ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

για επικοινωνία, έλεγχο, άντληση & οπτικοποίηση δεδομένων των καταγραφικών

Το λογισμικό που αναπτύσει η Campbell Scientific σας δίνει τη δυνατότητα να ελέγχετε τα συστήματα συλλογής δεδομένων (καταγραφικά) από τον υπολογιστή σας. Τα διαθέσιμα προγράμματα σας διευκολύνουν στον προγραμματισμό των καταγραφικών, τη διαχείριση των επικοινωνιών, καθώς και στη γραφική απεικόνιση και ανάλυση των δεδομένων / μετρήσεων. Για τους νέους χρήστες, η απλή βασική έκδοση του λογισμικού της απλοποιεί τον προγραμματισμό και την ανάκτηση των δεδομένων και μπορείτε να το κατεβάσετε, χωρίς χρέωση, από την ιστοσελίδα της Campbell Scientific.

Τα πακέτα λογισμικού απεικόνισης και ανάλυσης (Display and Analysis Software) εμφανίζουν με γραφικό τρόπο τα δεδομένα που έχουν ανακτηθεί από τα καταγραφικά της Campbell Scientific. Τα δεδομένα μπορούν να εμφανιστούν με μια μεγάλη ποικιλία γραφικών διαγραμμάτων (ράβδων, διασποράς κ.α.), καθώς και σαν μετρητές και ψηφιακές τιμές. Ορισμένα από τα πακέτα λογισμικού περιλαμβάνουν επίσης λειτουργία ειδοποίησης συναγερμού.

Παραθέτουμε παρακάτω μερικά από τα προϊόντα / λύσεις της εταιρείας Campbell Scientific που μπορούμε να σας προμηθεύσουμε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Campbell Scientific και τον κατάλογο προϊόντων της επισκεφθείτε τον κατάλογο προϊόντων της Campbell Scientific.

PC400 - Δωρεάν λογισμικό

Το PC400 είναι το δωρεάν λογισμικό εισαγωγικού επιπέδου υποστήριξης των καταγραφικών της Campbell Scientific. Αυτό το ευέλικτο λογισμικό υποστηρίζει μια ποικιλία επιλογών τηλεπικοινωνιών, μη αυτόματη συλλογή δεδομένων και εμφάνιση δεδομένων. Το PC400 περιλαμβάνει μια εύχρηστη γεννήτρια προγραμμάτων τη Short Cut, καθώς και λογισμικά επεξεργασίας των προγραμμάτων των καταγραφικών με πλήρη χαρακτηριστικά (CRBasic, Edlog). Τα εργαλεία προγραμματισμού ShortCut, Edlog και CRBasic χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία/επεξεργασία των προγραμμάτων των καταγραφικών που μετρούν αισθητήρες και για τον έλεγχο συσκευών SDM, πολυπλεκτών και ρελέ. Υποστηρίζει τη χειροκίνητη συλλογή δεδομένων από τα καταγραφικά μέσω άμεσης σύνδεσης, μόντεμ τηλεφώνου, Ethernet ή ραδιοκυμάτων (UHF, VHF ή φάσματος διασκορπισμού). Έχει την δυνατότητα εμφάνισης των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο ή των ιστορικών δεδομένων από τα καταγραφικά.

Μπορείται να κατεβάσετε το λογισμικό από εδώ πατώντας το κουμπί "ADD TO LIST". Θα σας σταλεί ένα email που περιλαμβάνει τον σειριακό αριθμό του PC400 και το κλειδί εγκατάστασης λογισμικού. Εάν διαθέτετε τον σειριακό αριθμό του PC400 και το κλειδί εγκατάστασης μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ .

Δείτε το φυλλάδιο Οδηγίες χρήσης

Device Configuration Utility - Δωρεάν λογισμικό

Το Device Configuration Utility (DevConfig) σάς επιτρέπει να στέλνετε νέα λειτουργικά συστήματα σε καταγραφικά δεδομένων και άλλες συσκευές με μνήμη flash, να διαμορφώνετε διάφορες ρυθμίσεις PakBus σε καταγραφικά δεδομένων και να επεξεργάζεστε ρυθμίσεις για περιφερειακά επικοινωνίας όπως το NL240 και το RF401A. Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση των καταγραφικών και περιφερειακών πριν από την ανάπτυξη αυτών των συσκευών στο πεδίο και πριν από την προσθήκη των συσκευών σε δίκτυα στο λογισμικό υποστήριξης καταγραφικών δεδομένων Campbell Scientific όπως το LoggerNet ή το PC400. Το DevConfig υποστηρίζει μόνο σειριακές συνδέσεις και συνδέσεις IP μεταξύ του υπολογιστή και των συσκευών. Το DevConfig μπορεί επίσης να ρυθμίσει το ρολόι των καταγραφικών, να στείλει αρχεία προγράμματος στα καταγραφικά και να παρακολουθήσει τα δεδομένα σε αυτά.

Μπορείται να κατεβάσετε το λογισμικό από εδώ .


LoggerNet

Το LoggerNet είναι το κύριο πακέτο λογισμικού υποστήριξης των καταγραφικών της Campbell Scientific. Υποστηρίζει τον προγραμματισμό, την επικοινωνία, και την ανάκτηση δεδομένων από τα καταγραφικά σε ένα PC. Το LoggerNet αποτελείται από μια εφαρμογή διακομιστή και διάφορες εφαρμογές client ενσωματωμένες σε ένα ενιαίο προϊόν. Μπορεί να υποστηρίξει σύνδεση με ένα μόνο καταγραφικό, αλλά είναι επίσης κατάλληλο για εφαρμογές που απαιτούν τηλεπικοινωνίες ή προγραμματισμένη ανάκτηση δεδομένων σε μεγάλα δίκτυα καταγραφικών. Δημιουργεί τα προγράμματα των καταγραφικών με τη χρήση των Edlog ή CRBasic. Εμφανίζει τιμές ή κάνει γραφήματα μετρήσεων σε πραγματικό χρόνο ή των ιστορικών δεδομένων. Ανακτά δεδομένα χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις επιλογές των τηλεπικοινωνιών που διατίθενται. Αποθηκεύει τα δεδομένα σε μορφές (συμπεριλαμβανομένων CSV και XML) που μπορούν να εισαχθούν σε άλλα πακέτα ανάλυσης τρίτων κατασκευαστών.

Μπορείται να κατεβάσετε την δοκιμαστική έκδοση (trial version) του λογισμικού από εδώ πατώντας το κουμπί "ADD TO LIST".

Δείτε το φυλλάδιο Οδηγίες χρήσης

RTMC - Real-Time Monitor and Control Software

Το RTMC (παρακολούθηση και έλεγχος σε πραγματικό χρόνο) σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια γραφική απεικόνιση των δεδομένων του καταγραφικού σας σε πραγματικό χρόνο. Διατίθενται διάφορες εκδόσεις του RTMC: RTMC Development, RTMC Pro, RTMC Run-Time.

Η εφαρμογή RTMC Development και το RTMC Run-Time περιλαμβάνονται στο λογισμικό υποστήριξης καταγραφικών LoggerNet, LoggerNetAdmin και RTDAQ.

Το RTMC Pro, μια βελτιωμένη έκδοση του RTMC Development, αγοράζεται χωριστά. Περιλαμβάνει επίσης το RTMC Run-Time. Το RTMC Pro παρέχει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με την τυπική εφαρμογή RTMC Development.

Τα έργα / απεικονίσεις RTMC που αναπτύχθηκαν στο RTMC Development ή στο RTMC Pro εκτελούνται με χρήση του RTMC Run-Time. Το RTMC Run-Time περιλαμβάνεται στα LoggerNet, LoggerNetAdmin, RTDAQ και RTMC Pro. Πρόσθετες άδειες του RTMC Run-Time μπορούν να αγοραστούν χωριστά και να εγκατασταθούν σε υπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι στο ίδιο τοπικό δίκτυο (LAN) με έναν υπολογιστή που εκτελεί το LoggerNet. Αυτό επιτρέπει σε απομακρυσμένους υπολογιστές να εμφανίζουν δεδομένα σε γραφική μορφή από έναν διακομιστή LoggerNet.

Δείτε το φυλλάδιο Οδηγίες χρήσης

CSI Web Server

Το πακέτο λογισμικού CSI Web Server περιλαμβάνει τον CSI Web Server (Διακομιστής Ιστού), τον CSI Web Server Administrator (Διαχειριστής Διακομιστή Ιστού) και τον Web Publisher (Εκδότης Ιστού). Το πακέτο λογισμικού CSI Web Server περιλαμβάνεται στο RTMC Pro. Μπορεί επίσης να αγοραστεί ξεχωριστά για χρήση με την εφαρμογή RTMC Development που περιλαμβάνεται στα λογιασμικά LoggerNet, LoggerNet Admin και RTDAQ.

Ο CSI Web Server εκτελείται σε υπολογιστή και εμφανίζει έργα / απεικονίσεις που έχουν δημιουργηθεί με χρήση του RTMC ή RTMC Pro σε οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης ιστού (web browser) που υποστηρίζει HTML5.

Ο CSI Web Server Administrator σάς επιτρέπει να διαμορφώνετε ή να ελέγχετε την κατάσταση του CSI Web Server και να περιηγείστε εύκολα σε έναν ή περισσότερους ιστότοπους που εκτελούνται στον CSI Web Server.

Ο Web Publisher χρησιμοποιείται για τη δημοσίευση των έργων / απεικονίσεων RTMC ή RTMC Pro σε έναν ιστότοπο υπολογιστή που εκτελεί τον CSI Web Server ή σε ένα καταγραφικό δεδομένων με δυνατότητα HTTP, όπως ένα CR6 ή CR1000Χ. (Η δημοσίευση σε ένα καταγραφικό δεδομένων απαιτεί ένα έργο / απεικόνιση από RTMC Pro.) Επιπλέον, ο Web Publisher έχει ρυθμίσεις εμφάνισης που σας επιτρέπουν να εμφανίζετε άλλες καρτέλες για περιήγηση δεδομένων και την κατάσταση δικτύου.

Δείτε το φυλλάδιο Οδηγίες χρήσης

LoggerLink - Mobile Apps για iOS και Android

Οι εφαρμογές LoggerLink Mobile Apps είναι απλά αλλά ισχυρά εργαλεία που επιτρέπουν σε μια συσκευή iOS ή Android να επικοινωνεί με τα καταγραφικά δεδομένων που διαθέτουν δυνατότητα TCP/IP. Το LoggerLink για Android υποστηρίζει επίσης επικοινωνία Bluetooth για αυτά τα καταγραφικά δεδομένων χρησιμοποιώντας έναν προσαρμογέα RS-232-Bluetooth. Οι εφαρμογές υποστηρίζουν εργασίες συντήρησης πεδίου, όπως προβολή και συλλογή δεδομένων, ρύθμιση του ρολογιού και λήψη προγραμμάτων.

Οι εφαρμογές LoggerLink για κινητά είναι δωρεάν και διαθέσιμες μέσω του Apple Store ή του Google Play Store.

Δείτε το φυλλάδιο Οδηγίες χρήσης