Επιστημονικές Επιχειρήσεις ΕΠΕ

Πρωτοπόρος εταιρία που δραστηριοποιείται στον τομέα εφαρμογών συστημάτων υψηλής τεχνολογίας

Συμπληρώνοντας 38 χρόνια ολοένα και πιό δυναμικής παρουσίας στην ελληνική αγορά, αντιπροσωπεύουμε σήμερα αποκλειστικά στην Ελλάδα 20 και πλέον διεθνώς αναγνωρισμένους κατασκευαστικούς οίκους πρωτοπόρας τεχνολογίας και συνεργαζόμαστε με πληθώρα άλλων εταιριών για να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες των πελατών μας.

Με άξονα τα οφέλη της υψηλής τεχνολογίας για τον άνθρωπο, το περιβάλλον, την εκπαίδευση και την έρευνα, το αντικείμενο των εργασιών της εταιρίας περιλαμβάνει:

 • Σχεδιασμό, κατασκευή - συναρμολόγηση, εγκατάσταση, συντήρηση μετεωρολογικών συστημάτων
 • Σχεδιασμό και κατασκευή ειδικών μηχανικών και ηλεκτρονικών διατάξεων
 • Εμπορία πληροφοριακών συστημάτων, επιστημονικών οργάνων - συσκευών, και εξειδικευμένου λογισμικού
 • Σχεδίαση και κατασκευή εκπαιδευτικών οργάνων και συσκευών - συστημάτων πειραμάτων
 • Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων μέτρησης και χαρακτηρισμού φυσικών μεγεθών στο χώρο της μετεωρολογίας, της βιομηχανίας και της έρευνας
 • Παροχή υπηρεσιών στους τομείς συντήρησης και επισκευής τεχνολογικών συστημάτων

εικονίδιο iso 9001

Ιστορικό

Το 1979 ιδρύθηκε, από τον Ιωάννη Ψυχογιό απόφοιτο της σχολής Electronics Engineering Technology (Ηλεκτρονικών Μηχ.) του Spring Garden College της Πενσυλβάνια των Η.Π.Α., τον επιχειρηματία Αλέξανδρο Καραγεώργο και τον Κοσμά Βογιατζόγλου απόφοιτο της σχολής Electrical Engineering (Ηλεκτρολόγων Μηχ.) του Columbia University της Νέας Υόρκης των Η.Π.Α., η εταιρία "Ιωάννης Ψυχογιός & ΣΙΑ Ο.Ε." με διακριτικό τίτλο "Επιστημονικές Επιχειρήσεις - Scientific Enterprises Co", η οποία το έτος 1991 μετατράπηκε σε εταιρία νομικής μορφής ΕΠΕ με ονομασία "Επιστημονικές Επιχειρήσεις ΕΠΕ" διατηρώντας την ίδια εταιρική / μετοχική σύνθεση η οποία υφίσταται έως και σήμερα.

εικονίδιο κτιρίου

Έδρα εταιρίας
Η εταιρία μας στεγάζεται σε κτίριο 1000 τ.μ. στο Μοσχάτο Αττικής επί της οδού Αγ. Σαράντα 45 και διαθέτει:
 • Στο ισόγειο Μηχανουργείο - Εφαρμοστήριο μεταλλικών κατασκευών
 • Στον 1ο όροφο Αποθήκες υλικών, ανταλλακτικών, αναλωσίμων και εμπορευμάτων
 • Στον 4ο όροφο Εργαστήριο επισκευών - βαθμονομήσεων, Τμήμα ηλεκτρολογικών - ηλεκτρονικών κατασκευών και Τμήμα τεχνικής υποστήριξης
 • Στον 5ο όροφο Γραφεία Διοίκησης, Πωλήσεων, Marketing και το τμήμα Μελετών και Ανάπτυξης προϊόντων
Χάρτης Περιοχής
Παρακαλώ περιμένετε....
Φόρτωση χάρτη της Google....

εικονίδιο κτιρίου

Ανθρώπινο Δυναμικό
Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας μας αποτελείται από εξειδικευμένο επιστημονικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό με πολύχρονη εμπειρία σε συστήματα υψηλής τεχνολογίας και περιλαμβάνει:
 • Τρείς Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς με εκπαίδευση σε USA - UK
 • 'Εναν Μηχανολόγο Μηχανικό
 • 'Εναν Μηχανικό Βιομηχανίας
 • 'Εναν Μηχανικό Λογισμικού
 • Δύο Ηλεκτρονικούς Τεχνολόγους Μηχανικούς
 • Δύο Ηλεκτρονικούς Τεχνικούς
 • Έναν Μηχανουργό Τεχνίτη
 • Πέντε Διοικητικούς Υπαλλήλους
Δείτε το οργανόγραμμα της εταιρείας μας εδώ.

εικονίδιο iso 9001

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Η εταιρία μας έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 με πεδίο εφαρμογής: α) Σχεδίαση, Κατασκευή, Πώληση και Συντήρηση ηλεκτρονικών συσκευών συστημάτων χαμηλής τάσης και συχνότητας, επιστημονικού εκπαιδευτικού εξοπλισμού και ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων, β) Πώληση και Συντήρηση οργάνων μέτρησης ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών και φυσικών παραμέτρων. (Πιστοποιητικό )

εικονίδιο iso 14001

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Η εταιρία μας έμπρακτα αποδεικνύει την περιβαλλοντική ευαισθητοποίησή της εφαρμόζοντας Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ISO 14001:2004 έτσι ώστε να βελτιώσει τις περιβαλλοντικές επιδόσεις λειτουργίας της και να εξασφαλίσει την τήρηση της περίπλοκης περιβαλλοντικής νομοθεσίας. (Πιστοποιητικό )

εικονίδιο recycle

Ενεργή συμμετοχή στην ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Η εταιρία μας πιστή στίς αρχές της προφύλαξης και της προληπτικής δράσης, καθώς και στην αρχή της ευθύνης του παραγωγού για επανόρθωση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος, συμμετέχει ενεργά στην ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε., συμβάλλοντας έτσι δυναμικά στην εναλλακτική διαχείριση των Aποβλήτων Hλεκτρικού και Hλεκτρονικού Eξοπλισμού (ΑΗΗΕ), με αποτέλεσμα την προστασία του περιβάλλοντος στη χώρα μας. Αντικείμενο της εταιρείας AΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. είναι η εναλλακτική διαχείριση ΑΗΗΕ, δηλαδή η συλλογή, η μεταφορά, η προσωρινή αποθήκευση, ο διαχωρισμός και η επεξεργασία των ΑΗΗΕ και των κατασκευαστικών τους στοιχείων, με τελικό στόχο την απομάκρυνση των επιβλαβών για το περιβάλλον ουσιών και την επανένταξη των αξιοποιήσιμων υλικών ως πρώτη ύλη στην παραγωγή νέων προϊόντων. (Πιστοποιητικό )

εικονίδιο recycle

Ενεργή συμμετοχή στην ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασίας

Η εταιρία μας πρωτοπορώντας στον κλάδο του εμπορίου, συμμετέχει ενεργά στην Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ΑΕ (Ε.Ε.Α.Α.), συμβάλλοντας έτσι δυναμικά στην εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας, εκπληρώνοντας τις νομικές υποχρεώσεις της με το βέλτιστο τρόπο και συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην προστασία του περιβάλλοντος στη χώρα μας. Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ΑΕ (Ε.Ε.Α.Α.) ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2001 από βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις που, είτε διαθέτουν συσκευασμένα προϊόντα στην ελληνική αγορά, είτε κατασκευάζουν διάφορες συσκευασίες. (Πιστοποιητικό )

εικονίδιο κτιρίου

Οικονομικά στοιχεία
Φορολογική ταυτότητα εταιρίας
ΑΦΜ:095507066
ΔΟΥ:Μοσχάτου
ΑΜ ΓΕΜΗ:121598601000
ΑΜ ΕΒΕΑ:104871

Κατάλογος Ισολογισμών της εταιρίας
2012201320142015