ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ - ΕΛΕΓΚΤΕΣ

γενικής χρήσης με μεγάλο εύρος αριθμού καναλιών (εισόδων / εξόδων) & επεκτάσιμα

Η Campbell Scientific, κατασκευάζει καταγραφικά (dataloggers), συστήματα συλλογής δεδομένων (data acquisition systems), καθώς και προϊόντα για τη μέτρηση και τον έλεγχο που χρησιμοποιούνται σε όλο τον κόσμο στον τομέα της έρευνας και της βιομηχανίας. Τα προϊόντα της είναι γνωστά για την ευελιξία τους, για την ακρίβεια των μετρήσεων, και την αξιοπιστία τους, ακόμα και στις πιο αντίξοες συνθήκες περιβάλλοντος. Προσπαθεί συνεχώς να αναπτύξει καινοτόμα προϊόντα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών της.

Η Campbell Scientific διαθέτει διάφορες σειρές από καταγραφικά, από το πιο βασικό καταγραφικό με λίγα κανάλια, έως συστήματα καταγραφικών με δυνατότητες επέκτασης που μετρούν εκατοντάδες κανάλια. Τα καταγραφικά της διαθέτουν ευρύ εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας, χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, και την ικανότητα να αποθηκεύουν μεγάλο αριθμό μετρήσεων. Μπορούν επίσης να λειτουργήσουν ανεξάρτητα από τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος και από την παρουσία ανθρώπου ή υπολογιστή. Οι περισσότεροι αισθητήρες συνδέονται απευθείας στα καταγραφικά της, εξαλείφοντας την απαίτηση για εξωτερική επεξεργασία του σήματος. Ο χρόνος δειγματοληψίας μπορεί να προγραμματιστεί από λίγες ώρες έως 100.000 φορές ανά δευτερόλεπτο, ανάλογα με το μοντέλο του καταγραφικού. Οι τύποι μέτρησης, οι αλγόριθμοι επεξεργασίας, και τα διαστήματα καταγραφής είναι επίσης προγραμματιζόμενα. Οι εντολές προγραμματισμού διαθέτουν στατιστικές και μαθηματικές συναρτήσεις έτσι ώστε να παρέχουν μείωση του όγκου των δεδομένων που καταγράφονται στο πεδίο και να εξάγουν τις μετρήσεις στις επιθυμητές μονάδες μέτρησης.

Τα καταγραφικά της Campbell Scientific όχι μόνο παρέχουν προηγμένες δυνατότητες μέτρησης, αλλά μπορούν επίσης να ελέγχουν εξωτερικές συσκευές. Η χωρίς παρακολούθηση, από χειριστή, καταγραφή μετρήσεων και η λήψη αποφάσεων ελέγχου μπορούν να βασίζονται σε συνθήκες χρονικές ή σε εμφάνιση συμβάντων. Τα καταγραφικά μπορούν να χρησιμοποιήσουν τηλεφωνικές γραμμές, συσκευές τηλεειδοποίησης, ραδιοκύματα καθώς και άλλες συσκευές για να αναφέρουν τις συνθήκες που επικρατούν στην τοποθεσία εγκατάστασης. Επειδή τα καταγραφικά της έχουν πολλά είδη καναλιών και προγραμματιζόμενες εισόδους, μπορούν να μετρήσουν σχεδόν κάθε εμπορικά διαθέσιμο αισθητήρα. Οι τύποι των καναλιών περιλαμβάνουν αναλογικές εισόδους (απλές ή διαφορικές), μετρητές παλμών, αναλογικές εξόδους, ψηφιακές I/O, φίλτρα anti-aliasing, και μεταγωγικής διέγερσης. Πολυπλέκτες και άλλα περιφερειακά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αυξήσουν τον αριθμό των καναλιών.

Παραθέτουμε παρακάτω μερικά από τα προϊόντα / λύσεις της εταιρείας Campbell Scientific που μπορούμε να σας προμηθεύσουμε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Campbell Scientific και τον κατάλογο προϊόντων της επισκεφθείτε τον κατάλογο προϊόντων της Campbell Scientific.

CR310 - Καταγραφικό ελεγκτής με 6 κανάλια γενικής χρήσης (6 AI ή 4 DI/DO - 2 AI), 2 AO & 2 DI/DO

Το CR310 είναι ένα πολλαπλών χρήσεων, μικρού μεγέθους, καταγραφικό και σύστημα ελέγχου χαμηλού κόστους που περιλαμβάνει μια ενσωματωμένη θύρα Ethernet 10/100 και αφαιρούμενους τερματικούς συνδετήρες. Αυτό το εισαγωγικό (entry-level) καταγραφικό, με το πλούσιο σετ εντολών προγραμματισμού, μπορεί να συνδεθεί για λήψη μετρήσεων με τους περισσότερους υδρολογικούς, μετεωρολογικούς, περιβαλλοντικούς και βιομηχανικούς αισθητήρες. Το CR310 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές αυτοματισμών για τη λήψη / εκτέλεση αποφάσεων, επί τόπου ή εξ αποστάσεως, για τον έλεγχο και την M2M επικοινωνία με άλλες συσκευές. Το CR310 είναι ιδανικό για μικρές εφαρμογές που απαιτούν μακράς διάρκειας, εξ αποστάσεως παρακολούθηση και έλεγχο. Διαθέτει: Μνήμη 30 ΜΒ (αποθηκεύει 7.5 εκατομμύρια μετρήσεις), 6 προγραμματιζόμενα κανάλια γενικής χρήσης (6 απλά ή 3 διαφορικά αναλογικά), 2 παλμικά κανάλια, 2 ψηφιακά DI/DO, 2 αναλογικές εξόδους, 1 κανάλι εξόδου τάσης 12V, μέτρηση έξυπνων αισθητήρων, διεπαφή web. Ακρίβεια αναλογικών μετρήσεων ±(0.04% ± 6 µV) για 0° έως 40°C. Χρόνος δειγματοληψίας 100ms έως 24h. Διατίθενται εκδόσεις με ενσωματωμένο WiFi ή πομποδέκτη (RF) για ασύρματη επικοινωνία. Πολύ χαμηλή κατανάλωση (sleep: 1.5 mA). Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας −40° έως +70°C. Κατασκευάζεται στις Η.Π.Α.

Λεπτομέρειες

CR800 - Καταγραφικό ελεγκτής με 6 AI & 4 DI/DO κανάλια

Το CR800 είναι ένα μικρότερο, ιδανικό για ερευνητικές εφαρμογές καταγραφικό σχεδιασμένο για αυτόνομη λειτουργία σε αντίξοα και απομακρυσμένα περιβάλλοντα. Προορίζεται για περιπτώσεις στις οποίες απαιτούνται σύνδεση με λίγους αισθητήρες. Κάθε CR800 διαβάζει δεδομένα από αισθητήρες, και τα μεταδίδει μέσω μιας περιφερειακής συσκευής επικοινωνίας. Είναι συμβατό με πολούς τύπους αισθητήρων και συσκευές τηλεπικοινωνίας. Πολλά CR800 μπορεί να ρυθμιστούν ως ένα δίκτυο ή να αναπτυχθούν χωριστά ως μεμονομένες μονάδες. Ιδανικό για εφαρμογές σε αιολικές καταγραφές, μετεωρολογικούς σταθμούς, ETo/στη γεωργία, της ποιότητας του αέρα, της υγρασίας του εδάφους, της στάθμης του νερού, σε υδατοκαλλιέργειες, σε ελέγχους οχημάτων, Time Domain Reflectometry, σε συστήματα SCADA, και της ποιότητας του νερού. Διαθέτει: Μνήμη 4 ΜΒ (αποθηκεύει 2 εκατομμύρια μετρήσεις), 6 απλά ή 3 διαφορικά αναλογικά ΑΙ, 2 παλμικά κανάλια, 4 ψηφιακά DI/DO, 2 αναλογικές εξόδους, 1 κανάλι εξόδου τάσης 12V, μέτρηση έξυπνων αισθητήρων (RS232, SDI-12), θύρα RS232 για σύνδεση με Η/Υ, πολλά πρωτόκολλα επικοινωνίας (PakBus, Modbus, DNP3, XML, POP3, SMTP, Telnet, NTCIP, SDI-12, SDM). Ακρίβεια αναλογικών μετρήσεων ±(0.06% + offset) για 0° έως 40°C. Χρόνος δειγματοληψίας 10ms έως 24h. Πολύ χαμηλή κατανάλωση (sleep: 0.7 mA). Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας -25° έως +50°C. Δυνατότητα επέκτασης καναλιών με χρήση κατάλληλων καρτών. Κατασκευάζεται στις Η.Π.Α.

Λεπτομέρειες

CR1000X - Καταγραφικό ελεγκτής με 16 AI & 8 DI/DO κανάλια

Το καταγραφικό και σύστημα ελέγχου CR1000X έχει εισόδους για την σύνδεση περισσότερων αισθητήρων από τις σειρές των καταγραφικών CR300 και CR800. Το CR1000X έχει μια μονάδα μέτρησης και ελέγχου καθώς και τις απαραίτητες κλεμοσειρές συνδεσμολογίας. Η κατανάλωση ενέργειας και το περίβλημά του είναι βελτιστοποιημένα για εφαρμογές χωρίς επιτήρηση της λειτουργίας του. Η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας επιτρέπει στο CR1000X να λειτουργεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα με μια μπαταρία επαναφορτιζόμενη από ένα ηλιακό πάνελ, εξαλείφοντας την ανάγκη για πηγή εναλλασσόμενου ρεύματος. Συλλέγει και αποθηκεύει δεδομένα και μπορεί να ελέγχει περιφερειακό εξοπλισμό, λειτουργώντας έτσι ως ο εγκέφαλος αυτοματισμού του συστήματός σας. Συμβατό με τα περιφερειακά επέκτασης καναλιών που σας επιτρέπουν να επεκτείνετε το σύστημά σας. Διαθέτει: Μνήμη 4 MB SRAM + 72 MB flash (αποθηκεύει 38 εκατομμύρια μετρήσεις), 16 απλά ή 8 διαφορικά αναλογικά ΑΙ, 10 παλμικά κανάλια, 8 ψηφιακά DI/DO, 2 κανάλια εξόδου τάσης 12V, μέτρηση έξυπνων αισθητήρων, θύρα USB Micro B για σύνδεση με Η/Υ, θύρα Ethernet 10/100, RS232, CS I/O, RS-422, CPI, RS-485, micro SD card, πολλά πρωτόκολλα επικοινωνίας (PakBus, Modbus, DNP3, XML, POP3, SMTP, Telnet, NTCIP, SDI-12, SDM, FTP, MQTT, κ.α.), διεπαφή web. Ακρίβεια αναλογικών μετρήσεων ±(0.04% + offset) για 0 °C έως 40 °C. Χρόνος δειγματοληψίας 1ms έως 24h. Πολύ χαμηλή κατανάλωση (idle: <1 mA). Internet ready (email, FTP, HTTP/web). Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας −40 °C έως +70 °C. Κατασκευάζεται στις Η.Π.Α.

Λεπτομέρειες

CR6 - Καταγραφικό ελεγκτής με 12 κανάλια γενικής χρήσης (U) & 4 DI/DO

Το καταγραφικό και σύστημα ελέγχου CR6 αποτελεί βασικό συστατικό για τη δημιουργία ενός σύστηματος συλλογής των δεδομένων. Συνδυάζει τα καλύτερα χαρακτηριστικά από όλα τα καταγραφικά της Campbell Scientific και διαθέτει επιπλέον ταχύτερη επικοινωνία, χαμηλές απαιτήσεις ισχύος, διεπαφή USB, συμπαγές μέγεθος, και βελτιωμένη ακρίβεια και ανάλυση στις αναλογικές είσοδους. Το CR6 χρησιμοποιεί επίσης το νέο τύπο καναλιού γενικής χρήσης (U), έναν έξυπνο τρόπο για να επιτρέψει ουσιαστικά σε οποιοδήποτε αισθητήρα (αναλογικό, ψηφιακό, ή έξυπνο) να συνδεθεί σε οποιοδήποτε κανάλι U. Το CR6 είναι το πρώτο πολλαπλών χρήσεων καταγραφικό ικανό να κάνει μετρήσεις παλόμενου σύρματος. Διαθέτει δυνατότητα διακομιστή Web, για την προβολή δεδομένων, τη διαμόρφωσή του, τον διαγνωστικό έλεγχο και την ρύθμιση της ασφάλειας πρόσβασης των δεδομένων. Έχει προστασία από υπερτάσεις και ηλεκτρικά μεταβατικά φαινόμενα σε όλους τους τερματικούς ακροδέκτες. Διαθέτει: Μνήμη 4 MB SRAM + 72 MB flash (αποθηκεύει 38 εκατομμύρια μετρήσεις), 12 κανάλια γενικής χρήσης U που μπορούν να προγραμματιστούν το κάθε ένα ξεχωριστά (είτε ως αναλογικό AI/AO, είτε ως ψηφιακό DI/DO, είτε ώς παλμικό, είτε για τροφοδοσία αισθητήρων έως 5V), 4 ψηφιακά DI/DO, μέτρηση έξυπνων αισθητήρων (RS232, RS485, SDI-12), θύρα micro USB για σύνδεση με Η/Υ, θύρα Ethernet 10/100, RS232, CS I/O, RS-422, CPI, RS-485, θύρα micro SD για επέκταση της μνήμης αποθήκευσης δεδομένων, πολλά πρωτόκολλα επικοινωνίας (PakBus, Modbus, Ethernet, UDP, TCP, TLS, Telnet, HTTP/HTTPS, FTP/FTPS, SMTP/TLS, POP3/TLS κ.α.). Ακρίβεια αναλογικών μετρήσεων ±(0.04% ± 2 µV) για 0° έως 40°C. Χρόνος δειγματοληψίας 1ms έως 24h. Πολύ χαμηλή κατανάλωση (sleep: 1 mA). Δυνατότητα απευθείας σύνδεσης ηλιακού πάνελ για τροφοδοσία / φόρτιση της μπαταρίας. Internet ready (email, FTP, HTTP/web). Διατίθενται εκδόσεις με ενσωματωμένο WiFi ή πομποδέκτη (RF) για ασύρματη επικοινωνία. Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας −40° έως +70°C. Δυνατότητα επέκτασης καναλιών με χρήση κατάλληλων καρτών. Κατασκευάζεται στις Η.Π.Α.

Λεπτομέρειες