ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

για έλεγχο συστημάτων συλλογής δεδομένων / καταγραφικών

Το λογισμικό που αναπτύσει η Campbell Scientific σας δίνει τη δυνατότητα να ελέγχετε τα συστήματα συλλογής δεδομένων από τον υπολογιστή σας. Τα διαθέσιμα προγράμματα σας διευκολύνουν στον προγραμματισμό των καταγραφικών, τη διαχείριση των επικοινωνιών, καθώς και στη γραφική απεικόνιση και ανάλυση των δεδομένων / μετρήσεων. Για τους νέους χρήστες, η απλή βασική έκδοση του λογισμικού της απλοποιεί τον προγραμματισμό και την ανάκτηση των δεδομένων και μπορείτε να το κατεβάσετε, χωρίς χρέωση, από την ιστοσελίδα της Campbell Scientific.

Τα πακέτα λογισμικού απεικόνισης και ανάλυσης (Display and Analysis Software) εμφανίζουν με γραφικό τρόπο τα δεδομένα που έχουν ανακτηθεί από τα καταγραφικά της Campbell Scientific. Τα δεδομένα μπορούν να εμφανιστούν με μια μεγάλη ποικιλία γραφικών διαγραμμάτων (ράβδων, διασποράς κ.α.), καθώς και σαν μετρητές και ψηφιακές τιμές. Ορισμένα από τα πακέτα λογισμικού περιλαμβάνουν επίσης λειτουργία ειδοποίησης συναγερμού.

Παραθέτουμε παρακάτω μερικά από τα προϊόντα / λύσεις της εταιρείας Campbell Scientific που μπορούμε να σας προμηθεύσουμε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Campbell Scientific και τον κατάλογο προϊόντων της επισκεφθείτε τον κατάλογο προϊόντων της Campbell Scientific.

PC200W

Το PC200W είναι το δωρεάν βασικό πακέτο λογισμικού της Campbell Scientific σχεδιασμένο για νέους χρήστες ή χρήστες με απλές ανάγκες επικοινωνίας δεδομένων. Παρέχει μόνο μερικά βασικά εργαλεία (ρύθμιση ώρας καταγραφικού, αποστολή προγράμματος, παρακολούθηση των δεδομένων, συλλογή δεδομένων, κλπ). Το PC200W υποστηρίζει μόνο την απευθείας συνδέση μεταξύ ενός υπολογιστή και ενός καταγραφικού (δεν υποστήριζει τηλεπικοινωνίες ή προγραμματισμένη συλλογή δεδομένων). Μετά από τη δημιουργεία ενός προγράμματος με την χρήση του λογισμικού Short Cut Program Generator (συμπεριλαμβάνεται), το PC200W χρησιμοποιείται συνήθως για να ανεβάσουμε το πρόγραμμα στο καταγραφικό. Μπορείτε να το κατεβάσετε, χωρίς χρέωση, από την ιστοσελίδα της Campbell Scientific.


LoggerNet

Το LoggerNet είναι το κύριο πακέτο λογισμικού υποστήριξης των καταγραφικών της Campbell Scientific. Υποστηρίζει τον προγραμματισμό, την επικοινωνία, και την ανάκτηση δεδομένων από τα καταγραφικά σε ένα PC. Το LoggerNet αποτελείται από μια εφαρμογή διακομιστή και διάφορες εφαρμογές client ενσωματωμένες σε ένα ενιαίο προϊόν. Μπορεί να υποστηρίξει σύνδεση με ένα μόνο καταγραφικό, αλλά είναι επίσης κατάλληλο για εφαρμογές που απαιτούν τηλεπικοινωνίες ή προγραμματισμένη ανάκτηση δεδομένων σε μεγάλα δίκτυα καταγραφικών. Δημιουργεί τα προγράμματα των καταγραφικών με τη χρήση των Edlog ή CRBasic. Εμφανίζει τιμές ή κάνει γραφήματα μετρήσεων σε πραγματικό χρόνο ή των ιστορικών δεδομένων. Ανακτά δεδομένα χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις επιλογές των τηλεπικοινωνιών που διατίθενται. Αποθηκεύει τα δεδομένα σε μορφές (συμπεριλαμβανομένων CSV και XML) που μπορούν να εισαχθούν σε άλλα πακέτα ανάλυσης τρίτων κατασκευαστών.