Διαθέσιμες Θέσεις Εργασίας

Η εταιρεία μας για την κάλυψη των αναγκών της δημοσιεύει στην παρούσα ιστοσελίδα τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας για την πρόσληψη προσωπικού. Αποστείλατε στην ηλεκτρονική διεύθυνση "IT [at] SCIENTER [dot] GR" βιογραφικό σημείωμα αναγράφοντας στο θέμα του email τον τίτλο και τον κωδικό της θέσης εργασίας που σας ενδιαφέρει.

Αναρτήθηκε στις 16-05-2018

Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Κωδικός θέσης: SE_01)

Ο υποψήφιος θα κληθεί να στελεχώσει το τεχνικό τμήμα της εταιρείας, με καθήκοντα την εγκατάσταση και επίδειξη υπολογιστικών συστημάτων σε εργαστήρια πληροφορικής / νέων τεχνολογιών.

Απαραίτητα προσόντα
 • Πτυχίο ΤΕΙ σχολής Η/Υ ή αντίστοιχης σχολής ή ΙΕΚ αντίστοιχης ειδικότητας
 • Ομαδικό και οργανωτικό πνεύμα
 • Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Linux, OpenOffice, Networking, εγκατάσταση, διαχείριση, επίλυση προβλημάτων)
 • Καλή γνώση OS Linux Ubuntu
 • Δεξιότητα εγκατάστασης και διασύνδεσης περιφερειακών Η/Υ (εκτυπωτές, βιντεοπροβολείς, κλπ)
 • Γνώσεις διασύνδεσης δικτυακών συσκευών με switch και ρύθμιση διευθύνσεων δικτύου (IP)
 • Βασικές γνώσεις προγραμματισμού Η/Υ (τουλάχιστον μια γλώσσα προγραμματισμού)
 • Ευχέρεια στην παρουσίαση και επίδειξη λογισμικού & υπολογιστικών συστημάτων
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Διάθεση για ταξίδια εντός της Ελλάδος
 • Προϋπηρεσία 2 ετών σε παρεμφερή θέση
Προσόντα που θα εκτιμηθούν
 • Γνώσεις λειτουργικού Raspbian εγκατεστημένο σε Raspberry Pi
 • Γνώσεις λειτουργίας / χρήσης 3D scanner, 3D printer, arduino
 • Γνώσεις προγραμματισμού με την χρήση της γλώσσας Scratch
 • Διάθεση για περαιτέρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων του στο αντικείμενο

Αναρτήθηκε στις 16-05-2018

Βοηθός Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Κωδικός θέσης: SE_02)

Ο υποψήφιος θα κληθεί να στελεχώσει το τεχνικό τμήμα της εταιρείας, με καθήκοντα την παροχή βοήθειας κατά την εγκατάσταση υπολογιστικών συστημάτων σε εργαστήρια πληροφορικής / νέων τεχνολογιών.

Απαραίτητα προσόντα
 • Πτυχίο ΙΕΚ σχολής Η/Υ ή αντίστοιχης σχολής ή ΤΕΛ / ΕΠΑΛ αντίστοιχης ειδικότητας
 • Ομαδικό και οργανωτικό πνεύμα
 • Δεξιότητα εγκατάστασης και διασύνδεσης περιφερειακών Η/Υ (εκτυπωτές, βιντεοπροβολείς, κλπ)
 • Διάθεση για ταξίδια εντός της Ελλάδος
Προσόντα που θα εκτιμηθούν
 • Προϋπηρεσία 1 έτους σε παρεμφερή θέση
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Διάθεση για περαιτέρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων του στο αντικείμενο

Αναρτήθηκε στις 16-05-2018

Τεχνικός Ηλεκτρονικός (Κωδικός θέσης: SE_03)

Ο υποψήφιος θα κληθεί να στελεχώσει την γραμμή παραγωγής της εταιρείας, με καθήκοντα την συναρμολόγηση προϊόντων.

Απαραίτητα προσόντα
 • Πτυχίο ΤΕΙ σχολής ηλεκτρονικών ή αντίστοιχης σχολής ή ΙΕΚ αντίστοιχης ειδικότητας
 • Ομαδικό και οργανωτικό πνεύμα
 • Δεξιότητα στην συναρμολόγηση μηχανικών / ηλεκτρονικών / ηλεκτρικών συσκευών
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Προϋπηρεσία 2 ετών σε παρεμφερή θέση
Προσόντα που θα εκτιμηθούν
 • Γνώσεις λειτουργίας / χρήσης 3D scanner, 3D printer, arduino
 • Διάθεση για περαιτέρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων του στο αντικείμενο

Αναρτήθηκε στις 16-05-2018

Βοηθός Τεχνικός Ηλεκτρονικός (Κωδικός θέσης: SE_04)

Ο υποψήφιος θα κληθεί να στελεχώσει την γραμμή παραγωγής της εταιρείας, με καθήκοντα την παροχή βοήθειας στην συναρμολόγηση προϊόντων καθώς και την διαλογή / ταξινόμηση ηλεκτρονικών εξαρτημάτων.

Απαραίτητα προσόντα
 • Πτυχίο ΙΕΚ σχολής ηλεκτρονικών ή αντίστοιχης σχολής ή ΤΕΛ / ΕΠΑΛ αντίστοιχης ειδικότητας
 • Ομαδικό και οργανωτικό πνεύμα
 • Δεξιότητα στον διαχωρισμό / ταξινόμηση ηλεκτρονικών εξαρτημάτων
Προσόντα που θα εκτιμηθούν
 • Δεξιότητα στην συναρμολόγηση μηχανικών / ηλεκτρονικών / ηλεκτρικών συσκευών
 • Γνώσεις λειτουργίας / χρήσης 3D scanner, 3D printer, arduino
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Προϋπηρεσία 1 έτους σε παρεμφερή θέση
 • Διάθεση για περαιτέρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων του στο αντικείμενο