Προϊόντα και συστήματα υψηλής τεχνολογίας

Διαθέτουμε στην ελληνική αγορά προϊόντα και συστήματα υψηλής τεχνολογίας διεθνών οίκων αλλά & κατασκευής μας

 • Πληροφοριακά συστήματα και λογισμικό
 • Επιστημονικά όργανα και συσκευές
 • Αυτόματοι Μετεωρολογικοί και Υδρολογικοί Σταθμοί
 • Αυτόματοι Σταθμοί Μέτρησης Αέριας Ρύπανσης
 • Μετεωρολογικά όργανα, συσκευές και αισθητήρες
 • Μετρητές παροχής υγρών και αερίων
 • Καταγραφικά συστήματα μετρήσεων (dataloggers) & ελέγχου
 • Όργανα ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών μετρήσεων
 • Αναλυτές ενέργειας και μέτρηση ηλεκτρικών καταναλώσεων
 • Συσκευές και αισθητήρες μέτρησης θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας
 • Συσκευές μέτρησης για τη γεωργική παραγωγή και έρευνα
 • Συσκευές διακρίβωσης αισθητήρων μέτρησης φυσικών παραμέτρων
 • Συστήματα μέτρησης θερμικής αγωγιμότητας
 • Συστήματα μέτρησης κυκλοφοριακού φόρτου και βάρους αυτοκινήτων εν κινήσει
 • Συστήματα μέτρησης κατάστασης οδοστρώματος και ενημέρωσης κοινού
 • Συσκευές και συστήματα μέτρησης γιά φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα
 • Ανεμομετρικά συστήματα αεροδρομίων (μέτρηση / καταγραφή ανεμομετρικών στοιχείων)
 • Εκπαιδευτικά συστήματα και συσκευές πειραμάτων
 • Εκπαιδευτικός εξοπλισμός STEM και ρομποτικής

Αντιπροσωπευουμε / μεταπωλουμε

στην Ελλάδα προϊόντα των διεθνώς αναγνωρισμένων οίκων:
Adolf Thies GmbH & Co KG ● Aoip SAS ● Bandelin Electronic GmbH & Co KG ● Campbell Scientific Ltd ● Electrex ● Good Will Instrument Co Ltd ● Hukseflux Thermal Sensors BV ● Ingenieurbüro Mencke & Tegtmeyer GmbH ● Isotech Ltd ● Kimo Instruments SA ● K&H MFG Co Ltd ● Kipp & Zonen BV ● Leiderdorp Instruments ● NRG Systems ● PP Systems ● PV-Engineering GmbH ● R.M. Young Co ● Rotronic AG ● RPO ATTEX LLC ● Sierra Instruments Inc ● Surface Optics Corp ● Swema AB ● TC Ltd ● Windspeed Ltd (Vector Instruments) ● Yankee Environmental Systems Inc.

Δείτε τον Κατάλογο προϊόντων

Κατασκευαζουμε

συσκευές, διατάξεις και συστήματα για ειδικές τεχνολογικές, επιστημονικές και εκπαιδευτικές ανάγκες. Συνθέτουμε και υλοποιούμε αυτόματους μετεωρολογικούς / υδρολογικούς / περιβαλλοντικούς σταθμούς και κατασκευάζουμε τους απαιτούμενους ιστούς, βραχίονες αισθητήρων και ειδικών μηχανικών διατάξεων που απαιτούνται για την εγκατάστασή τους. Κατασκευάζουμε σειρά προϊόντων ειδικά σχεδιασμένων για την εκπαίδευση (συσκευές πειραμάτων, σετ ηλεκτρονικής & μικροελεγκτών, 3D Scanner κλπ.) και εξοπλισμό για την μέτρηση φυσικών παραμέτρων. Αναπτύσσουμε ειδικό λογισμικό επεξεργασίας μετρήσεων και εφαρμογές Internet of Things (IoT).

Δείτε τα προϊόντα μας