ΜΙΚΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ

της MCQ Instruments για κανονικές ροές (0 - 30 L/min)

Αυτή η σειρά MCQ Gas Blender είναι λύση, ειδικά σχεδιασμένη για εργαστήρια, για τη διαχείριση και τον έλεγχο των κανονικών ροών (STANDARD FLOWS) σε μη επιθετικές διεργασίες ανάμιξης και αραίωσης αερίων. Πρόκειται για μια καινοτομική λύση του τύπου "all-in-one" για αντικατάσταση των πολυκαναλικών λύσεων των συμβατικών ελεγκτών ροής μάζας.

Με τα συστήματα Gas Blender 2000, 3000, 4000 ή 6000 Series, μπορείτε να αναμίξετε ή να αραιώσετε δυναμικά από 2 έως και 6 διαφορετικές πηγές μη επιθετικών αερίων με ένα μόνο όργανο.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ενδεικτικά σε εφαρμογές όπως: για τη δημιουργία μείγματος αερίου για βαθμονόμηση αισθητήρα ή αναλυτή, για την επιρροή της προσαρμοσμένης ατμόσφαιρας στους φούρνους για συντηγμένα κεραμικά υλικά, για μελέτες στις κυτταρικές καλλιέργειες στην βιοτεχνολογία και στην φαρμακευτική, για τη προετοιμασία αερίου σε υποθέσεις δοκιμής (test cases), για την ρύθμιση των ελεγχόμενων ατμοσφαιρικών συνθηκών όπως στις συσκευασίες τροποποιημένης ατμόσφαιρας (Modified Atmosphere Packaging) στην βιομηχανία τροφίμων και ποτών, για την ρύθμιση των αέριων ατμοσφαιρικών συνθηκών στις επιστήμες ζωής, για τη δημιουργία δυναμικών μειγμάτων που εφαρμόζονται στις τεχνικές εναπόθεσης (Chemical Vapor Deposition) στην βιομηχανία.

Ροή κάθε καναλιού εισόδου: 0 - 5000 mL/min. Συνολική ροή του μείγματος στην έξοδο: 0 - 30 L/min.

Παραθέτουμε παρακάτω μερικά από τα προϊόντα / λύσεις της εταιρείας MCQ Instruments που μπορούμε να σας προμηθεύσουμε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την MCQ Instruments και τον κατάλογο προϊόντων της επισκεφθείτε τον κατάλογο προϊόντων της MCQ Instruments.

Gas Blender 2000

Με τον μίκτη αερίων Gas Blender 2000 μπορείτε να αναμίξετε ή να αραιώσετε δυναμικά έως 2 διαφορετικές πηγές μη επιθετικών αερίων (N2, O2, CO2, CH4, Air, He, H2) με ένα μόνο όργανο. Υποστήριξη άλλων αερίων κατόπιν αιτήματος. Ο χρόνος απόκρισης για κάθε κανάλι εισόδου είναι 500 ms με ακρίβεια 1% του FS για N2, 20 °C, 101.325 kPa (1 atm). Πίεση λειτουγίας max 3 bar. Διαθέτει οθόνη αφής (Touch Display) και θύρες διασύνδεσης USB PC Interface & RS485, εξασφαλίζοντας την συμβατότητά του με συστήματα ProfiBus, ModBus, Matlab Simulink. Συμπεριλαμβάνει το λογισμικό Gas Mixture Creator.

Ροή κάθε καναλιού εισόδου: 0 - 5000 mL/min. Συνολική ροή του μείγματος στην έξοδο: 0 - 10 L/min.

Λεπτομέρειες

Gas Blender 3000

Με τον μίκτη αερίων Gas Blender 3000 μπορείτε να αναμίξετε ή να αραιώσετε δυναμικά έως 3 διαφορετικές πηγές μη επιθετικών αερίων (N2, O2, CO2, CH4, Air, He, H2) με ένα μόνο όργανο. Υποστήριξη άλλων αερίων κατόπιν αιτήματος. Ο χρόνος απόκρισης για κάθε κανάλι εισόδου είναι 500 ms με ακρίβεια 1% του FS για N2, 20 °C, 101.325 kPa (1 atm). Πίεση λειτουγίας max 3 bar. Διαθέτει οθόνη αφής (Touch Display) και θύρες διασύνδεσης USB PC Interface & RS485, εξασφαλίζοντας την συμβατότητά του με συστήματα ProfiBus, ModBus, Matlab Simulink. Συμπεριλαμβάνει το λογισμικό Gas Mixture Creator.

Ροή κάθε καναλιού εισόδου: 0 - 5000 mL/min. Συνολική ροή του μείγματος στην έξοδο: 0 - 15 L/min.

Λεπτομέρειες

Gas Blender 4000

Με τον μίκτη αερίων Gas Blender 4000 μπορείτε να αναμίξετε ή να αραιώσετε δυναμικά έως 4 διαφορετικές πηγές μη επιθετικών αερίων (N2, O2, CO2, CH4, Air, He, H2) με ένα μόνο όργανο. Υποστήριξη άλλων αερίων κατόπιν αιτήματος. Ο χρόνος απόκρισης για κάθε κανάλι εισόδου είναι 500 ms με ακρίβεια 1% του FS για N2, 20 °C, 101.325 kPa (1 atm). Πίεση λειτουγίας max 3 bar. Διαθέτει οθόνη αφής (Touch Display) και θύρες διασύνδεσης USB PC Interface & RS485, εξασφαλίζοντας την συμβατότητά του με συστήματα ProfiBus, ModBus, Matlab Simulink. Συμπεριλαμβάνει το λογισμικό Gas Mixture Creator.

Ροή κάθε καναλιού εισόδου: 0 - 5000 mL/min. Συνολική ροή του μείγματος στην έξοδο: 0 - 20 L/min.

Λεπτομέρειες

Gas Blender 6000

Με τον μίκτη αερίων Gas Blender 6000 μπορείτε να αναμίξετε ή να αραιώσετε δυναμικά έως 6 διαφορετικές πηγές μη επιθετικών αερίων (N2, O2, CO2, CH4, Air, He, H2) με ένα μόνο όργανο. Υποστήριξη άλλων αερίων κατόπιν αιτήματος. Ο χρόνος απόκρισης για κάθε κανάλι εισόδου είναι 500 ms με ακρίβεια 1% του FS για N2, 20 °C, 101.325 kPa (1 atm). Πίεση λειτουγίας max 3 bar. Διαθέτει οθόνη αφής (Touch Display) και θύρες διασύνδεσης USB PC Interface & RS485, εξασφαλίζοντας την συμβατότητά του με συστήματα ProfiBus, ModBus, Matlab Simulink. Συμπεριλαμβάνει το λογισμικό Gas Mixture Creator.

Ροή κάθε καναλιού εισόδου: 0 - 5000 mL/min. Συνολική ροή του μείγματος στην έξοδο: 0 - 30 L/min.

Λεπτομέρειες

Επιλέγω MCQ Instruments για αξιόπιστη, εύκολη & γρήγορη μίξη αερίων