Προϊόντα και συστήματα υψηλής τεχνολογίας

Διαθέτουμε στην ελληνική αγορά προϊόντα και συστήματα υψηλής τεχνολογίας διεθνών οίκων αλλά & κατασκευής μας

 • Πληροφοριακά συστήματα και λογισμικό
 • Επιστημονικά όργανα και συσκευές
 • Αυτόματοι Μετεωρολογικοί και Υδρολογικοί Σταθμοί
 • Αυτόματοι Σταθμοί Μέτρησης Αέριας Ρύπανσης
 • Μετεωρολογικά όργανα, συσκευές και αισθητήρες
 • Μετρητές παροχής υγρών και αερίων
 • Καταγραφικά συστήματα μετρήσεων (dataloggers) & ελέγχου
 • Όργανα ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών μετρήσεων
 • Συσκευές και αισθητήρες μέτρησης θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας
 • Συσκευές διακρίβωσης αισθητήρων μέτρησης φυσικών παραμέτρων
 • Συστήματα μέτρησης θερμικής αγωγιμότητας
 • Συστήματα μέτρησης κυκλοφοριακού φόρτου και βάρους αυτοκινήτων εν κινήσει
 • Συστήματα μέτρησης κατάστασης οδοστρώματος και ενημέρωσης κοινού
 • Συσκευές και συστήματα μέτρησης γιά φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα
 • Ανεμομετρικά συστήματα αεροδρομίων (μέτρηση / καταγραφή ανεμομετρικών στοιχείων)
 • Εκπαιδευτικά συστήματα και συσκευές πειραμάτων

Αντιπροσωπευουμε / μεταπωλουμε

στην Ελλάδα προϊόντα των διεθνώς αναγνωρισμένων οίκων: Adolf Thies GmbH & Co KG, Aoip SAS, Bandelin electronic GmbH & Co KG, Campbell Scientific Ltd, Electrex, Good Will Instrument Co Ltd, Hukseflux Thermal Sensors BV, Ingenieurbüro Mencke & Tegtmeyer GmbH, Isotech Ltd, Kimo Instruments SA, K&H MFG Co Ltd, Kipp & Zonen BV, Leiderdorp Instruments, Mierij Meteo BV, PV-Engineering GmbH, Renewable NRG Systems, R.M. Young Co, Rotronic AG, RPO ATTEX LLC, Sierra Instruments Inc, Surface Optics Corp, Swema AB, TC Ltd, Windspeed Ltd, Yankee Environmental Systems Inc.

Δείτε τον Κατάλογο προϊόντων

Κατασκευαζουμε

ειδικά προϊόντα και συστήματα για την λύση ειδικών τεχνολογικών, επιστημονικών, εκπαιδευτικών θεμάτων που απασχολούν τους πελάτες μας. Διαθέτουμε σειρά προϊόντων ειδικά σχεδιασμένα για την εκπαίδευση (όπως συσκευές πειραμάτων, σετ ηλεκτρονικής & μικροελεγκτών, 3D Scanner & 3D printer κλπ.), όργανα και συσκευές για την μέτρηση φυσικών παραμέτρων αλλά και μια σειρά αξεσουάρ για αυτόματους μετεωρολογικούς σταθμούς. Αναπτύσουμε ειδικό λογισμικό και εφαρμογές IoT (Internet of Things).

Δείτε τα προϊόντα μας