ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ

πολυπλέκτες, μονάδες επέκτασης σειριακών εισόδων, ρελέ, ακροδεκτών, καναλιών I/O

Ορισμένα περιφερειακά μέτρησης και ελέγχου χρησιμοποιούνται για την αύξηση του αριθμού των ακροδεκτών (καναλιών / εισόδων / εξόδων) που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα καταγραφικά, γεγονός που τους επιτρέπει να μετρήσουν περισσότερους αισθητήρες ή να ελέγξουν περισσότερες εξωτερικές συσκευές. Άλλα περιφερειακά μέτρησης και ελέγχου προσφέρουν πρόσθετες δυνατότητες που διαφορετικά δεν θα ήταν διαθέσιμες. Τα περιφερειακά μέτρησης και ελέγχου περιλαμβάνουν σειριακές μονάδες επέκτασης I/O (Synchronous Devices for Measurement - SDMs), πολυπλέκτες (multiplexers), και μονάδες ακροδεκτών εισόδου (Terminal Input Modules - TIMs).

Παραθέτουμε παρακάτω μερικά από τα προϊόντα / λύσεις της εταιρείας Campbell Scientific που μπορούμε να σας προμηθεύσουμε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Campbell Scientific και τον κατάλογο προϊόντων της επισκεφθείτε τον κατάλογο προϊόντων της Campbell Scientific.

AM16/32B multiplexer - Πολυπλέκτης

Ο πολυπλέκτης AM16/32Β αυξάνει σημαντικά τον αριθμό των αισθητήρων που μπορούν να συσνδεθούν σε ένα καταγραφικό της Campbell Scientific. Διασυνδέεται με το καταγραφικό και προσθέτει τερματικά κανάλια για την καλωδίωση επιπλέον αισθητήρων σχεδόν οποιουδήποτε τύπου. Μπορεί να κάνει πολυπλεξία 16, 32, ή 48 αισθητήρων ανάλογα με τον τύπο τους. Το καταγραφικό ελέγχει τον πολυπλέκτη χρησιμοποιώντας δύο θύρες ελέγχου ή μία θύρα ελέγχου και ένα κανάλι διέγερσης. Έως και έξι AM16/32B μπορούν να συνδεθούν στο ίδιο καταγραφικό, ανάλογα με τον αριθμό των θυρών ελέγχου και τις διαθέσιμες αναλογικές εισόδους.


SDM-SIO4A - Σειριακή μονάδα επέκτασης I/O

Η SDM-SIO4A είναι μια σειριακή μονάδα επέκτασης I/O για τα καταγραφικά της Campbell Scientific. Είναι σχεδιασμένη για να προσθέσει τέσσερεις επιπλέον και ατομικές διαμορφώσιμες και διευθυνσιοδοτούμενες RS-232, RS-422, ή RS-485 (half- or full-duplex) σειριακές θύρες σε ένα SDM-ικανό καταγραφικό για την διασύνδεσή του με ευφυείς αισθητήρες, ενεργοποιητές, ή οθόνες. Έως τρεις μονάδες SDM-SIO4A μπορούν να συνδεθούν σε μια θύρα SDM ενος καταγραφικού. Τα κανάλια της SDM-SIO4A μονάδας συμπεριφέρονται σαν μια σειριακή θύρα επί της μητρικής πλακέτας του καταγραφικού και χρησιμοποιούν το ίδιο σετ εντολών σειριακής επικοινωνίας I/O.


LR4 - Μονάδα ρελέ

Η μονάδα ρελέ LR4 είναι χρήσιμη σε περιπτώσεις όπου το ηλεκτρικό δίκτυο είναι αναξιόπιστο ή εάν πρέπει να κάνουμε εξοικονόμιση ενέργειας, επειδή δεν χρειάζεται ηλεκτρική ενέργεια για να κρατήσει το ρελέ κλειστό. Η LR4 μανδαλώνει μηχανικά την κατάσταση του ρελέ επιτρέποντας να αφαιρεθεί η τάση διέγερσης. Η κατάσταση του ρελέ μπορεί να αλλάξει μόνο με την αποστολή μιας εντολής στην μονάδα LR4 ή με χειροκίνητη εναλλαγή χρησιμοποιόντας το κουμπί του ρελέ.