053-23 για την μέτρηση άεργου ενέργειας. Εμφανίζει στην οθόνη τις στιγμιαίες τιμές των βασικών ηλεκτρικών παραμέτρων (kW, kVA, kvar) και στην θύρα επικοινωνίας (V, A, kW, kVA, kvar, Hz, pf). Καταγράφει και εμφανίζει στην οθόνη την συνολική ενεργό ενέργεια (kWh), την συνολική φαινόμενη ενέργεια (kVAh), την συνολική άεργο ενέργεια (kvarh) καθώς και τις Τ1/Τ2 Tariff μετρήσεις ενέργειας (kWh, kvarh, kVAh).

Δείτε το φυλλάδιο

Τριφασικοί μετρητές ενέργειας για απευθείας σύνδεση μέχρι 80 A

UEM80 - Μετρητής ενέργειας τριφασικός 80A με θύρα RS485/M-BUS/Ethernet & Tariff

Τριφασικός μετρητής ενέργειας για απευθείας σύνδεση μέχρι 80 A. Διατίθενται τα μοντέλα: UEM80-4D R με θύρα RS485 (Modbus RTU/ASCII), UEM80-D M με θύρα M-BUS και UEM80-4D E με θύρα Ethernet (Modbus TCP). Διατίθενται με ή χωρίς πιστοποίηση MID. Έξοδος S0 για εκπομπή παλμών. Οθόνη LCD με 8 κύρια ψηφία. Είσοδο τιμολογίου (Tariff input). Μετρολογικό LED με 1000 imp/kWh και διάρκεια παλμού: 10 ± 2ms. Κατηγορία class B σύμφωνα με το πρότυπο EN 50470-3 για την μέτρηση ενεργού ενέργειας για τα μοντέλα με MID & class 1 σύμφωνα με το πρότυπο IEC/EN 62053-21 για τα μοντέλα χωρίς MID. Κατηγορία class 2 σύμφωνα με το πρότυπο IEC/EN 62053-23 για την μέτρηση άεργου ενέργειας. Εμφανίζει στην οθόνη τις στιγμιαίες τιμές των βασικών ηλεκτρικών παραμέτρων (kW, kVA, kvar) ανά φάση / συνολικές και στην θύρα επικοινωνίας (V, A, kW, kVA, kvar, Hz, pf) ανά φάση / συνολικές. Καταγράφει και εμφανίζει στην οθόνη την ενεργό ενέργεια (kWh) ανά φάση / συνολική, την φαινόμενη ενέργεια (kVAh) ανά φάση / συνολική, την άεργο ενέργεια (kvarh) ανά φάση / συνολική καθώς και τις Τ1/Τ2 Tariff μετρήσεις ενέργειας (kWh, kvarh, kVAh) ανά φάση / συνολικές.

Δείτε το φυλλάδιο

UEC80-X - Μετρητής ενέργειας τριφασικός 80A με Tariff

Τριφασικός μετρητής ενέργειας για απευθείας σύνδεση μέχρι 80 A. Διατίθεται με ή χωρίς πιστοποίηση MID. Δύο έξοδοι S0 για εκπομπή παλμών. Οθόνη LCD με 8 κύρια ψηφία. Είσοδο τιμολογίου (Tariff input). Θύρα IR optical για σύνδεση με προαιρετικό μοντούλ επικοινωνίας. Μετρολογικό LED με 1000 imp/kWh και διάρκεια παλμού: 10 ± 2ms. Κατηγορία class B σύμφωνα με το πρότυπο EN 50470-3 για την μέτρηση ενεργού ενέργειας για τα μοντέλα με MID & class 1 σύμφωνα με το πρότυπο IEC/EN 62053-21 για τα μοντέλα χωρίς MID. Κατηγορία class 2 σύμφωνα με το πρότυπο IEC/EN 62053-23 για την μέτρηση άεργου ενέργειας. Εμφανίζει στην οθόνη τις στιγμιαίες τιμές των βασικών ηλεκτρικών παραμέτρων (kW, kVA, kvar) ανά φάση / συνολικές και στην θύρα επικοινωνίας (V, A, kW, kVA, kvar, Hz, pf) ανά φάση / συνολικές. Καταγράφει και εμφανίζει στην οθόνη την ενεργό ενέργεια (kWh) ανά φάση / συνολική, την φαινόμενη ενέργεια (kVAh) ανά φάση / συνολική, την άεργο ενέργεια (kvarh) ανά φάση / συνολική καθώς και τις Τ1/Τ2 Tariff μετρήσεις ενέργειας (kWh, kvarh, kVAh) ανά φάση / συνολικές.

Δείτε το φυλλάδιο

UEC80-4X - Μετρητής ενέργειας τριφασικός 80A 4-wire με Tariff

Τριφασικός μετρητής ενέργειας για απευθείας σύνδεση μέχρι 80 A. Για 4-σύρματα (4-wire) ηλεκτρικά δίκτυα. Διατίθεται με ή χωρίς πιστοποίηση MID. Δύο έξοδοι S0 για εκπομπή παλμών. Οθόνη LCD με 8 κύρια ψηφία. Είσοδο τιμολογίου (Tariff input). Θύρα IR optical για σύνδεση με προαιρετικό μοντούλ επικοινωνίας. Μετρολογικό LED με 1000 imp/kWh και διάρκεια παλμού: 10 ± 2ms. Κατηγορία class B σύμφωνα με το πρότυπο EN 50470-3 για την μέτρηση ενεργού ενέργειας για τα μοντέλα με MID & class 1 σύμφωνα με το πρότυπο IEC/EN 62053-21 για τα μοντέλα χωρίς MID. Κατηγορία class 2 σύμφωνα με το πρότυπο IEC/EN 62053-23 για την μέτρηση άεργου ενέργειας. Εμφανίζει στην οθόνη τις στιγμιαίες τιμές των βασικών ηλεκτρικών παραμέτρων (kW, kVA, kvar) ανά φάση / συνολικές και στην θύρα επικοινωνίας (V, A, kW, kVA, kvar, Hz, pf) ανά φάση / συνολικές. Καταγράφει και εμφανίζει στην οθόνη την ενεργό ενέργεια (kWh) ανά φάση / συνολική, την φαινόμενη ενέργεια (kVAh) ανά φάση / συνολική, την άεργο ενέργεια (kvarh) ανά φάση / συνολική καθώς και τις Τ1/Τ2 Tariff μετρήσεις ενέργειας (kWh, kvarh, kVAh) ανά φάση / συνολικές.

Δείτε το φυλλάδιο

Τριφασικοί μετρητές ενέργειας για σύνδεση με χρήση μετασχηματιστών έντασης CT

UEM1P5 - Μετρητής ενέργειας τριφασικός για CT με θύρα RS485/M-BUS/Ethernet & Tariff

Τριφασικός μετρητής ενέργειας για σύνδεση με χρήση μετασχηματιστών έντασης (CT) 1Α ή 5Α. Προγραμματιζόμενος λόγος CT. Διατίθενται τα μοντέλα: UEM1P5-4D R με θύρα RS485 (Modbus RTU/ASCII), UEM1P5-D M με θύρα M-BUS και UEM1P5-4D E με θύρα Ethernet (Modbus TCP). Διατίθενται με ή χωρίς πιστοποίηση MID. Έξοδος S0 για εκπομπή παλμών. Οθόνη LCD με 8 κύρια ψηφία. Είσοδο τιμολογίου (Tariff input). Μετρολογικό LED με 1000 imp/kWh και διάρκεια παλμού: 10 ± 2ms. Κατηγορία class B σύμφωνα με το πρότυπο EN 50470-3 για την μέτρηση ενεργού ενέργειας για τα μοντέλα με MID & class 1 σύμφωνα με το πρότυπο IEC/EN 62053-21 για τα μοντέλα χωρίς MID. Κατηγορία class 2 σύμφωνα με το πρότυπο IEC/EN 62053-23 για την μέτρηση άεργου ενέργειας. Εμφανίζει στην οθόνη τις στιγμιαίες τιμές των βασικών ηλεκτρικών παραμέτρων (kW, kVA, kvar) ανά φάση / συνολικές και στην θύρα επικοινωνίας (V, A, kW, kVA, kvar, Hz, pf) ανά φάση / συνολικές. Καταγράφει και εμφανίζει στην οθόνη την ενεργό ενέργεια (kWh) ανά φάση / συνολική, την φαινόμενη ενέργεια (kVAh) ανά φάση / συνολική, την άεργο ενέργεια (kvarh) ανά φάση / συνολική καθώς και τις Τ1/Τ2 Tariff μετρήσεις ενέργειας (kWh, kvarh, kVAh) ανά φάση / συνολικές.

Δείτε το φυλλάδιο

UEC1P5-X - Μετρητής ενέργειας τριφασικός για CT με Tariff

Τριφασικός μετρητής ενέργειας για σύνδεση με χρήση μετασχηματιστών έντασης (CT) 1Α ή 5Α. Προγραμματιζόμενος λόγος CT. Διατίθεται με ή χωρίς πιστοποίηση MID. Δύο έξοδοι S0 για εκπομπή παλμών. Οθόνη LCD με 8 κύρια ψηφία. Είσοδο τιμολογίου (Tariff input). Θύρα IR optical για σύνδεση με προαιρετικό μοντούλ επικοινωνίας. Μετρολογικό LED με 1000 imp/kWh και διάρκεια παλμού: 10 ± 2ms. Κατηγορία class B σύμφωνα με το πρότυπο EN 50470-3 για την μέτρηση ενεργού ενέργειας για τα μοντέλα με MID & class 1 σύμφωνα με το πρότυπο IEC/EN 62053-21 για τα μοντέλα χωρίς MID. Κατηγορία class 2 σύμφωνα με το πρότυπο IEC/EN 62053-23 για την μέτρηση άεργου ενέργειας. Εμφανίζει στην οθόνη τις στιγμιαίες τιμές των βασικών ηλεκτρικών παραμέτρων (kW, kVA, kvar) ανά φάση / συνολικές και στην θύρα επικοινωνίας (V, A, kW, kVA, kvar, Hz, pf) ανά φάση / συνολικές. Καταγράφει και εμφανίζει στην οθόνη την ενεργό ενέργεια (kWh) ανά φάση / συνολική, την φαινόμενη ενέργεια (kVAh) ανά φάση / συνολική, την άεργο ενέργεια (kvarh) ανά φάση / συνολική καθώς και τις Τ1/Τ2 Tariff μετρήσεις ενέργειας (kWh, kvarh, kVAh) ανά φάση / συνολικές.

Δείτε το φυλλάδιο

UEC1P5-4X - Μετρητής ενέργειας τριφασικός 4-wire για CT με Tariff

Τριφασικός μετρητής ενέργειας για σύνδεση με χρήση μετασχηματιστών έντασης (CT) 1Α ή 5Α. Για 4-σύρματα (4-wire) ηλεκτρικά δίκτυα. Προγραμματιζόμενος λόγος CT. Διατίθεται με ή χωρίς πιστοποίηση MID. Δύο έξοδοι S0 για εκπομπή παλμών. Οθόνη LCD με 8 κύρια ψηφία. Είσοδο τιμολογίου (Tariff input). Θύρα IR optical για σύνδεση με προαιρετικό μοντούλ επικοινωνίας. Μετρολογικό LED με 1000 imp/kWh και διάρκεια παλμού: 10 ± 2ms. Κατηγορία class B σύμφωνα με το πρότυπο EN 50470-3 για την μέτρηση ενεργού ενέργειας για τα μοντέλα με MID & class 1 σύμφωνα με το πρότυπο IEC/EN 62053-21 για τα μοντέλα χωρίς MID. Κατηγορία class 2 σύμφωνα με το πρότυπο IEC/EN 62053-23 για την μέτρηση άεργου ενέργειας. Εμφανίζει στην οθόνη τις στιγμιαίες τιμές των βασικών ηλεκτρικών παραμέτρων (kW, kVA, kvar) ανά φάση / συνολικές και στην θύρα επικοινωνίας (V, A, kW, kVA, kvar, Hz, pf) ανά φάση / συνολικές. Καταγράφει και εμφανίζει στην οθόνη την ενεργό ενέργεια (kWh) ανά φάση / συνολική, την φαινόμενη ενέργεια (kVAh) ανά φάση / συνολική, την άεργο ενέργεια (kvarh) ανά φάση / συνολική καθώς και τις Τ1/Τ2 Tariff μετρήσεις ενέργειας (kWh, kvarh, kVAh) ανά φάση / συνολικές.

Δείτε το φυλλάδιο

Τριφασικοί μετρητές ενέργειας Class C

UEM6C - Μετρητής ενέργειας τριφασικός για CT με θύρα RS485/M-BUS/Ethernet & Tariff

Τριφασικός μετρητής ενέργειας για σύνδεση με χρήση μετασχηματιστών έντασης (CT) 1Α ή 5Α. Προγραμματιζόμενος λόγος CT. Διατίθενται τα μοντέλα: UEM6C-4D R / UEM6C-4A R με θύρα RS485 (Modbus RTU/ASCII), UEM6C-D M / UEM6C-A M με θύρα M-BUS και UEM6C-4D E / UEM6C-4A E με θύρα Ethernet (Modbus TCP). Διατίθενται με ή χωρίς πιστοποίηση MID. Έξοδος S0 για εκπομπή παλμών. Οθόνη LCD με 8 κύρια ψηφία. Είσοδο τιμολογίου (Tariff input). Μετρολογικό LED με 10000 imp/kWh και διάρκεια παλμού: 10 ± 2ms. Κατηγορία class C σύμφωνα με το πρότυπο EN 50470-3 για την μέτρηση ενεργού ενέργειας για τα μοντέλα με MID & class 0.5 S σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62053-22 για τα μοντέλα χωρίς MID. Κατηγορία class 2 σύμφωνα με το πρότυπο IEC/EN 62053-23 για την μέτρηση άεργου ενέργειας. Εμφανίζει στην οθόνη τις στιγμιαίες τιμές των βασικών ηλεκτρικών παραμέτρων (kW, kVA, kvar) ανά φάση / συνολικές και στην θύρα επικοινωνίας (V, A, kW, kVA, kvar, Hz, pf) ανά φάση / συνολικές. Καταγράφει και εμφανίζει στην οθόνη την ενεργό ενέργεια (kWh) ανά φάση / συνολική, την φαινόμενη ενέργεια (kVAh) ανά φάση / συνολική, την άεργο ενέργεια (kvarh) ανά φάση / συνολική καθώς και τις Τ1/Τ2 Tariff μετρήσεις ενέργειας (kWh, kvarh, kVAh) ανά φάση / συνολικές.

Δείτε το φυλλάδιο

UEC6C-X - Μετρητής ενέργειας τριφασικός με Tariff

Τριφασικός μετρητής ενέργειας για σύνδεση με χρήση μετασχηματιστών έντασης (CT) 1Α ή 5Α. Προγραμματιζόμενος λόγος CT. Διατίθεται με ή χωρίς πιστοποίηση MID. Δύο έξοδοι S0 για εκπομπή παλμών. Οθόνη LCD με 8 κύρια ψηφία. Είσοδο τιμολογίου (Tariff input). Θύρα IR optical για σύνδεση με προαιρετικό μοντούλ επικοινωνίας. Μετρολογικό LED με 10000 imp/kWh και διάρκεια παλμού: 10 ± 2ms. Κατηγορία class C σύμφωνα με το πρότυπο EN 50470-3 για την μέτρηση ενεργού ενέργειας για τα μοντέλα με MID & class 0.5 S σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62053-22 για τα μοντέλα χωρίς MID. Κατηγορία class 2 σύμφωνα με το πρότυπο IEC/EN 62053-23 για την μέτρηση άεργου ενέργειας. Εμφανίζει στην οθόνη τις στιγμιαίες τιμές των βασικών ηλεκτρικών παραμέτρων (kW, kVA, kvar) ανά φάση / συνολικές και στην θύρα επικοινωνίας (V, A, kW, kVA, kvar, Hz, pf) ανά φάση / συνολικές. Καταγράφει και εμφανίζει στην οθόνη την ενεργό ενέργεια (kWh) ανά φάση / συνολική, την φαινόμενη ενέργεια (kVAh) ανά φάση / συνολική, την άεργο ενέργεια (kvarh) ανά φάση / συνολική καθώς και τις Τ1/Τ2 Tariff μετρήσεις ενέργειας (kWh, kvarh, kVAh) ανά φάση / συνολικές.

Δείτε το φυλλάδιο

Μοντούλ επικοινωνίας μετρητών

Μοντούλ επικοινωνίας μετρητών KNX, M-Bus, RS485 Modbus, LAN Gateway

Συμπαγείς μονάδες επικοινωνίας κατάλληλες για τη διαχείριση μετρητών ενέργειας σε βιομηχανικές και άλλες εφαρμογές. Χάρη στην οπτική θύρα, η επικοινωνία με τον μετρητή ενέργειας είναι γρήγορη και εύκολη. Συνδυάζονται με τις σειρές μετρητών ενέργειας UEC1P5 και UEC80. Μοντέλα KNX, M-Bus (Meter-Bus), RS485 (Modbus RTU/ASCII), LAN Gateway (Modbus TCP). Η μονάδα Gateway LAN επιτρέπει τη διαχείριση ενός μεμονωμένου μετρητή ενέργειας από οποιονδήποτε υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο Internet/LAN μέσω ενός απλού περιηγητή ιστού (web browser). Συμπαγές μέγεθος (1-2 μονάδες DIN). Δυνατότητα αλλαγής της επικοινωνίας του μετρητή σύμφωνα με την απαιτούμενη εφαρμογή.

Δείτε το φυλλάδιο