ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

για καταγραφικά όπως οθόνες, μόντεμ τηλεμετρίας (Ethernet, short-haul, UHF, VHF, δορυφορικό, κ.α.)

Οι συσκευές επικοινωνίας αποθηκεύουν και ανακτούν τα δεδομένα που συλλέγονται από συστήματα συλλογής δεδομένων. Αυτές οι συσκευές διευκολύνουν την προσβασιμότητα, την ανάλυση, την κοινή χρήση και την αναφορά δεδομένων. Η Campbell Scientific διαθέτει μια πλήρη σειρά προϊόντων τηλεμετρίας και αποθήκευσης δεδομένων στο πεδίο καθώς και προϊόντα για την ανάκτηση των μετρήσεων εξ αποστάσεως (πχ. από το γραφείο) ή στο πεδίο της εγκατάστασης. Οι επιλογές περιλαμβάνουν την άμεση σύνδεση των καταγραφικών με PC ή φορητό υπολογιστή, κάρτες PC, μονάδες αποθήκευσης, PDAs, και οθόνες. Οι επιλογές τηλεμετρίας περιλαμβάνουν λύσεις Ethernet, short-haul, multidrop, τηλεφωνίας (επίγειας και κινητής), ασύρματες (UHF, VHF και ευρέως φάσματος) και δορυφορικές.

Παραθέτουμε παρακάτω μερικά από τα προϊόντα / λύσεις της εταιρείας Campbell Scientific που μπορούμε να σας προμηθεύσουμε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Campbell Scientific και τον κατάλογο προϊόντων της επισκεφθείτε τον κατάλογο προϊόντων της Campbell Scientific.

NL201 - Μετατροπέας σειριακής σε Ethernet

Η NL201 είναι μια μονάδα μετατροπής της σειριακής σε Ethernet που παρέχει μια σύνδεση ενσύρματου δικτύου Ethernet σε καταγραφικά, περιφερειακά, και άλλες σειριακές συσκευές. Η NL201 υποστηρίζει προηγμένες δυνατότητες δικτύωσης για τις συσκευές και τα δίκτυα PakBus. Χρησιμοποιώντας μια μοναδική τεχνική για να γεφυρωσεί το Ethernet δίκτυο και τις CS I/O θύρες, η NL201 μπορεί να παρέχει άμεση πρόσβαση στην ολοκληρωμένη IP λειτουργικότητα ορισμένων καταγραφικών της Campbell Scientific. Η NL201 μπορεί επίσης να λειτουργήσει ως βασικός TCP σειριακός server, σειριακός πελάτης, σαν πύλη Modbus TCP/IP, και σαν διακομιστής διαμεσολαβητής TLS για HTTPS επικοινωνίες.


RF500M - Μόντεμ ραδιοκυμάτων UHF/VHF

Το RF500M είναι ένα ευέλικτο μόντεμ ραδιοκυμάτων UHF/VHF. Μπορεί να χρησιμεύσει ως μόντεμ στο πεδίο συνδεδεμένο σε καταγραφικό, ως ένας αυτόνομος επαναλήπτης μη συνδεδεμένος σε καταγραφικό, ή ως μόντεμ σταθμού βάσης συνδεδεμένο με έναν υπολογιστή. Αυτό το μόντεμ ραδιοκυμάτων λειτουργεί με τις κεραίες των σειρών RF320, RF310, RF300, ή με οποιοδήποτε συνδυασμό κεραίας και μόντεμ που εξάγει μία αποδιαμορφωμένη δέσμη byte μέσω RS-232.


COM220 - Τηλεφωνικό μόντεμ Hayes συμβατό

Το COM220 είναι ένα τηλεφωνικό μόντεμ που επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ ενός υπολογιστή και ενός καταγραφικού της Campbell Scientific μέσω ενός δημόσιου τηλεφωνικού δίκτυου. Ένα μόντεμ συμβατό με Hayes είναι απαραίτητο στο χώρο του υπολογιστή. Το COM220 συνδέεται με το καταγραφικό στο πεδίο. Τα περισσότερα καταγραφικά της Campbell Scientific είναι συμβατά. Υποστηρίζει ταχύτητες επικοινωνίας μέχρι 115.2 kbps μεταξύ του μόντεμ και του καταγραφικού. (Στην πράξη, η μετάδοση δεδομένων μέσω τηλεφωνικών γραμμών γενικά περιορίζεται στα 33.6 kbps.). Επιτρέπει στο χρήστη να ορίσει τον αριθμό κτύπων πριν την απάντηση της κλήσης.


CS-3G COM111 - Μόντεμ κινητής τηλεφωνίας 2G & 3G

Το σετ CS-3G περιλαμβάνει ένα μόντεμ COM111 που επιτρέπει στα δεδομένα να συλλέγονται από ένα απομακρυσμένο καταγραφικό με χρήση των δικτύων 2G και 3G της κινητής τηλεφωνίας. Επίσης περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα καλώδια, οι διασυνδέσεις, οι βάσεις στήριξης και μία κεραία για να παρέχει μια εύκολα στη χρήση λύση. Το μόνο που χρειάζεται για να θέσουμε σε λειτουργία το σύστημα είναι μια κάρτα SIM που λαμβάνεται από τον παροχέα υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας που παρέχει καλή κάλυψη στην επιδιωκόμενη θέση λειτουργίας του καταγραφικού. Quad-band GSM, GPRS, EDGE (E-GPRS) και 3G HSDPA πομποδέκτης που λειτουργεί σε δίκτυα σε όλο τον κόσμο. Το μόντεμ υποστηρίζει 900/2100 3G συχνότητες κοινές στην Ευρώπη και την Ασία.


SRM-5A Short Haul Modem - 4-σύρματο ασύγχρονο μόντεμ

Το SRM-5Α, που κατασκευάζεται από την RAD, είναι ένα ασύγχρονο μόντεμ που χρησιμοποιείται για τοπική επικοινωνία μεταξύ ενός καταγραφικού και ενός υπολογιστή. Δύο SRM-5A Short Haul μόντεμ απαιτούνται: ένα στο καταγραφικό και ένα στον υπολογιστή. Κάθε Short Haul μόντεμ μεταδίδει μέσω μιάς 4-σύρματης τηλεφωνικής γραμμής ή ενός CABLE2TP 2-καλωδίων συνεστραμμένου ζεύγους καλωδίου. Έχει ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων έως και 9.600 bps. Με καλώδιο 0.9mm (19 Gage) μεταδίδει στα 9.600 bps έως 10 Km ή στα στα 1.200 bps έως 12.2 Km.